Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 99

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4960 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4959 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3973 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3971 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 3106 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 3098 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3099 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2019 2894 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2871 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 2838 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 2846 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
2019 2847 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2336 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2019 520 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok
2019 521 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/10/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 3972 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok
2018 3952 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2018 3951 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2018 3748 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/95/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 2910 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok
2018 2912 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 2911 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2008 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok
2018 746 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2018 rok
2018 68 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 67 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 3258 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XV/74/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 2269 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 1731 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 900 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/65/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2017 899 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/63/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2017 rok
2016 4185 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/59/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok
2016 2579 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/57/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok
2016 531 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2016 rok
2015 4151 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 4146 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
2015 4145 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015 4085 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.
2015 3307 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3282 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 3281 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015 3284 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3283 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3223 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki.
2015 3021 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 3020 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2186 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015 2185 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 1661 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr III/30/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 690 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr II/24/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2015 rok
2015 338 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 2808 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/91/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 2194 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/88/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2014 2193 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 1535 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 1534 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/81/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2014 rok
2013 4474 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/78/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4473 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/77/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4472 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/72/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4411 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 2510 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 2509 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/55/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 1982 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/59/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1981 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
2013 1980 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1979 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2013 1978 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1914 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 1915 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1916 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1901 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 1353 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 950 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/44/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2013 rok
2013 949 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/42/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012
2013 948 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XI/39/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012
2012 1687 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012
2012 1686 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2012 rok
2012 1526 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011
2011 2645 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie roku w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011
2011 2251 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011
2011 1100 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2011 rok
2010 3682 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/44/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2010
2010 2586 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/42/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2010
2010 1489 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XV/39/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2010 rok
2010 1491 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XVI/41/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2010
2010 1490 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XVI/40/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2009 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
2010 405 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/36/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2009
2010 406 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/37/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2010 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
2009 3122 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/34/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2009
2009 3123 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/35/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - IV edycja”
2009 2215 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/31/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku
2009 2217 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/33/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
2009 2216 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/32/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2009
2009 1431 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XI/29/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1430 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr X/28/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
2009 1432 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XI/30/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr X/27/2009
2009 1054 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/23/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w budżecie Związku na rok 2008
2009 1055 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/24/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok
2009 1056 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/25/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2009 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach