Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 66

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3026 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 831/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego zmienionego uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: uchwała Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r., uchwała Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009 r., uchwała Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 r., uchwała Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 wrześnie 2010 r., uchwała 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r., uchwała 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r., uchwała Nr 1699/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013 r., uchwała Nr 2606/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014 r., uchwała Nr 792/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015 r., uchwała Nr 1647/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r., uchwała Nr 2457/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r., uchwała Nr 4332/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r.
2019 2854 2019-07-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2019 1967 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 354/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
2018 3886 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 4399/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 3837 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 4333/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 3836 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 4332/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 2337 2018-06-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 1694 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 3684/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok
2018 565 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 3495/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2017 4017 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 3319/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 2612 2017-09-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2528 2017-08-29 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3).
2017 2299 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr 2814/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” i zapewnienia dalszej współpracy przy budowie przeprawy mostowej na rzece Wiśle przez zawarcie porozumienia nr X/87/ZDW/17 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”
2017 1891 2017-06-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 2)
2017 1692 2017-05-10 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 1440 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 2462/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok
2017 1321 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 2457/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 978 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2016 2963 2016-10-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016r. w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2016 2623 2016-08-29 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.5.2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2016r. porozumienie w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 2437 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 1647/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2016 2192 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 1293/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok
2016 1275 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 1311/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
2015 3313 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 858/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 5 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 3083 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 792/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 2365 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 582/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 1926 2015-06-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zamieszcza program oraz jego zmiany.
2015 916 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 249/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim"
2015 769 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 194/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego.
2014 1329 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 2620 /14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2013 rok
2014 1140 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 2606/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego.
2013 4391 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 2406/2013 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego na rz. Wisła w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 6
2013 4390 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 2238/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie przejęcia przez Województwo Świętokrzyskie zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego.
2013 2670 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 1777 /13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok
2013 1334 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1699/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r.
2012 3704 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 1538/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
2012 2705 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r.  ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012 r.
2012 1981 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 1016/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok
2012 1507 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r.
2011 3323 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r.
2011 3324 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 587/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zamieszcza Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013 lub jego zmiany.
2011 3325 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim.
2011 2819 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 519/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zamieszcza Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych wraz ze zmianami
2011 2458 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim
2011 1583 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr 220/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2010 rok
2010 89 2011-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2010 3409 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r.
2010 2347 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr 2480/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2009 rok
2009 3853 2009-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 3588 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 2069/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej Nr 001502 T Zamkowa Wola - Piotrów o długości 1165 mb
2009 3383 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2009 3386 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym a terenie województwa świętokrzyskiego
2009 3384 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2038/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic Marii Konopnickiej i Wspólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz drogi powiatowej Nr 0649 T Nietulisko - Kotarszyn - Waśniów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0652 T w Kotarszynie do granic Powiatu Ostrowieckiego
2009 3385 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2040/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: 1. Drogę gminną „starodroże drogi krajowej nr 9” na odcinku przebiegających przez teren gminy Ostrowiec Świętokrzyski: - odcinek od ulicy Stefana Żeromskiego do granicy z Gminą Bodzechów, - odcinek od granicy z Gminą Bodzechów do granicy z Gminą Kunów. 2. Drogę gminną Nr 000202T - ulicę Armii Krajowej w miejscowości Szewna na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 751 do granicy Ostrowca Świętokrzyskiego (do ulicy Szewieńskiej).
2009 3340 2009-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE
2009 3326 2009-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 3311 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr 2014/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Osiek - Otoka do kategorii drogi powiatowej
2009 3310 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr 2013/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Świniary przez wieś do kategorii drogi powiatowej
2009 2978 2009-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 2563 2009-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 2096 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2009 2078 2009-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 1969 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 1607/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2008 rok
2009 1193 2009-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 930 2009-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 231 2009-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego