Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1873 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania i prowadzenia przez Gminę Klimontów Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zawarte w Sandomierzu pomiędzy: Powiatem Sandomierskim, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu imieniu którego działa: Starosta Sandomierski - Marcin Piwnik Wicestarosta - Wojciech Dzieciuch a Gminą Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klimontów - Marka Goździewskiego
2019 1804 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w sezonie letnim 2019 roku zawarte pomiędzy: Powiatem Sandomierskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sandomierzu, w imieniu którego działają: Starosta Sandomierski - Marcin Piwnik Wicestarosta - Wojciech Dzieciuch przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sandomierskiego - Bernadety Ślęzak zwanym dalej Powiatem, a Gminą Sandomierz, reprezentowaną przez Burmistrza Sandomierza -Marcina Marca przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Barbary Grębowiec zwaną dalej Gminą
2011 1842 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 18 maja 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych.
2009 2274 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 413/2008 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2009r.