Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3117 2019-08-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Grażyny Krawczyk, a Gminą Bodzechów, reprezentowaną przez: Pana Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bodzechów – Pani Beaty Gardynik
2019 3068 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów”
2019 1698 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie nr OR.I.031.7.2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżecka 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1
2019 1699 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie nr OR.I.031.8.2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Magdaleny Zieleń, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez: Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Pana Sławomira Kijaka
2016 3108 2016-10-17 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.11.2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie w Kunowie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 697 2015-03-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 29.01.2015 roku pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą”, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2013 2667 2013-07-03 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.12.2013 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2013r. pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 reprezentowanym przez:  1.Zdzisława Kałamagę- Starostę Powiatu,  2. Eligiusza Micha - Wicestarostę Powiatu,  a  Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św., ul Reja 10 reprezentowaną przez:  1.Jerzego Murzyna- Wójta Gminy Bodzechów  Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr XXVII/195/12 z dnia 20 września 2012 r.