Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 58

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1871 2019-04-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. do Porozumienia OR.I.031.7.2019 zawartego w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżecka 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1
2019 1017 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r.
2019 1016 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r.
2019 860 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.3.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 21.01.2019 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panią mgr Marzeną Dębniak zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2018 2134 2018-06-06 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ostrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2018 1341 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2018 r.
2018 1340 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2018 r.
2018 1133 2018-03-23 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22 lutego 2018 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Starostą Ostrowieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2018 741 2018-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.1.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości Okół, gmina Bałtów
2017 3205 2017-10-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 2958 2017-10-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2017 r.
2017 2566 2017-08-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiegio w 2017 r.
2017 2083 2017-06-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 1585 2017-04-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2017 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2017 813 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.10.2017 Starosty Ostrowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Waśniów
2017 812 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2017 r.
2017 811 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2017 r.
2017 372 2017-01-18 Informacja Informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Janik, gmina Kunów
2016 1989 2016-06-29 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. do Porozumienia Nr Or.I.031.1.2016 zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.02.2016 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2016 1629 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.8.2016 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w dniu 12.04.2016r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego tj. Gminą Bodzechów, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10, reprezentowaną przez Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, a Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudę - Starostę 2. Eligiusza Micha - Wicestarostę zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem.
2016 1551 2016-05-10 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 lutego 2016r. do Porozumienia Nr Or.I.031.1.2016 zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 15.02.2016 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a p.o. Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Mirosławem Ziółkowskim zwanym dalej „Nadleśniczym”
2016 765 2016-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2016 roku.
2016 766 2016-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówlach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2016 roku
2016 589 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.1.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. Or.I.031.1.2016zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.01.2016 r pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej "Starostą", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej "Nadleśniczym"
2016 232 2016-01-12 Informacja Informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie projektu operatu opisowo -kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Doły Biskupie, gmina Kunów.
2016 154 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.68.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiącychj własności Skarbu Państwa na terenie gminy Kunów.
2015 2978 2015-10-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2015 r.
2015 2267 2015-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.43.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 1993 2015-06-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 czerwca 2015r. o sprostowaniu błędu
2015 330 2015-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2015r.
2015 331 2015-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2015 r.
2015 312 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.1.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 2913 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.39.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2014 2492 2014-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.I.120.1.32.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 5 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 1386 2014-04-16 Aneks Aneks Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 marca 2014r. do porozumienia Nr OR.I.031.1.2014 zawartego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.01.2014 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” o następującej treści:
2014 429 2014-01-30 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.1.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 stycznia 2014r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.01.2014 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą”  a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2014 423 2014-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2014 r.
2014 422 2014-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2014 r.
2013 2982 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.31.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013 2588 2013-06-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OR.I.0711.22.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2013 1149 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.032.9.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 31.01.2013 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2013 1065 2013-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr Or.I.0711.9.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2013 758 2013-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2013r.
2013 757 2013-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2013r.
2012 842 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 stycznia 2012r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25. 01.2012 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2012 311 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2012r.
2012 310 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2012r.
2011 741 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.3.2011 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27 stycznia 2011r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 27.01.2011 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2011 594 2011-02-22 Informacja Informacja nr GK.I.0716-36/2010 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2011r. dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 363 2011-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2011r.
2011 364 2011-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2011r.
2010 1294 2010-05-12 Informacja Informacja nr GK.I. 7431-14/2010 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 marca 2010r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 194 2010-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2010 roku
2010 193 2010-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2010 roku
2009 1261 2009-05-12 Informacja Informacja Starosty Ostrowieckiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 568 2009-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2009r.
2009 569 2009-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2009r.
2009 409 2009-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 2 stycznia 2009r.