Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 811

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3722 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/170/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego
2019 3724 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/174/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 3723 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/171/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2019 3046 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/144/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2019 3049 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/164/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 3048 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/152/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2019 3047 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/151/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2019 2688 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/138/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 2296 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/116/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1919 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1918 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/99/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1917 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego
2019 1546 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 1547 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce
2019 1548 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/92/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1114 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/79/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 1113 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/74/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku w województwie świętokrzyskim
2019 1112 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/73/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
2019 656 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/70/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 655 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/65/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 571+530 do km 577+600
2019 654 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/64/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 563+100 do km 569+850
2019 653 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/63/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
2019 652 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/61/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn
2019 651 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bieliny
2019 650 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/59/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Górno
2019 365 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok
2019 330 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/57/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2019 329 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/49/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 4) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia
2018 4247 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/35/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3664 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/706/2018 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym
2018 3663 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/705/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3662 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/704/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3320 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/686/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3319 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/685/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3318 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/676/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/874/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
2018 3317 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/675/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/873/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2018 3316 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/674/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/870/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2018 3315 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/673/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/871/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
2018 2740 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/661/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2018 2741 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/669/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 2739 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/660/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2018 2582 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 2581 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/641/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2018 2580 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/639/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego wstępu do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
2018 2122 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2018 2123 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/633/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 1810 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 1149 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/603/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
2018 1150 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/611/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 1148 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/602/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku w województwie świętokrzyskim
2018 956 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/601/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 497 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/597/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2017 4131 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/571/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
2017 4130 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/570/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
2017 4129 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/569/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2017 4134 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/583/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 4133 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/582/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 4132 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/572/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego
2017 4128 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok
2017 3854 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/561/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3855 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/562/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3542 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach
2017 3541 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/544/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach
2017 3540 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/543/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
2017 3543 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/546/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
2017 3546 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/549/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach
2017 3545 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/548/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
2017 3544 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy
2017 3267 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/539/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 3268 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/540/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2915 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/515/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2914 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017 2870 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/529/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej „starodroża” drogi krajowej nr 7  od km 600+765 do km 601+850 w pobliżu Wodzisławia
2017 2869 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/521/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
2017 2871 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/530/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do dróg kategorii wojewódzkiej: - ul. Malików od ul. Piekoszowskiej do al. J. Szajnowicza - Iwanowa, - al. J. Szajnowicza - Iwanowa od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, - ul. Grunwaldzkiej od al. J. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Piekoszowskiej, i pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich: - ul. Piekoszowskiej od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej, - ul. Żytniej od ul. Żelaznej do ul. Paderewskiego, - ul. Ogrodowej od ul. Paderewskiego do ul. Jana Pawła II, - ul. Seminaryjskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnowskiej oraz ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce.
2017 2873 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/533/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2872 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/532/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2365 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/510/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2366 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/511/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2102 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/496/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2104 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/498/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2103 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/497/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1835 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia
2017 1834 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/468/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/286/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów
2017 1837 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/478/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1836 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/477/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1654 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1653 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/464/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 1235 2017-04-03 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 980 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/451/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego
2017 979 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/444/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku w województwie świętokrzyskim
2017 982 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/457/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 981 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/456/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 467 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/435/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kazimierza Wielka
2017 466 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/434/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Oleszno
2017 468 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/436/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kazimierza Wielka
2017 470 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/441/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 469 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXX/440/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 231 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/427/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/428/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok
2016 3896 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3895 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3894 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/417/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3893 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/413/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kije
2016 3892 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/412/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kije
2016 3891 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/411/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław
2016 3890 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/408/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
2016 3427 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/396/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice
2016 3224 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/404/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3223 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 3222 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2016 3221 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2016 3220 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Strawczyn
2016 3219 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/397/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Strawczyn
2016 3218 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/395/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn
2016 3217 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/394/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/302/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn
2016 3216 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/393/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/289/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów
2016 3215 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/392/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
2016 2914 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/371/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2016 2913 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno
2016 2910 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
2016 2911 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
2016 2912 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/369/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów
2016 2917 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/386/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2918 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/387/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2915 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/384/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2916 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/385/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2411 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022
2016 2414 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/365/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2413 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/364/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2412 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/363/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2083 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 2084 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1688 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/337/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1687 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/336/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1475 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/328/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 1474 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/327/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 990 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/320/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 989 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/319/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 988 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/318/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 987 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/317/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 547 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/299/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 546 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/292/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego
2016 545 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/291/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku w województwie swiętokrzyskim
2016 550 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/302/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 549 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/301/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 548 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/300/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 242 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok
2016 168 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/283/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2016 167 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/282/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2016 166 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr xix/281/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2016 165 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/278/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatów
2015 4113 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/273/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3894 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/256/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3893 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/253/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków ulic Legionów i Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
2015 3892 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/252/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w miejscowości Cedzyna od km 87+485 do km 89+337, który został zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.
2015 3897 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/259/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3896 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/258/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3895 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/257/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3891 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/249/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/140/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawianych na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 3890 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”
2015 3889 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/247/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
2015 3161 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/242/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3160 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/241/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3159 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/240/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3158 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/239/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 3157 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/228/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gnieździska
2015 3156 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/227/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno
2015 2880 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/224/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2879 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/223/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2878 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/216/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie miasta Połaniec oraz ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
2015 2657 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/208/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2656 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/207/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2655 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2654 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/199/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Napęków
2015 2653 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/198/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zbelutka
2015 2652 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/197/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra
2015 2659 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/210/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2658 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/209/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2336 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/194/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2335 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/193/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2338 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/196/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2337 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/195/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2227 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/182/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.
2015 2228 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/185/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zadania publicznego w zakresie utworzenia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
2015 2229 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/187/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2003 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/179/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2002 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/178/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2001 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/177/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2000 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/171/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczyn
2015 1999 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/170/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skorzeszyce
2015 1998 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 1675 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/161/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1662 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/148/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji internatu w Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy
2015 1470 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/153/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1469 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/152/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1467 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/140/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego
2015 1471 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/154/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1468 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/146/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim
2015 1067 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/129/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Klimontów
2015 1068 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/130/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zagnańsk
2015 1065 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/126/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”
2015 1066 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/128/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Zagnańsk
2015 1071 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/137/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1072 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/138/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1069 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/131/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Klimontów
2015 1070 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/136/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 674 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/120/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 673 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/119/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 672 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/118/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 671 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr v/111/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku w województwie świętokrzyskim
2015 662 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/102/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Brody
2015 663 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/103/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sędziszów
2015 664 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/104/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Styków
2015 659 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/99/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Styków
2015 660 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/100/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Cedzyna
2015 661 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/101/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wiślica
2015 668 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/108/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sędziszów
2015 669 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/109/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Daleszyce
2015 670 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/110/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Połaniec
2015 665 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/105/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Cedzyna
2015 666 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/106/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiślica
2015 667 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/107/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brody
2015 397 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/96/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 396 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/95/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 395 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/90/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Szydłów
2015 394 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bałtów
2015 332 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/72/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych i dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”
2015 107 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/84/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2015 108 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/85/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2015 106 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/71/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Suchedniów
2015 105 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/70/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów
2015 104 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/69/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
2015 103 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/68/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sobków
2015 102 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/67/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasocin
2015 101 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/66/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowa
2015 81 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/46/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Suchedniów
2015 80 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/45/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łopuszno
2015 79 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/44/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kunów
2015 82 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/47/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Samborzec
2015 85 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/50/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Miedziana Góra
2015 84 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/49/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Daleszyce
2015 83 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/48/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Marzysz
2015 74 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/39/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Zawichost
2015 73 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/38/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Połaniec
2015 72 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/37/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bliżyn
2015 75 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/40/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Starachowice
2015 78 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/43/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dwikozy
2015 77 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/42/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Węgleszyn
2015 76 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/41/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Smyków
2015 86 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/51/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Baćkowice
2015 96 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/61/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Samborzec
2015 95 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/60/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łopuszno
2015 94 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kunów
2015 97 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/62/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marzysz
2015 100 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/65/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Baćkowice
2015 99 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/64/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra
2015 98 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/63/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Daleszyce
2015 89 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/54/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sobków
2015 88 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/53/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Krasocin
2015 87 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/52/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bukowa
2015 90 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/55/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Sandomierz
2015 93 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/58/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starachowice
2015 92 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/57/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Połaniec
2015 91 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn
2015 46 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok
2015 18 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/873/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2015 17 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
2014 3539 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/30/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 3538 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/29/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 3164 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/890/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny
2014 3152 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3151 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3153 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3155 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3154 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3150 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/876/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
2014 3147 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/872/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
2014 3146 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2014 3148 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
2014 3149 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego
2014 3145 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/869/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2014 3156 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3165 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/891/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie
2014 3163 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/889/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Staszów
2014 3166 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 3168 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/899/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 3167 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/898/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 3162 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/888/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Staszów
2014 3158 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/884/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3157 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3159 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/885/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3161 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/887/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Tuczępy
2014 3160 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko – Szydłowieckie
2014 2870 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
2014 2857 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/864/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2856 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/863/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2855 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/862/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2854 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/858/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego
2014 2853 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/850/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 2566 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/844/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2565 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/843/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2564 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/842/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2563 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/839/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 746 kategorii drogi wojewódzkiej
2014 2562 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/834/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wiązownica
2014 2459 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/829/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2460 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/830/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 2461 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/831/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2186 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/826/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2185 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/825/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2184 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/824/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 2183 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/817/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie likwiadacji aglomeracji Radków
2014 2082 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/771/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia „Regulaminu w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły”
2014 1977 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/802/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1976 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/801/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1975 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/800/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1974 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/791/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 1699 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/767/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1698 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/766/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1697 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/765/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1659 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/764/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1658 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/762/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
2014 1463 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/749/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/508/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich, których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
2014 1467 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/755/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1466 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/754/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 1465 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/753/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1464 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/752/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1462 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/738/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łączna
2014 1062 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/722/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 1061 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/721/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2014 roku w województwie świętokrzyskim
2014 1065 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/732/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1064 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/731/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 1063 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/730/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 819 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/719/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 818 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/718/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 817 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/717/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 816 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/713/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łączna
2014 652 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/704/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 653 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/705/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 651 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/703/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 650 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2014 rok
2014 472 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
2014 66 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/689/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 65 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/688/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 64 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/687/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 63 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/686/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 62 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/685/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3897 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/671/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3896 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/670/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok.
2013 3895 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/663/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kielce
2013 3900 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/674/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok
2013 3899 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/673/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3898 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/672/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2013 rok
2013 3616 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/659/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3615 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/658/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3614 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/657/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3613 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/650/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. dotycząca utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2013 3612 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/649/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. dotycząca utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2013 3312 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3313 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3314 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3311 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3308 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3309 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
2013 3310 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3315 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/623/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3320 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/636/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3321 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/637/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3322 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/638/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3319 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/628/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów
2013 3316 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3317 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/625/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotyczaca wyznaczenia Chęcińsko - Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3318 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/626/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3082 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/614/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3081 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/613/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3080 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/612/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3079 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/610/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2013 2919 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/607/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2918 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/606/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2917 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/605/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2916 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/604/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2915 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/600/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 765.
2013 2914 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
2013 2639 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.
2013 2638 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/584/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2637 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/583/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2636 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/582/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2593 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/561/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2592 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/560/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2591 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/559/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2590 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/556/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/508/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
2013 2589 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/547/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi
2013 2170 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2166 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2013 rok
2013 2165 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1692 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/529/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1691 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/524/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016”
2013 1690 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/522/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 roku w województwie świętokrzyskim
2013 1695 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/532/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1694 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/531/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1693 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/530/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1271 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/514/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1270 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/513/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1269 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/512/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok.
2013 1268 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/508/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
2013 957 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/493/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 956 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/492/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 955 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/487/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2013 850 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok
2013 714 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/478/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica
2013 713 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/474/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia, ustalenia zasad używania i stosowania flagi oraz insygniów Województwa Świętokrzyskiego.
2013 712 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/473/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad używania sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
2013 711 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/472/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Świętokrzyskiego
2013 710 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/470/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok
2013 709 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 708 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/468/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 707 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 706 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 46 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/430/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Morawica
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
2012 3997 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/453/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3996 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/452/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3999 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/455/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3998 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/454/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3109 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/424/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3108 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/423/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2012 rok
2012 3107 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/422/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3106 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/420/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
2012 2752 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/407/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 2751 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/406/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2012 rok
2012 2750 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/405/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2559 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/388/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie
2012 2558 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/387/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica
2012 2425 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2354 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/395/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 2353 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/394/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2352 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/393/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2206 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
2012 2205 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2012 2095 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 2094 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2093 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1947 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
2012 1946 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/348/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica
2012 1807 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/356/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1806 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/355/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1589 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/343/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1590 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/344/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1591 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/345/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1464 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/328/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1463 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/327/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1462 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1218 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/320/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012roku
2012 1189 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/313/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1188 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/309/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie rozszerzenia działalności Świetokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Immunologii
2012 1191 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 1190 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/314/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 945 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVI/299/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 753.
2012 924 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/308/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 923 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/307/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 922 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/306/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 921 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok
2012 878 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/302/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn
2012 877 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/301/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce
2012 880 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/304/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skarżysko – Kamienna
2012 879 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/303/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatów
2012 876 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/300/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gowarczów
2012 530 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/282/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"
2012 531 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/283/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie
2012 529 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/280/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2012 527 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/278/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 528 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/279/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 532 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/284/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny
2012 536 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/288/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica
2012 537 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/289/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów
2012 535 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław
2012 533 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/285/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piekoszów
2012 534 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/286/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów
2012 283 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/269/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 282 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/268/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2012 281 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/267/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 280 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/265/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dwikozy
2012 279 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/264/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów
2012 278 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/263/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa
2011 3942 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu”.
2011 3929 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/225/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Skarżysko – Kamienna
2011 3930 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/227/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Mniów
2011 3931 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/229/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Koprzywnica
2011 3926 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/219/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Działoszyce
2011 3927 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/221/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Opatów
2011 3928 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/223/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wodzisław
2011 3935 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/241/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3936 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/242/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3937 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/243/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3932 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/231/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Korczyn
2011 3933 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/233/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów
2011 3934 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/240/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 3113 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii
2011 3114 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/194/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów