Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 208

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4911 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 4495 2019-11-21 Postanowienie Postanowienie nr 1/19 Przewodniczącego Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych - Legislator
2019 4249 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Koneckiego pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie oraz nadania Statutu dla w/w jednostki
2019 4161 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2019 4160 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r
2019 4163 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 4162 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2020 r
2019 3987 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3791 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Końskich
2019 3790 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/9/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2019 3789 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3572 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich
2019 3313 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3176 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim
2019 3083 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2646 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/39/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2636 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/35/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok
2019 2422 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2178 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 9 maja 2019 r. sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 1901 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2019 roku
2019 1902 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Koneckiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 1095 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/10/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2019 772 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 3907 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/50/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 3826 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/45/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.
2018 3827 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/47/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2018 3825 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/44/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2018 3824 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/43/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018r.
2018 3483 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/41/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 3482 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 3313 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/37/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 2727 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/35/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 2578 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/28/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok
2018 2577 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/26/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2018 2576 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/24/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 2156 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/39/2002 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami
2018 2155 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/15/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Koneckiego instrumentem płatniczym
2018 2154 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/14/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018r.
2018 1743 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/10/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 907 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/8/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2018 roku
2018 906 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/7/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2018 905 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/6/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 495 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/3/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 175 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2018 174 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/72/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2018 rok
2018 173 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/70/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 4064 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 3623 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/64/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2018 r.
2017 3622 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/53/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2017 3235 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/45/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017r.
2017 3236 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/46/ 2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3237 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/48/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2017 3066 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/41/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 2804 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/39/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 2600 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/37/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B.
2017 2343 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 2222 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/24/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
2017 2221 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/21/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 1774 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 1480 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/11/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 1481 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/15/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2017 1198 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/12/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Koneckiego
2017 961 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2017 850 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 851 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2017 roku
2017 685 2017-02-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych - Legislator
2017 395 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017r.
2017 174 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/64/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2017 175 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017 rok
2017 176 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/67/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2017 r.
2016 3437 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/53/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 3103 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016r.
2016 3104 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/51/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 2856 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXII/45/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 2855 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXII/40/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2545 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/36/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2387 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XX/33/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 2368 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok
2016 2184 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/25/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 1649 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/14/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 1407 2016-04-28 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 1309 2016-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 1205 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/6/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2016 roku
2016 1204 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/5/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2016 1203 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/4/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 319 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 119 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2016 118 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
2016 117 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2016 r.
2016 116 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok
2016 115 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 114 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 3454 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 3175 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Koneckiego
2015 3144 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 3143 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 3146 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3145 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie szkolnej
2015 2908 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego
2015 2907 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 2547 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 2163 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.
2015 2164 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014r.
2015 1835 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 1590 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych nr: 1, 2, 3, 4 stanowiących własność Powiatu Koneckiego, znajdujących się w budynku położonym na działce nr 803 w Błaszkowie, gm. Stąporków oraz ustalenia zasad ich zbycia
2015 1591 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.
2015 1191 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Konecki
2015 1190 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2015 1189 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2015 roku
2015 1188 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 508 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok
2015 507 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2015 r.
2015 137 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 136 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 3196 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/43/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 2935 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2937 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/415/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2938 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/417/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2792 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/33/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 2724 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/411/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2400 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/410/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie praw jazdy.
2014 2399 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/409/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/404/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2014 2383 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/408/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2014 2382 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/404/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2323 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI/28/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 2140 2014-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 1860 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 1688 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/16/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 1328 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/10/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B.
2014 1327 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/9/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2014 r.
2014 1326 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/6/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2014 roku.
2014 1325 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/2/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 77 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/72/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.
2014 78 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/73/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 79 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/75/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok
2013 4388 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/70/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 3677 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/68/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3676 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/65/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.
2013 3375 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/58/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Odludnej w Rogowie i ulicy Łąkowej w Dyszowie
2013 3374 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/57/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Piaskowej w Końskich
2013 3373 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/56/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Mjr Hubala w Końskich
2013 3372 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/53/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 2927 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/46/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 2661 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/42/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 2660 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/34/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2013 2659 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/33/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2013 2284 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/30/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2013 r.
2013 2283 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.
2013 1732 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013
2013 1081 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2013 1080 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/5/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2013 roku
2013 1079 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
2013 1078 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok
2013 464 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/94/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2013 175 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/89/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2013 176 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/90/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2013 13 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2013 12 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/85/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia w 2012 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.
2012 3625 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/83/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2986 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/79/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2012 2896 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/70/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 2884 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/73/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Magazynowej w Końskich
2012 2883 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/72/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich
2012 2645 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/68/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego
2012 2580 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXI/67/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2012 2232 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XX/63/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2012 1756 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/32/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1550 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2012 1238 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/25/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2012 1028 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/10/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. o zmianie uchwały NR XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich
2012 887 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/6/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu koneckiego w 2012 roku.
2012 843 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/2/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok
2012 634 2012-02-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 402 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2012 403 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 292 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2012 119 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 3802 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2011 3743 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2922 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 2923 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie szkolnej
2011 2399 2011-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML - w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu w Starachowicach podjętej w dniu 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w pkt 2 błędnie wpisano: 2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a powinno być: 2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dodatkowo informuję, iż uchwała Nr IX/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku została podjęta przez Radę Powiatu z prawidłowym zapisem.
2011 2159 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 1961 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1776 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2011 1285 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 1063 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2011 rok
2011 1064 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2011 roku.
2011 1065 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych funkcjonujących na terenie Powiatu Koneckiego
2011 273 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 3472 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich
2010 3473 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/50/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 2893 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XL/40/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 2417 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/32/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 2192 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 1937 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/18/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 r.
2010 1733 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1506 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/16/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 rok
2010 1262 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2010 roku.
2010 1261 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/8/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego.
2010 1263 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/12/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości
2010 1265 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/14/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 1264 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/13/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Koneckiego
2010 758 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2010 rok
2010 759 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2010r. określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej