Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 118

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3170 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2798 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2716 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2714 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicyz dnia 01 marca 2019r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2540 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2504 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2437 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/56/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2017 – 2020”
2019 2438 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2019 r.
2019 2274 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2175 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2017 – 2020”
2019 2084 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2085 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Koprzywnica
2019 1909 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1600 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/ 2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 1590 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2019 1589 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1254 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1215 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 1214 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1213 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
2019 618 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 617 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2019 rok
2019 433 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 432 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunki zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 431 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Koprzywnicy i ustalenia statutu
2019 129 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 130 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4347 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4325 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.
2018 4324 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2019 r.
2018 4323 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 3480 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/249/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Koprzywnica
2018 3458 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/247/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3459 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Koprzywnicy i ustalenia statutu
2018 3460 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/ 252 /2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 3025 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LV/244/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2018 2985 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/240/ 2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koprzywnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2984 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/238/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2987 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/245/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 2986 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/241/ 2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 2364 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/237/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koprzywnica w latach 2018 – 2022”
2018 2363 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/234/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2204 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LIII/225/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2197 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr L III /230/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brodzik I i Brodzik II
2018 2196 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/228/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 2195 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/227/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica
2018 1845 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LII/223/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1623 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/215/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica
2018 1290 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/211/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1292 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/220/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1291 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/219/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1247 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/217/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2018 r.
2018 1246 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/216/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koprzywnica w latach 2018-2022"
2018 1245 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/213/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 686 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr L/209/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 492 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 461 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 391 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 390 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/198/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2018 392 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/200/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 389 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/197/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 262 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/193/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2018 rok
2018 204 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/190/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 165 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/196/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw i osiedli położonym na terenie Gminy Koprzywnica
2017 3794 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/189/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3662 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/185/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.
2017 3661 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/184/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2018 r.
2017 3660 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/183/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3593 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/181/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3252 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/178/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3253 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2018 r.
2017 2836 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/175/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2489 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLI/169/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2427 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XL/166/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2428 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XL/168/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2170 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2124 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 1636 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/160/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe odwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1635 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 1634 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1334 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1335 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/153/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1182 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 1181 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2017r.
2017 948 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 949 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 907 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłaty za przyjęcie ścieków przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy
2017 877 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 744 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/137/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i nadanie nazwy BESZYCE
2017 743 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 183 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 102 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 103 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 rok
2016 4079 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 128 / 2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2016 4078 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/127/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2017 r.
2016 3516 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2017 r.
2016 3515 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/123/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3514 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/122/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.
2016 3513 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2017 r.
2016 3512 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/120/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2017 r.
2016 3511 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3126 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/117/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2600 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2597 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica
2016 2023 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1792 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1453 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/99/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 1452 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 999 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1000 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2016r.
2016 1001 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Koprzywnica, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 616 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/87/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 361 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/83/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1028 2015-03-27 Postanowienie Postanowienie nr 2/2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2015 977 2015-03-24 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML