Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 71

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 158 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 157 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
2013 156 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka.
2013 27 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej
2012 3913 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3914 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kazimierza Wielka
2012 3915 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2012 3810 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3694 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 3695 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kazimierza Wielka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Kazimierza Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3469 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3470 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3471 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2012 2783 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2301 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2110 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2109 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2023 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.
2012 1902 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 1407 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 1110 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.
2012 1091 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2012 1039 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 1040 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2012 844 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII /150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 490 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2012 127 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 3414 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2011 3413 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3412 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3417 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3416 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 3415 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3147 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 3148 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2937 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2799 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2678 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kazimierza Wielka.
2011 2677 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2680 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kazimierza Wielka oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2011 2679 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
2011 2553 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2271 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2246 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2247 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 1743 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 1744 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kazimierza Wielka.
2011 1745 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1094 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 1095 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 815 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 816 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 817 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej
2011 753 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 154 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2011 70 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. Nr LVIII/411/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3578 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 3577 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/409/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 3190 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3191 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3189 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3194 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3192 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2010 3193 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 3109 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 3078 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVII/408/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2996 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/407/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
2010 2813 2010-10-14 uchwala Uchwala nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 r.
2010 2814 2010-10-14 uchwala Uchwala nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka.
2010 2682 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LVI/401/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
2010 2315 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok