Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1783 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1570 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespole, szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2012 1577 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1403 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki i osady dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Jurkowie.
2012 1402 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica.
2011 2738 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Wiślica oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych