Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 517 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
2015 518 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2014 3474 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 3473 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2014 3472 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3471 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3470 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 1971 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2014 1614 2014-05-20 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 maja 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 kwietnia 2014 roku do Legislatora
2014 1574 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Opatowiec
2014 698 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 697 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 696 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok
2014 217 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: wynagradzania inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 219 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2014 220 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego
2014 218 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4369 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych