Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3967 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku
2019 3966 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3965 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 3555 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3554 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 3352 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3351 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 765 o długości 2,492 km oraz Nr 757 o długości 2,164 km zlokalizowanych w Staszowie
2019 3061 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2701 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/44/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku
2019 2702 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2703 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Staszowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2368 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/37/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2013 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2019 rok
2019 2012 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/31/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 2011 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/30/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 2010 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/29/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1537 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochód budżetu Powiatu Staszowskiego instrumentem płatniczym
2019 1536 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/13/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1539 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Staszowskiego
2019 1538 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/17/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Staszowskim
2019 688 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/2/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 658 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Staszowskiego
2019 657 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 164 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/39/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2019 rok
2019 149 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/45/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4597 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4596 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2018 4595 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.
2018 4594 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku
2018 4213 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3744 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/80/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3372 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXII/71/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2990 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LX/67/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2989 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LX/66/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego „Ambasador Powiatu Staszowskiego”
2018 2746 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LIX/64/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2690 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/62/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2282 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LVII/54/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1989 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LVI/32/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2018 1990 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LVI/45/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1705 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2018 rok
2018 1704 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/29/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1703 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/27/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1702 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/25/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski
2018 1213 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LIV/17/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1212 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LIV/5/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 446 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 445 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LIII/1/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 114 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/95/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2018 rok
2018 103 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/97/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2018 roku
2018 104 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/100/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 4000 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/92/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 3999 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/88/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3998 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/84/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2017 3447 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr L/81/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3202 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/64/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2018 r.
2017 3203 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/68/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2017 3204 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/75/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2773 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/63/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2663 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/59/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2355 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLV/48/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2023 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1855 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/34/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1643 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLI/20/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1131 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/13/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1130 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/10/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Staszowskiego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 1129 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/7/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2017 635 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/2/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 442 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/1/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 81 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/105/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2017 80 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/103/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 roku
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/100/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2017 rok
2016 4121 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/98/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3519 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/93/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3518 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/83/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
2016 3517 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/82/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego
2016 3180 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/80/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3179 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/79/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 r.
2016 3106 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/75/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 7 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3084 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/77/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2803 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/69/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2598 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/65/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2386 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/62/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1900 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/33/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1674 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/24/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1675 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/25/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1089 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/12/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 1090 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/13/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 1091 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/16/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 829 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/10/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 685 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/9/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 684 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/4/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 120 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/109/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok
2016 98 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/112/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4105 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/105/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 roku
2015 4104 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/101/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3519 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3317 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/96/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3316 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/92/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2015 3315 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/89/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2015 3016 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 r.
2015 3017 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2848 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2488 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2298 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818T Połaniec - Niekurza
2015 2299 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1977 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1976 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1729 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1730 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/36/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2015 1731 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1171 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/28/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 919 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/4/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 685 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/18/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 369 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr V/15/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 368 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr V/3/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/60/14 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2015 367 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr V/1/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2015 roku
2015 1 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok
2015 2 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3559 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3216 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/62/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3215 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/60/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2014 3214 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/59/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego
2014 2838 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXII/57/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2592 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LX/47/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2397 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIX/43/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1936 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/36/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1684 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LVII/28/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1492 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LVI/23/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1110 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/13/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1111 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/14/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 655 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LIV/8/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Staszowskiego za 2013 rok
2014 656 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LIV/10/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 363 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LIII/1/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku
2014 364 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LIII/6/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 145 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LII/102/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok
2014 19 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr LII/99/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2014 18 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr LII/97/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 4400 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr LI/95/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3981 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr L/93/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego
2013 3980 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr L/92/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3979 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr L/89/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 3602 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/82/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3501 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/75/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3174 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLV/64/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi powiatowej nr 0116T Pacanów - Sroczków - Wólka - Oleśnica - Brody - Podborek - Święcica - Grobla
2013 3118 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/68/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2936 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2495 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/47/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok
2013 2494 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/41/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2237 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/33/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2021 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1622 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/17/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1621 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1620 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/12/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Staszowskiego
2013 1337 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/5/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Staszowskiego za 2012 rok
2013 1227 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/6/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/2/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2013 1228 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/8/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1038 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/4/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Staszowskiego
2013 1037 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2013 1036 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 451 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/101/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 452 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/105/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2013 roku
2013 173 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/106/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/100/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2013 rok
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/98/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2013 37 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/92/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2012 4017 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/91/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego
2012 3280 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/94/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2904 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/73/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2012 2905 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/74/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały NR LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2012 2906 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/75/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 2832 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/87/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2586 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/70/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2379 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/58/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 2378 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/56/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2012 2346 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXX/60/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2173 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/55/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1865 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/50/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1698 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/32/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1670 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/21/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
2012 1671 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/22/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/59/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Połańcu
2012 1672 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/24/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1661 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/28/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1495 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/26/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2012 1252 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/15/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 886 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/2/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2012 roku
2012 792 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/5/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 735 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/3/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych  z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2012 660 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/97/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok
2012 543 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/99/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 318 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/94/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 121 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/90/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 120 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/86/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 3300 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 3301 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Staszowskiego
2011 2934 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVI/78/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2750 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2484 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LXIII/76/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2011 2485 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2092 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/51/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2093 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a nastęnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1780 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 1323 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IX/31/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 1121 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok
2011 1083 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/19/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 930 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/13/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 roku
2011 931 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/16/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 765 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/24/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2011 704 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/9/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2011 481 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 482 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 135 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3549 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/76/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2010 3550 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/79/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie powiatu staszowskiego w roku szkolnym 2010/2011
2010 3551 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/81/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3252 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/73/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3105 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LX/67/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok
2010 2797 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LIX/58/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie aktualizacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
2010 2798 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LIX/61/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2546 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/48/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2547 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/52/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 2293 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVII/44/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2162 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LV/33/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2037 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2010 2039 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/28/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2010 2038 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 1508 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr LIV/20/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1350 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIV/24/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2010 1280 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIII/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1281 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIII/12/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2010 1282 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2010 1103 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1104 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LII/9/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2010 roku
2010 939 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok
2009 2648 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/51/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego
2009 2647 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 2535 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XLI/49/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat staszowski
2009 2373 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/27/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2009 2374 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/33/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w przedmiocie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2009 2372 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2009 1254 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2009 1253 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/1/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski
2009 881 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski