Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 112

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3810 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3541 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3493 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 3423 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2019 3422 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3421 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2019 2823 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2465 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2032 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2031 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1757 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 1656 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 1082 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 779 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 778 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 304 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2018 4604 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2019
2018 4039 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Starachowickiego
2018 4010 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr L/371/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2018 3998 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr L/370/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach
2018 3717 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Starachowickiego
2018 3420 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2018 3418 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0905T Starachowice ul. Radomska na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą
2018 3419 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2018 3116 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1569 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 1570 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 308 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok
2018 149 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 148 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2018
2017 4003 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2017 3309 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2017 3310 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2017 1685 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2017 1686 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego
2017 1515 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Starachowickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 172 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok
2016 4087 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 3920 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2016 3918 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3919 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2016 3921 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2016 2710 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki (tekst jednolity uchwała Nr XL/295/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2013 roku Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3748)
2016 2210 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2016 1800 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Starachowickiego”
2016 1498 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 283 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 92 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr XI/69/2015 z dnia 25 września 2015 roku
2015 3903 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2015 3179 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2015 3147 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2015 2911 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zasad rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2015 2912 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2015 280 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok
2015 239 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2014 2959 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/372/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywane obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego.
2014 2958 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/371/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2014 2408 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr L/362/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą Nr XLII/312/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 2040 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Starachowicach.
2014 1254 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku.
2014 612 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 312 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2014 311 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 310 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.
2013 4349 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2013 4162 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego.
2013 3748 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/295/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2013 2818 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2761 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2013 2760 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr X/78/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2011 roku i uchwałą Nr XX/150/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 maja 2012 roku.
2013 2759 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2013 1969 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 1059 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Starachowickiego.
2013 849 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2013 119 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów.
2013 118 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego.
2012 3696 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3697 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Starachowickiego
2012 2190 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2012 2189 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/229/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2012 1941 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 347/ 2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr X/78/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2011 roku.
2012 1544 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 1545 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2012 1046 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.
2012 483 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2012 131 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 2636 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2011 2196 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej.
2011 2195 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2011 2198 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Młodziezowego Domu Kultury w Starachowiicach
2011 2197 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów
2011 1868 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania Technikum Nr 2 w Starachowicach przy ul. 1 Maja 4 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
2011 1422 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 590 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr Nr III/18/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
2011 540 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2011 539 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr Nr III/20/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r.
2010 2729 2010-10-04 uchwala Uchwala nr XLIX/369/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/317/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2010 2196 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Starachowickiego z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1942 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2010 861 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie założenia publicznego Sportowego Liceum Ogólnokształcącego nadania Statutu, podpisania Aktu Założycielskiego oraz włączenia do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach.
2010 862 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu starachowickiego.
2010 761 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu starachowickiego
2010 678 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2009 2993 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Starachowickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 2994 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Starachowickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 2353 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2352 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
2009 2046 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły - III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach i ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2009 1024 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008r.
2009 1025 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.
2009 897 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki