Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 196

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4188 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3853 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3852 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 3851 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kursach kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sandomierski
2019 3850 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2019 3849 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2019 3848 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 3566 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2935 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2783 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2782 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie i przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwecyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki i nadania statutu
2019 2781 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2019 2554 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2553 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sandomierskiego od dnia 1 września 2019 rok
2019 2335 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2334 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 1665 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1664 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2019 1149 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1125 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
2019 1126 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2019 rok
2019 509 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2019 rok
2018 4733 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4732 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2019 roku
2018 4331 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4330 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2018 roku
2018 3992 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sandomierskiego
2018 3705 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/286/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3704 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sandomierskiego
2018 3453 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rk
2018 3452 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 3451 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2018 3148 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2820 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2716 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu
2018 2373 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2372 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania o wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 2178 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1972 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1877 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1876 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1249 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/255/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 648 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 647 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 646 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2018 roku
2018 242 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2018 241 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2018 rok
2018 88 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3738 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3737 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2018 roku
2017 3529 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu
2017 3493 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3317 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2970 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2971 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2017 2972 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2700 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2701 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2367 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2167 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2168 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2017 2169 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego 22
2017 1794 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1495 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2017 1438 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sandomierskiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 rok
2017 1439 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 768 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 125 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 123 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2017 rok
2017 124 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2017 rok
2017 126 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3910 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3843 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących zajęcia w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2016 3844 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 3845 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3327 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2016 3328 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2899 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2016 2900 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2898 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 2603 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2277 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu “Zasłużony dla Powiatu Sandomierskiego”
2016 2145 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sandomierskiego
2016 2144 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1754 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1597 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1002 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2016 975 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie
2016 974 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 488 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 487 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 342 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 264 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sandomierskiego
2016 42 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2016 rok
2016 25 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 7 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2016 rok
2016 8 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3948 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3947 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2015 3140 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3103 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 3104 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2015 3001 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2709 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2710 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicę Rokitek w Sandomierzu
2015 2100 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1550 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1205 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1204 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sandomierskiego
2015 816 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 463 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2015 rok
2015 44 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2015 43 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2015 rok
2014 3619 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3388 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3046 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2014 3047 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 3048 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
2014 2741 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy - Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz"
2014 2683 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2684 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy - Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0749 T Wyspa – Romanówka – Garbów Nowy – Garbów Stary – Czermin - Słupcza "
2014 2484 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/297/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2155 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2028 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2002 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2014 1282 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2014 983 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2014 820 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 804 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2014 rok.
2014 791 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego.
2014 372 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2014 149 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/248/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4383 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4382 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4351 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 4350 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2014 r.
2013 3534 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 3535 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 3460 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2013r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" .
2013 3051 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 2724 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. z
2013 2723 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 2372 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 2371 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1989 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego.
2013 1717 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1716 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski
2013 1715 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 1170 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1169 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 1168 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego.
2013 764 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2013 rok.
2013 343 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2013 76 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2012 4008 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2013 r.
2012 3618 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 3351 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2012 3350 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3349 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 2686 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i nadania statutu.
2012 2616 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego.
2012 2418 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2243 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
2012 1051 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
2012 740 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.
2012 407 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.
2012 316 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.
2012 317 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 3376 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/ 70 /2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
2011 2611 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.
2011 2331 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 1193 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2011 rok
2011 1112 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2011 703 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 589 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.
2010 3475 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
2010 3476 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 2894 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLI/352/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2364 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/340/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu
2010 2365 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/342/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym
2010 2194 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2010 r.
2010 2195 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sandomierskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej
2010 1877 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sandomierski.
2010 1878 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/320/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sandomierski.
2010 1555 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2010 rok
2010 1084 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego.
2010 561 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2010r.
2009 3746 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sandomierskiego
2009 3342 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Nr 1079 Osiek - Otoka do kategorii drogi powiatowej
2009 3343 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Świniary przez wieś do kategorii drogi powiatowej
2009 3341 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie trybu udzielania szkołom i placówkom dotacji z budżetu Powiatu Sandomierskiego oraz ich rozliczania
2009 2155 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1868 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Sandomierskiego na rok szkolny 2008/2009”
2009 1545 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego
2009 492 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwał Rady Powiatu w Sandomierzu