Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4677 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 4670 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok
2019 3706 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3103 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2635 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2451 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1911 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2019 1910 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1722 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 659 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 rok
2019 661 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2019 660 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2019 152 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 rok
2019 151 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok
2019 150 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2019 roku
2018 3636 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3441 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3443 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2018 3442 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu pińczowskiego
2018 2571 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2362 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2361 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/209/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie
2018 1420 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1419 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 629 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 258 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok
2018 235 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2018 208 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 rok
2018 207 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku
2017 3975 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3251 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok
2017 3246 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3245 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2017 2953 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2721 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w  Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 2686 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2010 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1819 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1602 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1050 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 1010 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
2017 1009 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie
2017 1008 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 720 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie
2017 719 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 718 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 387 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 388 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 104 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/126//2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2017 roku
2017 105 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 rok
2017 83 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok
2016 4054 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3313 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3316 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2016 3315 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok
2016 3314 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 2857 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2469 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2016 2393 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie wydaktów na 2016 rok
2016 2016 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1596 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1268 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 799 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie
2016 199 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiwgo na 2016 rok
2016 192 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2016 191 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2016 190 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie rozkładu godzin prazy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2016 roku
2015 3180 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3168 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 rok
2015 2695 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pińczowskiego
2015 2696 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2099 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1601 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1252 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 733 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015
2015 734 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokośći opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
2015 537 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 260 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok
2015 240 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2015 241 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2015 roku
2015 242 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3469 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2970 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2014 2969 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/257/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin najęć nauczycieli dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2014 2968 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/254/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 rok
2014 2967 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/253/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2014 2946 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr L/252/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2698 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014r. Akt o utworzeniu Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie
2014 2685 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2686 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/247/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2014 2298 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2204 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2035 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/238/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1713 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1524 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2014 1523 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1297 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 814 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 277 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2014 rok
2014 166 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/216/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2014 roku
2014 168 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/219/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2014 rok
2014 167 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/218/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 4412 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3787 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2013 3788 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3484 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. Akt o likwidacji Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie
2013 3483 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3025 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2679 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2678 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2013 2599 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok
2013 2205 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2013 2184 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 1701 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 1616 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1200 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 783 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok
2013 644 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 643 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2013 roku
2013 642 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2013 641 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
2013 402 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 399 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2013 6 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3266 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3145 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2013 rok
2012 3083 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 2629 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 2343 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2012 1914 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1913 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/127/2102 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2012 1778 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1251 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1250 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1249 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/69/2004 Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2012 1104 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2012 963 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 962 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 643 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 502 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3943 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3218 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok
2011 3219 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3085 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3044 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 3043 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2011 3046 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego  pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” z udziałem środków z budżetu państwa
2011 3045 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2388 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2090 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2091 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1827 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 1777 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2011 1778 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2011 1779 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2011 1140 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 807 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok
2011 317 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2011 316 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2011 318 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Pińczowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 320 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2011 319 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2011 roku
2010 3354 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2922 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XLII/211/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2593 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2474 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr Nr XL/202/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2418 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr Nr XL/205/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie
2010 2419 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr Nr XL/206/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2010 2220 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/201 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1507 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1218 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1219 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków powiatu na 2010 rok
2010 938 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 481 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2010 480 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2010 roku
2010 479 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 4158 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
2009 4110 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3522 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację remontów dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z udziałem środków z budżetu państwa
2009 3523 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2009 3521 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3074 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2731 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2009 2730 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2371 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/151/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2363 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
2009 2364 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
2009 2345 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
2009 1461 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 1330 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2009 rok
2009 1099 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 729 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok
2009 728 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 730 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Bakteriologicznej i Pracowni Cytologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2009 86 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 87 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie likwidacji Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2009 88 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu w Pińczowie Nr XIV/84/2007 z 27 grudnia 2007 roku regulującej tryb i rozliczanie dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Pińczowskiego
2009 89 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 lutego 2006 roku dotyczącej Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie