Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 224

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4373 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 4309 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3982 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3895 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/92/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0310T Dąbrowa - Stara Góra położonej na terenie Gminy Masłów kategorii drogi powiatowej
2019 3894 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XXXIX/59/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0585T Gołębiówka - Ścignia - Wzdół Plebański na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową 0584T położonej na terenie Gminy Bodzentyn kategorii drogi powiatowej
2019 3897 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/94/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej zaliczenia drogi gminnej zwanej Starodrożem drogi krajowej nr 74 przebiegającej na terenie Gminy Masłów do kategorii dróg powiatowych
2019 3896 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/93/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka„ położonej na terenie Gminy Masłów kategorii drogi powiatowej
2019 3492 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3345 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3346 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3198 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 2951 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii odnośnie nowego przebiegu drogi powiatowej biegnącej po starym śladzie drogi wojewódzkiej nr 765 w Chmielniku
2019 2950 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 2466 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 2158 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 1579 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 870 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/11/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawiew zatwierdzenia zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/69/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r.
2019 868 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Chmielniku, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/70/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r.
2019 869 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/71/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r.
2019 867 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 720 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 699 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2019 635 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu kieleckiego w 2019 r.
2019 238 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 4079 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/114/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kieleckiego
2018 4078 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/113/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Kieleckim
2018 4036 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/112/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego
2018 4004 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/109/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3850 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/100/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3659 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI /94/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego do kategorii dróg powiatowych
2018 3658 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI /93/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3657 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI /92/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3656 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/87/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3567 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLI/97/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie
2018 3339 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/82/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3260 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX /59/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3259 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX /58/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 2923 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 2840 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/61/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2715 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 2661 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 2662 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/49/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki
2018 1953 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 1793 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/34/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 1794 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/35/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 1758 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 1676 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1675 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/23/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
2018 1674 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/11/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 671 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 405 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 395 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/110/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2018 316 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 317 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4023 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/97/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu kieleckiego w 2018 r.
2017 4022 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/91/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 3400 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/79/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 3399 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/77/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2017 3402 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/86/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 3401 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/85/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/62/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku
2017 3208 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVII / 62 / 2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku
2017 3034 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach
2017 3033 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku
2017 3032 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/69/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
2017 3031 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/68/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 2783 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/49/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 2666 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII / 51 / 2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie
2017 2332 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/31/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 1760 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/24/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 1520 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/17/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku mających siedzibę na obszarze Powiatu Kieleckiego
2017 1497 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/18/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1496 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/9/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 625 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/2/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 381 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/80/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 380 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/78/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 4066 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/72/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2017 r.
2016 4065 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/67/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 3365 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XX/61/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 3364 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XX/60/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 3173 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX / 56/ 2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kieleckiego oraz zasad ich stosowania
2016 3065 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX / 53 / 2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3064 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX / 52/ 2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie
2016 3063 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/51/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 2348 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/37/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 1801 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/29/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 1683 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/27/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 1647 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XIV/22/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz określenia wysokości dotacji udzielonej na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
2016 1628 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/20/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 950 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 951 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2016 952 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 464 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/5/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 398 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/3/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2016 roku.
2016 397 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/2/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 338 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 331 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2016 241 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2015 4155 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2015r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 4150 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 2934 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2015 2741 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 2394 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 1621 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 1397 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 1382 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1369 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
2015 1287 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2015 1286 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2015 roku
2015 1285 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 852 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr III/7/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2015 649 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2015 650 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/2/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 244 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. dotycząca zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXVIII/34/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 3228 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/52/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 2793 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 2647 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/45/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego
2014 2181 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 2145 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr xxviii/40/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2014 2144 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/39/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2014 2143 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/36/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2014 2142 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 2141 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kieleckiego, sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zadań
2014 1580 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 1383 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/15/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 1311 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/18/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zasad ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego
2014 1310 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/16/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki, zmienionej uchwałą Nr XI/45/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 roku
2014 1309 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/11/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 714 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/3/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 614 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/5/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 613 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/4/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2014 roku.
2014 399 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2014 318 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/87/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2014 317 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2013 4279 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 4266 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3799 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/69/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kieleckiego
2013 3765 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/66/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 3766 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/67/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego
2013 3292 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXI/55/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 3293 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXI/57/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego
2013 2805 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/44/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 2209 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/38/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVII/3/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2208 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/33/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 2113 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/16/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2114 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/21/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku z filią w Rudzie Strawczyńskiej.
2013 1988 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2013 roku.
2013 1987 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII / 28 / 13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2013 1857 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/19/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie Powiatu Kieleckiego
2013 1580 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII/4/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2013 r.
2013 1443 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/2/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 1444 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/3/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1014 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 409 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/106/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 77 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 4009 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego.
2012 3347 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/65/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3308 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2012 roku.
2012 3309 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/80/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2012 3310 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/81/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.
2012 3262 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/63/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 2281 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/44/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.
2012 2119 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/38/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1722 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr X/27/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1130 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr IX/2/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2012 rok
2012 1090 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/6/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2012 1020 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 909 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
2012 908 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2012 97 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr VII/78/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3192 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr VI/69/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2346 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego
2011 2347 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr Nr V/58/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.
2011 2348 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr V/63/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2269 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr V/67/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych
2011 1710 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na zadania publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zleconego zadania
2011 1621 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 1151 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok
2011 1152 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/9/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2011 642 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2010 3795 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/94/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2010 3794 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/87/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Kielcach
2010 3793 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/76/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3021 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/55/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3022 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/61/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych
2010 3023 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/62/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000 r. dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 2520 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/41/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.
2010 2473 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego
2010 2399 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/52/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego.
2010 2398 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1505 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.
2010 1503 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1504 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego oraz jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1095 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok
2010 1094 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok
2010 980 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/14/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chmielnik
2010 347 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/77/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2010 112 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/70/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2010 113 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/75/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 3701 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/60/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3678 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/68/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej
2009 3166 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/52/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
2009 3167 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/53/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
2009 3168 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/54/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
2009 3169 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/55/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce
2009 3170 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/56/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
2009 3133 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/43/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2527 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/36/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
2009 2523 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/32/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
2009 2522 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/31/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn
2009 2524 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/33/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
2009 2526 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/35/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce
2009 2525 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/34/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
2009 2508 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XX/23/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2016 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/15/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 1970 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/20/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kieleckiego
2009 1371 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/1/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 756 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/95/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 757 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/97/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok
2009 513 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2009 512 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/102/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2009 509 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/98/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki
2009 510 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/100/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach
2009 511 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/101/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2009 180 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XVI/89/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok