Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1673 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2013 817 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 154 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 1815 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr X/80/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2012 rok
2011 672 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2010 1031 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wzoru herbu, flagi i sztandaru Powiatu Kazimierskiego
2009 2132 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2009 2133 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie oraz nadania mu statutu
2009 2134 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Skalbmierzu oraz nadania mu statutu
2009 1544 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2008 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych