Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 99

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2963 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2019 2962 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 2581 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej Nr S7) od km 575+060 do km 577+600 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2019 2580 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej Nr S7) od km 571+530 do km 575+060 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2019 1031 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 58 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2019 r.
2018 4444 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2018 3625 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 3624 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2018 3261 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, nadanym Uchwałą Nr XXXIV/263/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku
2018 2618 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jędrzejowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 2617 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2018 2616 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania Stypendium Starosty Jędrzejowskiego im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2018 965 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 779 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 27 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2018 26 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2018 rok
2017 3559 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2017 3432 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej „starodroża” drogi krajowej Nr 7 od km 600+765 do 601+850 w pobliżu Wodzisławia
2017 2780 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0187 T Sędziszów - Grązów
2017 2781 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 1275 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2017 1274 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jędrzejowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1273 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 rok
2016 4168 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2016 4167 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2017
2016 3144 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2804 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2016 2805 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 2556 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/75/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2016 948 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Jędrzejowskiego
2016 26 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok
2015 4193 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 0269 T Dr. pow. nr 0155 T – Sokołów Dolny – Sokołów Górny – gr. pow. Jędrzejowskiego /Wolica/
2015 4036 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 0271 T od ulicy Klasztornej do skrzyżowania z droga gminną w kierunku miejscowości Sudół o numerze geodezyjnym 7 od km 0+000 do km 0+297 tj. 297 mb
2015 4035 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016
2015 3418 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2015 2792 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1036 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/260/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014 r. dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2015 593 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/260/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014 r. dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2015 7 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 rok
2014 2957 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2014 2956 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015.
2014 2589 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2014 2588 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/255/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1437 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2014 813 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu jędrzejowskiego
2014 812 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 811 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2014 810 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Zespołowi Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach
2014 689 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 r.
2014 45 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu jędrzejowskiego
2014 44 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2013 3656 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3657 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 3658 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w 2014 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2013 3161 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu jędrzejowskiego
2013 3160 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od dnia 29.07.2013r. do dnia 06.01.2014 r. na terenie powiatu jędrzejowskiego
2013 1886 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 1312 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/04 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego
2013 1165 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1129 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczu i nadania tej placówce statutu
2013 1130 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej i nadania tej placówce statutu
2013 1013 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok
2012 3491 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 3380 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/141 /2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w 2013 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2012 2245 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2012 2188 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2012 1500 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia innym powiatom prowadzenia zadania publicznego w zakresie umieszczania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Jędrzejowskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne powiaty
2012 1414 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
2012 1413 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
2012 1412 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 830 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 651 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 360 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2011 3336 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2714 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2715 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2011 2193 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr Nr VII/52/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1620 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od dnia 06.06.2011r. do dnia 10.01.2012 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2011 1092 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok
2011 1093 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2014”.
2011 975 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2011 700 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2011r. wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 701 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej wprowadzonego Uchwalą Nr XIV/97/08 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 23 stycznia 2008 r
2011 702 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczu wprowadzonego Uchwalą Nr XIV/96/08 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 23 stycznia 2008 r.
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr II/13/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2010 3546 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 10 listopada 2010r. zmiany Uchwały Nr XXIX/220/05 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2005 roku dotyczącej ustalenia przebiegu dróg powiatowych na ternie Powiatu Jędrzejowskiego
2010 1936 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/226/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2010 1412 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniajająca uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Jędrzejowie na 2010 r
2010 1370 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
2010 1371 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
2010 1002 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII /208/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jędrzejowie na 2010r
2010 657 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 r.
2010 658 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2010
2010 384 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krzelowie
2010 382 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w 2010 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2010 383 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wodzisławiu
2009 1922 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie