Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 245

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4088 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego
2019 3984 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3863 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania
2019 3862 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3607 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2019 3606 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2019 3605 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 3604 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania
2019 3254 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3253 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok
2019 2901 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 2763 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 2762 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
2019 2541 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 2333 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2019 2332 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania
2019 2331 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 2330 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włoszczowskiego
2019 2309 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2019 1887 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 1886 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Włoszczowskiego na 2019 rok
2019 1494 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
2019 1493 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie
2019 1492 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 988 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2019 rok
2019 813 2019-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, w imieniu którego działają: Starosta Włoszczowski - Dariusz Czechowski, Wicestarosta - Łukasz Karpiński, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Agnieszki Górskiej, a Gminą Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Burmistrza – Grzegorza Dziubka, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego o następującej treści: Powiat powierza, a Gmina przyjmuje wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 558 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2019 240 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 239 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2018 4266 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2019 roku
2018 3975 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 3757 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 3234 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2018 3151 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/248/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 2668 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 2367 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2018 2366 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2018 2250 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/233/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 2177 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/227/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 1699 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.
2018 1700 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Włoszczowskiego instrumentem płatniczym
2018 413 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 411 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 rok
2018 412 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 337 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 3918 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 3919 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w  2018 roku
2017 3633 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II
2017 3353 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 3145 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 2809 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego
2017 2779 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2778 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2017 2331 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2016 rok
2017 2250 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 1747 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 1605 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 1369 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2017 897 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 531 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2017 443 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 rok
2017 156 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 4166 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 3883 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/141/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3884 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/144/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2017 roku
2016 3308 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 3205 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Powiatu Włoszczowskiego „Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego we Włoszczowie” w jednostkę budżetową Powiatu Włoszczowskiego „Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie”
2016 3206 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/43/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2016 3207 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2822 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 2756 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/124/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku
2016 2755 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/123/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2016 2445 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/116/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 2444 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2015 rok
2016 2059 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1819 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczania aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2016 1818 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/104/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1642 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1446 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/94/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1334 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/96/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku
2016 969 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/93/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 433 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 rok
2016 426 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2016 336 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim, a Gminą Włoszczowa w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Włoszczowa prowadzenia zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, a także uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Włoszczowskiego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 4197 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4066 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 3206 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku
2015 3205 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2860 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2859 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2309 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2117 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego
2015 2116 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 2119 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020”
2015 2118 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2015 1924 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 1923 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2014 rok
2015 1648 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 1649 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2015 1384 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 637 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2015 rok
2015 329 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 3535 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2014 3534 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2015 roku
2014 3533 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)”
2014 2867 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2866 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Powiatu Włoszczowskiego prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 2865 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 2590 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 2544 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/257/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2543 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2014 2387 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLV/249/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 2031 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2014 2030 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Włoszczowskiego
2014 2029 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 1704 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/239/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 1554 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/234/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 1336 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/232/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego.
2014 1335 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/231/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 939 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 847 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2014 223 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2014 rok
2014 188 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2014 187 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 4254 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3945 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2014 roku
2013 3944 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
2013 3611 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2013 3610 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3437 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 3436 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3136 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3137 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. – w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2013 3095 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2013 roku
2013 2634 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2013 2633 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 2571 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2013 roku
2013 2511 2013-06-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2013r.
2013 2373 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 2275 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/168/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 2186 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/170/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2013 2185 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/169/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2013 1958 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżetu Powiatu na 2013 rok
2013 1540 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego.
2013 1523 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włoszczowa, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 814 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 rok.
2013 733 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok
2013 528 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie.
2013 527 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2013 roku.
2012 3936 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
2012 3935 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok
2012 3716 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na 2013 rok”.
2012 3636 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 3006 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 2897 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.
2012 2766 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 2723 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części drogi powiatowej oraz zaliczenia działek do kategorii dróg powiatowych.
2012 2722 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2012 2721 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego we Włoszczowie.
2012 2720 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. – w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
2012 2719 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. – w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
2012 2658 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 2224 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/112/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2012 1927 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 1739 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2012-2014.
2012 1655 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/105/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia działki nr 3327/15 obręb 05 Włoszczowa do kategorii dróg powiatowych
2012 1654 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/104/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 1405 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1404 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/97/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 1142 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego.
2012 987 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia korzystania ze środowiska.
2012 986 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/89/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 684 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 rok.
2012 598 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/82/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2012 599 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/86/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2012-2016
2012 600 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
2012 474 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na 2012 rok”.
2012 239 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2012 roku.
2012 238 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 237 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 3377 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 3378 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Włoszczowskiemu.
2011 2900 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 2901 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania.
2011 2637 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 2170 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 2171 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2172 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1900 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 1901 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie
2011 1902 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia korzystania ze środowiska.
2011 1467 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 1468 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych
2011 1469 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2011 1066 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 rok
2011 643 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
2011 644 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.
2011 645 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2011 roku.
2010 3478 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/211/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
2010 3479 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/213/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2867 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/206/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.
2010 2866 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/204/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
2010 2869 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/209/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2010 2868 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/208/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2010 roku.
2010 2116 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2010 2117 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
2010 2115 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2010 2113 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
2010 2114 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.
2010 2121 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie
2010 2122 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie
2010 2120 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie
2010 2118 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie
2010 2119 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego we Włoszczowie
2010 1422 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
2010 1266 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
2010 1267 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 982 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.
2010 981 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2010 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2010 rok
2010 415 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/05 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2005 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Św. z 2005 r., Nr 268 poz. 3308)
2010 416 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/222/06 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2006 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium Starosty Włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Św. z 2007 r. Nr 9 poz. 133)
2010 413 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2010 414 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/03 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 października 2003 r. – w sprawie zasad przyznawania nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
2010 259 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2010 260 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2010 roku.
2009 3820 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia w 2009 roku przez Powiat Włoszczowski poręczenia kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2009 3819 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 3619 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 3524 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie udzielenia w 2010 roku poręczenia kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
2009 3525 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
2009 2733 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2009 2735 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2009 2732 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 2734 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania z budżetu Powiatu Włoszczowskiego świadczeń dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2009 2396 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 1550 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2009 1549 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r.
2009 1324 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Włoszczowskiego
2009 1323 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/147/01 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia herbu Powiatu i flagi Powiatu Włoszczowskiego
2009 1322 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2009 1321 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r
2009 966 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/122/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2009 rok
2009 731 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r.
2009 410 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/120/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r.
2009 147 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/119/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r. i w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne