Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4687 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr 124/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Skarżyskiego
2019 4686 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr 123/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 4685 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr 121/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 4141 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 99/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 4142 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 104/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 4143 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego
2019 3757 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3359 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
2019 3358 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
2019 3357 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2019 3356 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3355 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3149 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok
2019 3150 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2019 3151 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2019 2757 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2339 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2189 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2019 2188 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 2187 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1556 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 1557 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 970 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 807 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 545 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 544 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok
2018 4668 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 4667 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4670 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego
2018 4669 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok
2018 4086 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3973 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 353/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3561 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 351/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3375 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego
2018 3131 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 344/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2451 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 333/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2452 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2018 2453 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 336/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego
2018 2454 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 337/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
2018 2037 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 322/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1741 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr 317/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1229 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 312/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1230 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym
2018 838 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 308/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 520 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 306/XLII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej
2017 4168 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 299/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3958 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 288/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok
2017 3938 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 297/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego
2017 3937 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3936 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 293/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
2017 3935 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 292/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2017 3934 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok
2017 3933 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 290/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3536 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 3448 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2965 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2966 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 256/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 2731 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie
2017 2730 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2282 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 244/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2059 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2060 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2006 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2005 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 226/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie
2017 1764 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 224/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1765 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 225/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017
2017 1330 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 216/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 1331 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1332 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 769 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2016 4226 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Skarżyski
2016 4225 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 200/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 4224 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok
2016 4074 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3601 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3602 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017
2016 3603 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr 193/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3164 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 3163 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 176/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2891 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 170/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2690 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
2016 2689 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 2688 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 2483 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1940 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1684 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 146/XXI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1626 2016-05-20 Aneks Aneks nr 2/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 maja 2016r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2016 1467 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1468 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2016 1109 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku
2016 1108 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 135/XIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 774 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 122/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 773 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego
2016 772 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 120/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 777 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 129/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych
2016 776 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2016 775 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogii powiatowej ulicy Towarowej w Skarżysku-Kamiennej
2016 314 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2015 4205 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok
2015 4200 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku
2015 4199 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 110/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4198 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3442 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3443 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego
2015 3121 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2015 3120 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku
2015 3118 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 3119 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2016 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2852 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2453 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 r.
2015 2452 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2015 2451 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2354 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 70/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1980 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 57/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1790 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1506 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1054 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 857 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 34/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4
2015 856 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku–Kamiennej, ul. Sokola 50
2015 855 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2015 361 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 360 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok
2014 3622 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3623 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku
2014 3500 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3051 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 393/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3052 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 397/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2844 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 387/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2845 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 388/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2015 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2665 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 382/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2505 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 378/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2286 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 376/LII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2211 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 368/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2212 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 369/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2213 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 370/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie: podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego
2014 1952 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr 358/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1646 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 351/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok
2014 1645 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 347/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 989 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 341/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie
2014 988 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 339/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 695 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 336/XLVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 393 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 334/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2014 392 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok.
2014 391 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok
2013 4422 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarzyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4421 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 325/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2013 4420 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 324/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
2013 4419 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 323/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
2013 4418 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 318/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 4069 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 308/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 4070 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 311/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2014 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3604 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 305/XLII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3258 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 300/XLI/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2013 3257 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 297/XLI/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2990 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 293/XL/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2641 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2027 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2013 769 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2013 rok
2013 482 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 239/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej - Curie
2013 244 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 241/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2013 rok.
2013 245 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 22 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 231/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego
2012 3492 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 222/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3175 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 221/XXIX/2012 Rada Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na rok 2013
2012 3037 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Szpitalna 1.
2012 3038 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 212/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Ekonomii 4
2012 3039 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 213/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sokola 50
2012 2803 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 208/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2012 1607 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 163/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 823 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok.
2012 373 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym.
2012 374 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku- Kamiennej.
2012 331 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 120/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”.
2012 330 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2012 rok.