Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 108

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4284 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 4025 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3925 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XX/114/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3829 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/309/2010 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2019 3543 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3542 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. zmiany uchwały Nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
2019 3323 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3322 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowieckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2966 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2758 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2700 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2552 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2551 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2452 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2019 2153 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 2091 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za najem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
2019 2090 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1707 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Ostrowieckiego
2019 1706 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/46/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 1417 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/42/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 797 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 663 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2019 662 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 4692 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 4693 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok
2018 4252 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015 r w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2018 3983 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/375/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 3763 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/365/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 2365 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVII/362/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 2314 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
2018 2313 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/354/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 2080 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LIV/346/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 1914 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/336/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Nr XLVIII/294/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 1913 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/334/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 1915 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XLIII/251/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentow niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1917 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/342/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2017
2018 1916 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/340/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego
2018 1600 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LII/332/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 898 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/325/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 899 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 519 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/318/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 220 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2018 81 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2018 rok
2017 3910 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia szeci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprzwie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowdzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego
2017 3911 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 3526 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 3210 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 3211 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązujacych w 2018 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 3212 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2017 2556 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego
2017 2555 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 2268 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1815 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1811 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/236/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 1810 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1665 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1627 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/237/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020
2017 1624 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego
2017 1623 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 1449 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/240/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2017 1448 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/238/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2017 1447 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/236/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 1446 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego
2017 1445 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/233/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 962 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 963 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2016
2017 964 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2017 450 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 437 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2017
2016 4190 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrowieckiemu lub jednostkom jemu podległym
2016 4177 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 4045 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 3430 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmany Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2016 3109 2016-10-17 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. do Porozumienia nr OR.I.031.11.2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 3093 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49
2016 3096 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 3095 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 3094 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 2834 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 2541 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1731 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 1730 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1627 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1609 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych na podstawie zlecenia realizacji tego zadania
2016 1610 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 1294 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1172 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 1171 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1170 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
2016 835 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2016
2016 834 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2016 833 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 832 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2015
2016 478 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 221 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 21 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok.
2016 6 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki.
2015 4156 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/129/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 4041 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 4040 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 2971 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 2637 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 2636 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1646 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1320 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 883 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2014
2015 798 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok