Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 62

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3811 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2019 3568 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2019 2080 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2019r.
2019 424 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego
2019 423 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Kazimierskiego
2019 392 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2018 rok
2018 3984 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
2018 3581 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
2018 1987 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2018 rok
2018 1850 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1849 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1848 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/122/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1853 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1852 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1851 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1347 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych z terenu powiatu kazimierskiego na 2018r.
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Kazimierskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 3982 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2017 3981 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2209 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2017 2210 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2017 2211 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2017 2062 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2017 1070 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XX/124/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2017r.
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2016r. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 4146 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4145 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4144 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4143 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 4008 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego
2016 3426 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3204 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 1239 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2015 4177 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2885 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2015 rok
2015 2884 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI-193-2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2014 rok
2015 2883 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok
2015 2255 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego
2015 2254 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego
2015 2256 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2015r.
2014 3601 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2309 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2014r.
2014 1018 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2014r.
2014 321 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3917 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego
2013 3247 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie : ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego.
2013 2297 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Kazimierskiego
2013 1917 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2013r.
2013 1887 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2012 1059 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2012 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2012r.
2011 3136 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych
2011 2155 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2011 rok
2011 1205 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2010 2761 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXVII /204/ 2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie : nadania Statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.
2010 2760 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXVI/199/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały IX/64/2007 z dn. 21 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2010 2762 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXVII/209/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 1771 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany uchwały nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2010 1772 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2010 681 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr Uchwała XXIII/185/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2010 rok
2010 610 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XXIII/186/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kazimierskiego
2009 3377 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 2764 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/146/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego