Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3671 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 993 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/62/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2016 992 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/60/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2015 171 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 3462 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 3265 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 2896 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2012 3217 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2816 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1064 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2010 1889 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1026 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI /183 /2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok
2010 1025 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI /181/ 2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 491 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 492 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV /178 /2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost
2010 493 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV /179 /2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sandomierskiego
2009 2767 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost
2009 2766 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 14 maja 2009r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2768 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1533 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1016 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 1017 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1018 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego w 2009 roku na terenie gminy Zawichost
2009 353 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 157 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok