Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 65

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5122 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 5076 2019-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 5035 2019-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców
2019 4993 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4308 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 4274 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.
2019 4271 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Wiślica
2019 3887 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 3809 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3650 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 3567 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3561 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica
2019 3560 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2019 3229 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3203 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2019 2954 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2689 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2494 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2377 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica
2019 2376 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
2019 2297 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1865 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 1796 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Wiślica
2019 1756 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Bankowa” w Wiślicy na nazwę ulicy „Władysława Łokietka”
2019 1734 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1265 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 1226 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”
2019 1190 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1116 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców wsi
2019 889 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WIŚLICA na 2019 rok
2019 769 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Podgrodzie oraz ul. Kilińskiego do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2019 768 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiślica
2019 402 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2019 315 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy Wiślica w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4639 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 4605 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy Wiślica w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4598 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wiślica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2018 4576 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4577 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4326 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 4117 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wiślica
2018 4118 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3839 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica
2018 3756 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 3751 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Wiślica
2018 3457 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3417 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica
2018 3360 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2018 3076 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 2972 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 2971 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiślica oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Wiślica miejsc sprzedaży i podawana napojów alkoholowych
2018 2951 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów w łączonych pensach o wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu
2018 2779 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 2624 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 2102 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 1730 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1620 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 1232 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 1233 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 1234 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2018 1237 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wiślica publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1236 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1235 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1231 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018”
2018 451 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok