Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4347 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4346 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4345 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4344 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 3954 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3597 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3596 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 3595 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2983 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2982 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2019 2981 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2980 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 2979 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2978 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2019 2605 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2151 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2150 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1841 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1840 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1839 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 1838 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Wąchock
2019 1163 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1162 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 999 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 849 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock
2019 819 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2019 roku”
2019 818 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2019 817 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby mające prawo posiadania Karty Dużej Rodziny
2019 816 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 543 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok
2019 542 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 385 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 384 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2019 383 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 382 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 381 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 380 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 4629 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3989 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3990 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3856 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/18 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Wąchock
2018 3546 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3277 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII /114/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe w Wąchocku
2018 3283 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węglów
2018 3282 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rataje
2018 3281 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinków
2018 3280 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielka Wieś
2018 3279 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parszów
2018 3278 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ w Wąchocku
2018 3276 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3110 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wąchock
2018 3111 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3024 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2648 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2212 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m. Wąchock
2018 1991 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2018 1992 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1782 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1686 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/249/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1685 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/246/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 879 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 643 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/239/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2018 roku”
2018 642 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 641 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2018 330 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 331 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 332 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok
2017 4005 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4004 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2017 3423 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3424 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3287 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3286 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2916 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2807 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wąchock instrumentem płatniczym
2017 2738 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
2017 2294 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2295 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock”
2017 2296 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1965 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1966 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego
2017 1759 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego
2017 1517 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1516 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
2017 1519 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1518 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wąchock do nowego ustroju szkolnego
2017 874 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok
2017 873 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2017 roku”
2017 876 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock na lata 2017-2021
2017 875 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
2017 634 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2017 roku”
2017 633 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
2017 632 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/254/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2017 402 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok
2017 401 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 400 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock
2017 399 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3833 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 3832 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3652 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3352 2016-11-09 Informacja Informacja nr 1/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
2016 3269 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/146//2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2016 3270 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3271 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3174 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2670 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2312 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2016 2286 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2285 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2284 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/126/ 2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2016 2018 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1595 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1594 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII /116 / 2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
2016 1297 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1296 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
2016 1295 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
2016 843 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2016 644 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 601 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2016 roku”
2016 378 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok
2016 377 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 376 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4053 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3737 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3736 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3739 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2015 3738 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3262 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2986 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąchocku
2015 2987 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2673 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015rok
2015 2672 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Wąchocku
2015 2414 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2015 2415 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2416 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1960 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
2015 1961 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1605 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1323 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015rok
2015 847 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2015 848 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 527 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 529 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2015 528 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2015 327 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok
2015 326 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3512 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3076 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/266/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2791 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/263/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2014r. w sprawie Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib komisji wyborczych
2014 2790 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/258/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2490 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr L/254/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock
2014 2444 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr L/252/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2445 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszów
2014 2446 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr L/257/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2195 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2134 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2014 1919 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1597 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1366 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 943 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 657 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 658 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąchock
2014 659 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2014 roku
2014 598 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 597 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania dzieci ” na lata 2014-2020.
2014 276 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok
2014 275 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 274 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4334 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4291 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/211/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4290 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3727 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3726 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3725 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3559 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3560 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3246 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2013 3245 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2797 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2705 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2499 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2320 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2013 2319 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2318 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2173 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2073 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock
2013 1470 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1296 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1233 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1234 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2013 roku”
2013 1012 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok.
2013 1003 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 1002 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 1004 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2013 1006 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z 25 kwietnia 2007r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
2013 1005 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 889 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 870 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 869 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 868 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2013 867 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
2013 497 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Wąchock
2013 496 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie podziału gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib komisji wyborczych.
2013 495 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 494 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock.
2013 493 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3436 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3437 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3438 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3211 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. W sprawie: nadania Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
2012 3167 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3158 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3157 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3156 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3060 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3059 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2012r. W sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2012 2966 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wąchock
2012 2543 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2012 2100 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1834 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1803 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Wąchock.
2012 1677 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1432 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/90/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2012 roku”
2012 1202 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Wąchock
2012 1201 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2012 1200 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1199 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Wąchock.
2012 993 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 733 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 711 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok.
2012 710 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3877 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3818 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3773 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3774 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/72/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3185 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3184 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLII/241/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3187 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3186 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3162 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3049 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3050 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku.
2011 2731 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2379 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2078 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2079 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock”
2011 2080 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1662 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1534 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock.
2011 1533 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1536 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1535 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2011 1180 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok.
2011 914 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie terminu podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 797 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 798 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12.12.2006r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2011 592 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 593 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 312 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 157 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 16 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 grudnia 2010r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3591 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/313/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wąchock lub jej jednostkom podległym.
2010 3590 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/311/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3416 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2971 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/304/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXIII/246/2001 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie: przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchock.
2010 2972 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/305/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2783 2010-10-11 uchwala Uchwala nr LI/300/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Wąchock
2010 1978 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1979 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock
2010 1584 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27.04.2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
2010 1574 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1575 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock na lata 2010-2014"
2010 1576 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąchock
2010 1462 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok
2010 1463 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1464 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1324 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006r.
2010 1323 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
2010 851 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 643 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 646 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 645 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 644 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 4174 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4175 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w 2010 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na terenie gminy Wąchock
2009 3955 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 3957 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3956 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII.241/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3736 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3572 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/232/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3075 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2796 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2801 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wąchock do kategorii dróg gminnych
2009 2797 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2799 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
2009 2800 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
2009 2798 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wąchock
2009 2434 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2433 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 2139 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1830 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock
2009 1831 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1639 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1328 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2009 1273 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok
2009 1071 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Wąchock obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 985 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/08 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 986 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/08 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 984 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 216 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 217 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy