Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 300

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4984 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4983 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 4982 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr 90/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4981 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2019 4099 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 4098 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 74/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2019 4100 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 4102 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4101 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2019 3594 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 3025 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 65/X/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 2803 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 2802 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2801 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2800 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2799 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2298 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 1980 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 1608 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 1607 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie
2019 1610 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2019 1609 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2019 roku
2019 1122 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego
2019 696 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Suchedniów
2019 697 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 698 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4125 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2018 4124 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów
2018 4123 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4122 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2018 4121 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4120 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 3619 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 51/X/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 3618 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 49/X/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Suchedniów
2018 3384 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku
2018 3386 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku
2018 3385 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 3046 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 2490 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 2308 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchedniów
2018 2309 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 2064 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 28/V/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 2063 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 24/V/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 1745 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 1744 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2018 1123 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2018 1122 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1121 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1120 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 1119 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2018 1118 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 5/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 770 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2018 761 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018 rok
2018 184 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 3843 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XI/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suchedniów za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 3842 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 69/XI/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 3627 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
2017 3586 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 64/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 3585 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
2017 3587 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2017 3589 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3588 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2017 3307 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2017 3308 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 2785 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 2786 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2017 2229 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 2070 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 38/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2017 2069 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2017 2068 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2067 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2066 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 1872 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 24/III/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 1494 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 20/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2017 1493 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 18/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchedniów na lata 2017-2021” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1492 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 16/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 1491 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 14/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego
2017 1490 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 13/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1489 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 12/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Suchedniów jest organem prowadzącym, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1488 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 11/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Suchedniów i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2017 704 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr 2/I/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 12
2017 655 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 5/I/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 656 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/I/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie
2017 240 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie
2017 239 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 70/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie
2017 132 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok
2017 131 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 4081 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 72/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 4080 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 68/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 3455 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2016 3454 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 63/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 3251 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3250 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 60/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 3249 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 58/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3248 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 57/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2016 3247 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr 56/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów
2016 2919 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 54/X/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 2873 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów
2016 2872 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 2559 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
2016 2558 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 1993 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 1463 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 26/V/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 1462 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 24/V/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 1238 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 849 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 10/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2016 818 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 8/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2016 817 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 7/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
2016 820 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie
2016 819 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 9/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 492 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 3/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2016 491 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 2/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016.
2016 226 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok
2016 174 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2016 173 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2016 172 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchedniów, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2016 171 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2016 175 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2015 3522 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie
2015 3523 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.
2015 3460 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3459 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2015 3458 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 54/XI/215 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów
2015 3086 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 2845 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2846 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 2344 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1970 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1969 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2015 1802 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1535 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
2015 1534 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2015 1533 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1154 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 18/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 1155 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 20/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.
2015 800 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 15/II/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Suchedniów
2015 799 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 14/II/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 484 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 2/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok
2015 482 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 6/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym
2015 481 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 3/I/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Powiatowi Skarżyskiemu
2015 125 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 3406 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2014 3405 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr 4/II/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014
2014 2912 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2014 2911 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 2910 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 41/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Suchedniowie
2014 2653 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 2453 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 2115 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014
2014 1937 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 26/VI/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Suchedniów
2014 1847 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr 19/V/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 1846 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr 18/V/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1604 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2014 1603 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 1313 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 11/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 1312 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 9/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów.
2014 842 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 679 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 3/I/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 678 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 2/I/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 677 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/I/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 87 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014 rok
2014 86 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3985 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 52/X/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3755 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3754 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3753 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów
2013 3752 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2013 3592 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
2013 3324 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3291 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 2299 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 22/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2013 2298 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 20/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 1991 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska" w Suchedniowie
2013 1682 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 12/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2013 roku
2013 1681 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 10/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 1048 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 2/I/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok
2013 1044 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 3/I/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 602 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 71/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 601 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Suchedniów
2013 600 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 37/VI/2011r. Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów.
2013 380 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.
2013 186 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2013 185 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 80 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 60/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.
2012 3974 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 62/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3973 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 61/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3621 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 66.XII.2011 Rady Miejskiej Suchedniowa z dnia 21 grudnia 2011 r. dot. wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2012 3622 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów na lata 2012-2016” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 3171 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Suchedniów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
2012 3170 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów
2012 3092 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zatwierdzenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Suchedniów
2012 3029 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.
2012 3028 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 48/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2012 3027 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3026 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2012 2789 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012
2012 2036 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012
2012 1744 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 23/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2012 roku.
2012 1736 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012
2012 1553 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr 24/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
2012 1518 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 28/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej “Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów”.
2012 1377 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 14/II/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów na lata 2012-2016” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1363 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 12.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulica Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" na obszarze miasta Suchedniów.
2012 1364 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 13.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulica Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" na obszarze miasta Suchedniów.
2012 1315 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 15/II/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Suchedniów w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 802 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 10.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2012 801 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 9/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 800 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok
2012 798 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 1/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - "Gazociąg II".
2012 799 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 4/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. .w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów
2012 482 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawieustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2012 382 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2012 381 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2012 28 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr 61.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 3565 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 59.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3342 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 54. IX. 2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 3296 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr 60.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2011 3182 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 51.IX.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2011 3183 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 52.IX.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2011 3086 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011
2011 3087 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Suchedniów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 3088 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 49.VIII.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011
2011 2321 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 34 / VI /2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 2322 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów
2011 2104 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 20/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
2011 1959 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Suchedniów - "Gazociąg I".
2011 1921 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 23 / V /2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011
2011 1922 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 25/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Suchedniów
2011 1324 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 1325 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
2011 1326 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki sportowe.
2011 997 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 11.II. 2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2011 rok
2011 723 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 3/I/11 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2011 382 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 8 / III /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
2011 120 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 7/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 3748 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 4/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2010 3749 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 5/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2010 3750 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 6/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3589 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 69 /XII /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
2010 3270 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr 64 /XI /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2901 2010-10-22 uchwala Uchwala nr 60/X/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2010 2902 2010-10-22 uchwala Uchwala nr 63/X/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2884 2010-10-21 uchwala Uchwala nr 57/IX/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie
2010 2882 2010-10-21 uchwala Uchwala nr 54/IX/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2883 2010-10-21 uchwala Uchwala nr 56/IX/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.
2010 2437 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr Nr 51/VIII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Suchedniów lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2436 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr Nr 50/VIII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r.
2010 2435 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie
2010 2438 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr Nr 52/VIII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2337 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2057 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr 34/VI/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Suchedniów lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2058 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów.
2010 1627 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2010 1628 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2010 1625 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 1629 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2010 1624 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr Nr 8 / III /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2010 rok
2010 1633 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 28/V/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r.
2010 1630 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
2010 1632 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 26/V/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 1631 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2010 1626 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2010 706 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr 2/I/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kleszczyny” w Suchedniowie
2010 287 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 66/XI/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów
2010 285 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2010 286 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 61/XI/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 3834 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 57/X/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów
2009 3833 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 51/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 3639 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 55/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3638 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 54/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2009 3640 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 56/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz wyznaczenia inkasentów
2009 3391 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 48/IX/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie przekazania Gminie Łączna dróg gminnych w zarząd
2009 3392 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 49/IX/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do kategorii dróg gminnych
2009 3390 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 3393 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 50/IX/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rady Miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych z Gminy Suchedniów za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe
2009 3065 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 3063 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Suchedniów”
2009 2813 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 2449 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 27/V/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 2351 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 19/III/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do kategorii dróg gminnych
2009 1935 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 17/III/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 1522 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 7/II/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 1240 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 4/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009
2009 1239 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 3/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009
2009 1070 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 12/II/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Suchedniów obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 872 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008
2009 874 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2009 rok
2009 873 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 68/XII/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz za wywóz nieczystości ciekłych
2009 631 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008
2009 214 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 61/X/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 213 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 57/X/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008
2009 215 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 64/X/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym