Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 979

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4074 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania
2019 4070 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4077 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+"
2019 4076 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/16/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+"
2019 4075 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2019 4066 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4068 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4067 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4069 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4073 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 4072 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących przez gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 4071 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3788 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/15/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części ul. Strzelniczej znajdującej się na terenie miasta Starachowice poprzez wyłączenie z użytkowania
2019 3787 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 3786 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3785 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3784 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3783 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3782 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3781 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr II/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3362 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3361 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3360 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3206 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr X/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3105 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3073 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2019 3074 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Starachowic w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
2019 3072 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3071 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3070 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2974 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Harcerskiej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2973 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Henryka Wieniawskiego w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2972 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Piotra Wysockiego w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2971 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Robotniczej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2970 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2684 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice
2019 2683 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku Nr III/1/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2682 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2681 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2680 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2679 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2473 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Starachowice
2019 2472 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice
2019 2471 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2019 2470 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2469 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2468 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2008 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2019 2009 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2007 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 2006 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego na pomniku przyrody
2019 2005 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2004 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2003 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2002 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1655 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1654 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr I/8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2019 r.”
2019 1653 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r.
2019 1652 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1651 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1650 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1649 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1004 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr I/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 1003 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1002 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1001 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 592 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały VII/10/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2019 591 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 590 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 589 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2019 r.”
2019 588 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2018 4704 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2018 4656 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4657 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 4655 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4653 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4654 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4658 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców
2018 4662 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4663 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/18/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4661 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 4659 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego- zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4660 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Starachowice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4070 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/16/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej 14 w Starachowicach
2018 4069 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/15/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Starachowicach
2018 4068 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4067 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 4066 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4065 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4064 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4063 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4062 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3772 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+"
2018 3774 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3773 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3771 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2018 3770 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3769 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3768 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3767 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3428 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3427 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Radomskiej w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 3424 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3425 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3426 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Starachowice
2018 3075 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice
2018 3074 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice
2018 3073 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3072 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3071 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3070 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okęgu wyborczym
2018 3069 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Starachowice
2018 3068 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3067 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3066 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3065 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2759 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2758 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2018 2760 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2762 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2761 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2515 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy Starachowice napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2514 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy Starachowice napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 2513 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Starachowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2512 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania dodatkowej opłaty na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach
2018 2511 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/14/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/87 Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach z dnia 29 września 1987 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Starachowice
2018 2510 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2509 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2508 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2507 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2506 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2068 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2067 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2066 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2065 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1957 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2018 1956 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2018 1871 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/22/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1870 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/18/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Starachowice
2018 1869 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XI/5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., I/8/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2018 1868 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Zakładowej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 1867 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Starachowice jest organem rejestrującym
2018 1866 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1865 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1864 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1863 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1862 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1861 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1581 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr V/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1206 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1205 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu przylegającego do Targowiska Miejskiego
2018 1204 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1203 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1202 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1201 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1200 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1199 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 823 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr III/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2018 r.”
2018 816 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 815 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 817 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt Dziennego Domu Senior-WIGOR w Starachowicach, zmienionej Uchwałą nr III/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017r., oraz Uchwałą Nr XI/8/2017 rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017r.
2018 819 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 818 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 697 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr II/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 698 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 699 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 506 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
2018 505 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz sposobu poboru
2018 504 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 503 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 502 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 501 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 500 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Długą - Przeskok - Polną - Zgodną – Iłżecką na obszarze miasta Starachowice
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 29 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2018 28 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3977 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2017 3976 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3572 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3571 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3570 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3569 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3568 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3326 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach
2017 3325 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII /10/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych
2017 3324 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3323 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3322 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3321 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3320 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 3000 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/14/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Starachowice pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach
2017 2999 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2998 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/7/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2997 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2996 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2995 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr X/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2544 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2543 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu niestrzeżonego przy Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach
2017 2542 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2541 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2540 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2539 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2526 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2017 2464 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Wschodnie” w obrębie jednostki B9 - Wierzbnik na obszarze miasta Starachowice
2017 2317 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2316 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2319 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2318 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2287 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2288 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2286 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/7/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2284 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2285 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2292 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/16/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej na terenie miasta Starachowice
2017 2293 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/18/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr IV/13/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2291 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2017 2289 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2290 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/11/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015 r. Nr XIII/13/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 1850 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1851 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1852 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1664 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości jej oraz sposobu poboru opłaty.
2017 1663 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2017 1662 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr V/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1404 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/13/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1403 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Starachowice
2017 1402 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Starachowice
2017 1401 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1400 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2017 r.”
2017 1399 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1398 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1397 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 1157 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Dolne” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice
2017 854 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr III/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 833 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach.
2017 832 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Starachowice
2017 831 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Starachowicach pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 9 a Rondem im. gen. Antoniego Hedy - ”Szarego”.
2017 830 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach Nr III/22/88 z dnia 22 listopada 1988 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Starachowice.
2017 829 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 828 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr III/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 495 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XI/5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2017 494 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Starachowice
2017 493 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 492 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 491 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 490 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 116 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2017 115 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 119 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja na Młyny w Starachowicach
2017 118 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
2016 4125 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3577 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3578 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3576 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3574 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3575 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3579 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3583 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”
2016 3584 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach
2016 3582 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych
2016 3580 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3581 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3573 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3301 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/24/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/10/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 05.07.2004 r. zmienionej uchwałą nr III/7/2012 z dnia 30.03.2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach
2016 3300 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/22/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie SSE „Starachowice”
2016 3299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/21/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XX-Lecia na Licealną w Starachowicach
2016 3298 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/20/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 Stycznia na Benedyktyńską w Starachowicach
2016 3297 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/19/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja Wyzwolenia na Aleja Niepodległości w Starachowicach
2016 3296 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Szaszki na Radosną w Starachowicach
2016 3295 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja na Młyny w Starachowicach
2016 3294 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/16/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Jana Mrozowskiego na Oświatową w Starachowicach
2016 3293 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/15/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Tadeusza Krywki na ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego w Starachowicach
2016 3292 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Krzosa na ulicę Jadwigi Kaczyńskiej, na odcinku od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Krywki w Starachowicach
2016 3291 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Krzosa na ulicę Bankową, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Krywki do Ronda gen. Antoniego Hedy-Szarego w Starachowicach
2016 3290 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Marcelego Nowotki na dr Włodzimierza Cyrkowicza w Starachowicach
2016 3289 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Juliana Marchlewskiego na Cysterską w Starachowicach
2016 3288 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na Przyjazną w Starachowicach
2016 3287 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Medyczną w Starachowicach
2016 3286 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3285 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3284 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3283 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3282 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3281 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3280 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3279 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3025 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3024 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3023 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3022 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3021 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3020 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3019 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3018 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3017 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3016 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3015 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3014 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3013 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3012 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2937 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2016 2936 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach
2016 2644 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2643 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2642 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2641 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2640 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2639 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2367 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 2246 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2006 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2005 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2004 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2003 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2002 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2001 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 2000 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1999 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1998 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1997 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1996 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1655 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1656 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1653 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1654 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1657 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1660 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1661 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2016 1658 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1659 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1513 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1512 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1515 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1514 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1509 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1508 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1511 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1510 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1516 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1522 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców
2016 1521 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2016 1524 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/23/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr I/5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VII/18/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. i uchwałą Nr VIII/8/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1523 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2016 1518 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1517 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1520 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach
2016 1519 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr V/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1027 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
2016 1026 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1025 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1024 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1023 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1022 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1021 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1020 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1019 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1018 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 798 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego, ul. Szkolna
2016 797 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „PIACHY”, ul. Składowa
2016 796 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Starachowice instrumentem płatniczym
2016 795 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 794 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 793 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 792 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 791 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 790 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 789 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 788 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 787 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 483 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 482 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 481 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 480 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr I/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 79 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2016 78 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2016 77 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2016 76 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2016 75 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2015 3919 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/20/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2015 3918 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/16/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3917 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3916 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3915 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3914 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3913 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3912 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3911 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3910 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3909 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3791 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2015 3645 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3646 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3647 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3209 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3061 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3060 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/14/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3059 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach
2015 3058 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości jej oraz sposobu poboru opłaty
2015 3057 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2015 3056 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3055 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 3054 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2812 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2814 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice
2015 2813 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach
2015 2811 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2810 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2809 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2808 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr X/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2535 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach.
2015 2534 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2533 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2532 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2531 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2530 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2529 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2528 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2527 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2526 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2525 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2279 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr I/5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. i uchwałą Nr VII/18/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2276 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2275 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2278 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2277 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2073 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2015 2053 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2052 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/20/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2051 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2050 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/18/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr I/5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2049 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz ich najemców.
2015 2048 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2047 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2046 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2045 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2044 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2043 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2042 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2041 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1720 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1721 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1718 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1719 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1724 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia warunków sprzedaży przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Starachowice, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu spełniać będą wymogi działki budowlanej z udzieleniem bonifikaty.
2015 1725 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w Statucie Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach
2015 1722 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice.
2015 1723 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowicach, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
2015 1486 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice
2015 1479 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1480 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1478 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1476 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1477 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1481 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1485 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia w 2015 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Starachowice - bezpieczne w praktyce - etap II" realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
2015 1487 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych
2015 1484 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1482 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1483 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1127 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Starachowice na lata 2015-2020''
2015 1124 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 13 w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2, zmienionej uchwałą NR III/14/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r. i uchwałą NR X/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r.
2015 1116 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia w 2015 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, tj. sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
2015 1118 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XII/6/ 2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014 r.
2015 1117 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1115 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1112 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1113 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1114 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1123 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Starachowicach Al. Armii Krajowej 1, zmienionej uchwałą Nr II/19/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r. i uchwałą NR III/11/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.
2015 1125 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach, ul. Iłżecka 39, zmienionej uchwałą Nr II/21/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r. i uchwałą NR III/16/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.
2015 1126 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach ul. Jana Pawła II 18, zmienionej uchwałą Nr II/23/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r., uchwałą NR III/18/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r. i uchwałą NR X/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r.
2015 1122 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Starachowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 1119 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr V/14/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. i Uchwałą Nr X/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 lipca 2014 r.
2015 1120 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych Gminy Starachowice.
2015 1121 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Starachowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 751 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2015 750 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2015 749 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2015 747 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Starachowice
2015 746 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 745 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 752 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej na terenie miasta Starachowice.
2015 753 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej na terenie miasta Starachowice
2015 748 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 456 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr VI/3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 455 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice
2015 454 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr XI/5/2014 r. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w zakresie Statutu Starachowickiej Rady Seniorów.
2015 453 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 142 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach
2015 138 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3557 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3556 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3555 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3554 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2014 3018 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Miasto Starachowice na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu z późniejszymi zmianami
2014 3019 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowickiemu, z późniejszymi zmianami
2014 3020 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3012 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego