Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 481

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4348 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 4057 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 4029 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 4013 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4012 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra – "Poręba"
2019 4015 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stąporków - zmiana wskaźnika RLM
2019 4014 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 3629 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3250 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3249 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3248 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2992 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2916 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2771 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2019 2770 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rejestru nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Błaszków
2019 2769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2768 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Stąporków w rejonie ulic: Żeromskiego i Słowackiego
2019 2715 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Stąporków w rejonie ulicy Kochanowskiego
2019 2357 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2356 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2057 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2056 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2059 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2058 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Niekłań Wielki i Furmanów
2019 1389 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany w statutach osiedli w gminie Stąporków
2019 1390 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
2019 1388 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2019 1386 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 1387 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1394 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stąporków
2019 1395 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stąporków
2019 1393 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2019 1391 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 1392 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 922 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 745 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 736 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2019 roku
2019 735 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 734 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 4735 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2019r
2018 4678 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4677 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 4679 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4681 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2018 4680 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4628 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 4623 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4485 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 4105 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3891 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/379/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3791 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/375/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3792 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/376/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stąporków
2018 3528 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/372/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. W sprawie zmiany uchwały NR XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3527 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/371/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 3526 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/370/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3359 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIX/367/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3036 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2921 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LVII/356/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 2920 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2724 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/357/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2018 roku
2018 2725 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/358/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stąporków
2018 2692 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVI/352/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2644 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/350/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2285 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LIV/342/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stąporków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 2286 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LIV/343/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2287 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LIV/347/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Stąporków
2018 2126 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2061 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/333/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Stąporków
2018 2060 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/332/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu gminy Stąporków
2018 2059 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego zasady wynagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków
2018 2058 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2018 2057 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2056 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 2055 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2018 2054 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/326/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 1952 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LI/324/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1731 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1715 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1190 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2018 1189 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 1188 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1187 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stąporków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1186 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stąporków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1185 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/225/2006 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 608 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 607 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2018 roku
2018 610 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/302/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 609 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stąporków
2018 379 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 4141 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2018r.
2017 4039 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 3733 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 3735 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2017 3734 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3732 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2017 r. wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2017 3369 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 3074 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2960 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/251/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2959 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/246/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 września 2017 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2767 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
2017 2766 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 września 2017 r. zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2492 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2320 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2183 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 1849 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/16 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców”, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2016 roku
2017 1848 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2017 1847 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1846 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2017 1845 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2017-2021”
2017 1844 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 1272 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 1229 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2017 1228 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1227 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2017 roku
2017 1226 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 689 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 690 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2017 688 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX /190/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stąporków na lata 2017-2020
2017 421 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Stąporków
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2017r
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ich przebiegu
2016 4089 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury "Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie"
2016 4088 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4017 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/171//2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 3982 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3981 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stąporków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3980 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2016 3734 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców”, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2016 roku
2016 3733 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 3128 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2942 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2016 2818 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2817 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2016 roku
2016 2550 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2097 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2016 2096 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 2098 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stąporków
2016 2100 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stąporków
2016 2099 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 1768 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1770 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 1769 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Stąporków.
2016 1202 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 1201 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2016 roku
2016 1200 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2016 769 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stąporków przez inne niż gmina Stąporków osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc ich wykorzystania
2016 400 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 399 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkól podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Stąporków
2016 139 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2016r
2016 138 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 3907 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 3632 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3631 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/259/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3630 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3141 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3142 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 2723 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2722 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2015 2725 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 2724 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2060 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 1589 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1588 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 1289 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2015 1290 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2015 1288 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 1213 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015r Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stąporków
2015 1212 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2015 roku
2015 1211 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 263 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 71 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/266 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 3618 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 3570 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015r
2014 3569 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 3568 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2014 3567 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego w Krasnej
2014 2915 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/463/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2740 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LVI/453/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2695 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/445/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2014 2696 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków
2014 2697 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI/459/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2560 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LV/449/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2395 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/442/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Gminy Stąporków
2014 2248 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIV/441/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2003 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LIII/439/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1929 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LII/435/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1928 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LII/430/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Stąporków
2014 1911 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr NR LI/425/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Stąporkowie
2014 1665 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr LI/424/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej publicznej Niekłań- Stawki – Kozia Wola
2014 1653 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr LI/429/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1190 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr Nr L/405/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2014 roku
2014 1189 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/404/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej, stadionu miejskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 110 w Stąporkowie
2014 1188 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/402/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1191 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/406/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2014 1194 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/417/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1193 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/415/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1192 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/413/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 782 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2014 621 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2014r
2014 308 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 307 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 306 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 4455 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2013 4454 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2013 4457 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 4456 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury jaką jest „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie” na „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie” i nadania statutu
2013 4068 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie miasta i gminy Stąporków w 2014 roku
2013 3695 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/98/96 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 1996r. w sprawie połączenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Stąporkowie i nadania statutu połączonej instytucji
2013 3694 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/337/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie
2013 3693 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3356 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/291/ 2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dn. 30 października 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie i nadania jej statutu.
2013 3290 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3199 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3020 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/338/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2013 3011 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/333/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3010 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/332/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3009 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3012 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/334/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 3015 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/340/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty na 2013 rok
2013 3014 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/339/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i miejsc z urządzeniami rekreacyjno – sportowymi w gminie Stąporków
2013 3013 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/337/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie
2013 2866 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r
2013 2663 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 2386 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/265 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 2326 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013 r
2013 2325 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 2324 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2323 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stąporków
2013 1789 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2013 roku
2013 1788 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1787 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2012-2016”
2013 1786 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r
2013 1718 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2013 1405 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskie w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 1404 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 1027 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/257/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie, i nadanie jej statutu
2013 1026 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2013 1025 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r.
2013 455 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków.
2013 456 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 457 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 93 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 4006 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stąporków.
2012 4007 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stąporków.
2012 3909 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Stąporków na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3558 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie, i nadanie jej statutu
2012 3381 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 3385 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 3119 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3120 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2877 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2865 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr NR XXVI/243/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2012-2016”.
2012 2864 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Stąporków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2704 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2703 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2702 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2701 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2700 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2641 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV/292/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r., zmienionego Uchwałą Nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV /292/2009 r. Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r.
2012 2640 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2012 2639 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 2257 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków.
2012 2211 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2210 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty na 2012 rok
2012 2200 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stąporków oraz określenia granic ich obwodów.
2012 2199 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 2034 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r
2012 2018 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2012 1780 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1779 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1660 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r
2012 1547 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1548 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1483 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1482 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2012-2016”.
2012 1479 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1480 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.
2012 1481 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2012 roku.
2012 1116 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
2012 930 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV /292/2009 r. Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r.
2012 929 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII / 171 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 928 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII / 170 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 601 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r.
2012 468 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 467 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Stąporków
2012 440 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska gminnego w Stąporkowie oraz regulaminu targowiska.
2012 431 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 154 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2012 432 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 155 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2012 433 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 156 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2012 7 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.
2011 3310 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 3309 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 3311 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 3313 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2011 3312 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/103/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2953 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2954 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2951 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2952 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2957 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2958 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym pensum godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stąporków
2011 2955 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2956 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2575 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2576 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2574 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2572 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r
2011 2573 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2580 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Stąporków
2011 2581 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i jej przebiegu.
2011 2579 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2577 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2578 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2213 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2212 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2215 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2214 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1946 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków
2011 1945 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1944 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1949 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r
2011 1948 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/79 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Stąporków
2011 1947 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1608 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1607 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1609 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.
2011 1611 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2011 1610 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2011 1525 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1417 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej
2011 1416 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie
2011 1419 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr V/34/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1418 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
2011 1028 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1029 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Stąporków programu zapobiegania bezdomności zwierząt
2011 483 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania przez Gminę Stąporków stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 484 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Stąporków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 379 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 380 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 381 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 155 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 156 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 74 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/391/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 73 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LVII/387/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 72 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LVII/385/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 77 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 76 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr LVII/388/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 75 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr LVII/386/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3506 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/387/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3507 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/388/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3504 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/385/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3505 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/386/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3508 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/389/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3511 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/394/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/80/2004 z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy Stąporków.
2010 3512 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/362/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 3509 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/390/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3510 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/391/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3163 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/392/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 3059 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/378/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3058 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/377/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 3063 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/382/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3062 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/381/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3061 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/380/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3060 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/379/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2010 2736 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LV/373/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2638 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/363/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków.
2010 2637 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/362/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 2640 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2639 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/369/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2506 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIII/361/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2335 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LII/357/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2336 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LII/358/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2296 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/347/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2297 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/349/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2294 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/344/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2295 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/346/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2298 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/352/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2301 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych’’ na terenie miasta i gminy Stąporków
2010 2302 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
2010 2299 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/353/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2300 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/354/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2214 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/341/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2215 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/342/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1683 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1682 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1684 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1686 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1685 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1397 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Stąporków
2010 1378 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1377 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1379 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1376 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1380 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 849 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2010r.
2010 850 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
2010 442 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Stąporkowie na 2010 rok
2010 441 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 440 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 443 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków
2010 355 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Stąporków
2010 348 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 351 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 350 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 349 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 354 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/121/2004 z dnia 10.12.2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata
2010 353 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Józefów – Baczyna - Paruchy – Boków
2010 352 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stąporków
2010 20 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2010 21 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2009 4261 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 4260 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. pozbawienia kategorii drogi gminnej Boków – Hucisko
2009 4262 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4253 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie miasta i gminy Stąporków
2009 4256 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4255 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4254 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4257 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4259 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4258 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3447 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3446 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3445 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3450 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/233/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3443 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3444 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3452 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3453 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3454 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3448 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3449 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/231/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3451 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/234/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3457 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3456 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3459 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3458 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3440 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/231/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3441 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/233/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3442 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/234/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3455 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2941 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków
2009 2939 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2938 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2937 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2940 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2737 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2738 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2736 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2407 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2296 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stąporkowa absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2302 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia opłat za świadczenia w przedszkolu poza minimum programowym.
2009 2300 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/195/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2301 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2299 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2298 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2032 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2033 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2031 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 1619 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2009r
2009 1620 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Stąporków
2009 916 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Stąporkowie na 2009 rok
2009 918 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 917 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 683 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków w 2009r.
2009 684 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie Miasta i Gminy Stąporków
2009 609 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 605 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 606 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 607 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 608 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 604 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 346 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 348 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 347 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 345 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2009 349 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.