Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 270

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4318 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 4114 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/57/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Skalbmierz
2019 4096 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 4097 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/71/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2019 4095 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/60/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 3396 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/56/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 3395 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/55/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na Pl. M. Curie-Skłodowskiej w Skalbmierzu
2019 3394 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/54/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2739 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/48/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzekach Szarbiówce i Nidzicy
2019 2738 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/47/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów z trenu gminy Skalbmierz
2019 2570 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 2182 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr XIII/40/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1587 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/36/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2019"
2019 1588 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/37/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 1225 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/28/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2019 1224 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/27/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2019 1109 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr X/25/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 603 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/20/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 378 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2019 377 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/17/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2019 376 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki opłaty
2019 128 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/12/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 86 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/14/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 85 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/13/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 4634 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 4635 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skalbmierz
2018 4017 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 4016 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2018 3912 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3911 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 3910 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Skalbmierz
2018 3909 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2018 3518 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 3150 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/198/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
2018 3149 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/197/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 2701 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 2591 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 r.”
2018 2468 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 2467 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzekach Szarbiówce i Nidzicy
2018 2062 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 1770 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 1769 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1380 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 roku„
2018 1379 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skalbmierz na lata 2018-2022
2018 1378 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2018 1377 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1376 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz
2018 1375 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 377 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2018 376 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 325 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 219 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 218 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skalbmierz” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skalbmierz”
2017 3549 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3548 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 3157 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2614 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 2129 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skalbmierz”
2017 2130 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 1971 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 1223 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2017„
2017 1222 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Skalbmierz jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1221 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 1220 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2017 1035 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1036 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 759 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2017 758 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 760 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca własną uchwałę nr XXI/109/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 762 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XV/74/2016 z dnia 03 marca 2016r.
2017 761 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 194 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 189 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2017 188 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi położonemu w miejscowości Skalbmierz
2017 186 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skalbmierz
2017 185 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2017 rok
2016 3991 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Skalbmierzu
2016 3770 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3769 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3450 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 3068 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 3067 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2016 3066 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2016 2835 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 2051 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 1979 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skalbmierz przez inne niż Gmina Skalbmierz osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1978 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2016 1545 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 867 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/75/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2016 865 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2016 864 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr VII/21/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
2016 866 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2016"
2016 863 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/73/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2016 862 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/71/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 246 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2016 rok
2016 137 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 136 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/72/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku zmieniającą własną uchwałę Nr XII/61/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 135 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 3004 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 3003 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Skalbmierz
2015 3002 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz
2015 2424 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 2258 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/40/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 1419 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 1175 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/18/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2015„
2015 1135 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/111/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośći.
2015 1134 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Skalbmierzu w sprawie stawek opłaty targowej
2015 1136 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skalbmierz
2015 1133 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2015 roku
2015 676 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2015 110 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2015 rok
2014 3510 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r.
2014 3495 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz
2014 2899 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówek Upowszechniania Kultury w Skalbmierzu
2014 2898 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r.
2014 2335 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r.
2014 2051 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014-2018
2014 2050 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2014 2049 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014 roku
2014 1349 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego położonego w Skalbmierzu przy ulicy Podporucznika Sokoła 27
2014 1348 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2014„
2014 1347 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r
2014 758 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 757 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 756 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 211 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2014 rok
2014 10 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4095 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 4094 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz .
2013 3904 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 3518 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
2013 3517 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 3516 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3515 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa.
2013 3514 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2013 2938 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 2488 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 2390 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
2013 2393 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 2392 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2013r
2013 2391 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt „ Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”
2013 2003 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVII/139/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 1665 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1664 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz.
2013 1663 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1662 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2013„
2013 1661 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skalbmierz na lata 2013 – 2017 ”
2013 1660 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 1156 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1155 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 962 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2013 rok
2013 423 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2013 422 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Skalbmierz
2013 179 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2013 180 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2013 75 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 3846 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3845 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Skalbmierz
2012 3844 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3843 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz
2012 3842 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 3626 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2974 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2012 2963 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
2012 2964 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania.
2012 2745 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2270 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2271 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2268 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2012 rok
2012 2269 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2012 r
2012 2274 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2012r.
2012 2275 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2272 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2273 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2197 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Miasta i Gminy Skalbmierz z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 1365 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2012„
2012 1319 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt „ Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”
2012 368 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2012 315 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 306 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2012 24 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 3769 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości .
2011 3768 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz .
2011 3770 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
2011 3772 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/176/05 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3771 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 3063 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012
2011 3062 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 3065 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 3064 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2011 2466 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 2075 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013
2011 2074 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
2011 2077 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 2076 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Skalbmierzu
2011 1365 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2011 1364 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011 rok
2011 1363 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 1366 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2011 1369 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2011r
2011 1368 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt „ Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”
2011 1367 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2011 778 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011 rok
2011 779 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 lutego 2011r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
2011 353 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 245 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 246 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2011 247 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 138 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 137 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 139 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 136 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 140 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2011
2011 51 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r .Nr XXXIII/242/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2010 3899 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 3332 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3333 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011r.
2010 3331 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości .
2010 3334 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 3335 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2830 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/233/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2831 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/235/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
2010 2832 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/236/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2221 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2222 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2010 2223 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 1885 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2010 1571 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2010 1570 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2010 1573 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r
2010 1572 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 1017 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/205/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia opłaty parkingowej
2010 1018 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/208/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 1019 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 839 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2010 rok
2010 457 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXII/193/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 334 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/189/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
2010 335 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/190/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
2010 332 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/185/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2010 331 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/184/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2010 330 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/183/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2010 333 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/188/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2009 3632 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/175/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 3637 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3635 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3633 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/176/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2009 3634 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/177/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz na 2010r.
2009 3636 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/179/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 3549 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/173/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3547 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/167/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3548 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/168/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3333 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/164/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 2610 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
2009 2611 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
2009 2608 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 2609 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 1595 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/140/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2009 rok
2009 515 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2009 494 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/125/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 495 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 496 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 497 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Skalbmierz
2009 498 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r
2009 154 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/121/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 156 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/123/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 155 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/122/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.