Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 322

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1948 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1472 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sędziszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 190 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2018 rok
2017 2002 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów
2017 1771 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Sędziszowska Karta Seniora 60+”
2017 1772 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1773 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 1541 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2017 1051 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiazujacych w postępowaniu rekrutacyjnym i  w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawwych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2017 1027 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2017 1026 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2017 rok”
2017 1025 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1030 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczek dla Fundacji i Stowarzyszeń
2017 1029 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XII/82/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1028 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę własną Nr V/20/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2017 844 2017-03-01 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki jaka wynikła przy przesyłaniu uchwały do publikacji
2017 681 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2017 r. świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2017 680 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2017 679 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów
2017 678 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 677 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie podziału gminy Sędziszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2017 41 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2017 rok
2017 42 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziszów oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Sędziszów na lata 2017-2021
2017 43 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2016 3965 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3964 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2016 3782 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016 3744 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2016 3743 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3742 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego
2016 3741 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 3740 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 3739 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3201 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Sędziszów
2016 3039 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o.
2016 2060 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Czekaj
2016 1728 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sędziszów
2016 1682 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2016 1144 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2016 rok”
2016 1145 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2016 639 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2016 640 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
2016 178 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2016 rok
2016 180 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach publicznych
2016 179 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2016 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2015 4237 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3532 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3483 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3482 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej postawę do ustalenia podatku rolnego
2015 3481 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3480 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 3479 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3062 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2625 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1990 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/244/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1966 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2015 1965 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę własną Nr XLVI/364/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów
2015 1964 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę wlasną w sprawie przyjęcia programu „Karta Dużej Rodziny”
2015 1963 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXV/274/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wynagrodzenia płatnikom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
2015 1502 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2015 1210 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę własną Nr XLIV/345/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2015 1209 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez gminę Sędziszów
2015 1208 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2015 rok”
2015 770 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2015 426 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2015 rok
2015 29 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2015 28 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2015 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2014 2979 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2966 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
2014 2965 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 2964 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2895 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2014 2642 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Sędziszów
2014 2643 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2644 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę własną Nr XLV/353/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2014 2420 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Dużej Rodziny”
2014 2419 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie i nadania jej statutu
2014 2422 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Sędziszowie
2014 2421 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2014 1956 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie.
2014 1686 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2014 1687 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sędziszów
2014 1333 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę własną Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1332 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę własną Nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1331 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1330 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1205 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2014 rok”
2014 1206 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2014 1203 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Sędziszowie
2014 1204 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Sędziszów
2014 1209 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaływ sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2014 1210 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów
2014 1207 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2014 1208 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 410 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2014 rok
2014 11 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2014 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2013 3869 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 3868 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3870 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3872 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Sędziszów
2013 3871 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej postawą do ustalenia podatku rolnego
2013 3625 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/246/2013 w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3461 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/244/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczniej
2013 3338 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów
2013 3339 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 3340 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Sędziszów
2013 3260 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Piołunka i Zielonki
2013 3045 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wynagrodzenia płatnikom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
2013 3044 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie
2013 3043 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2013 2850 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2849 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczniej
2013 2804 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2803 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2351 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2036 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2013 2035 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Pawłowice, Łowinia, Sosnowiec i Wojciechowice
2013 1748 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2013 1278 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2013 1277 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1276 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sędziszów
2013 719 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2013 rok
2013 591 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie
2013 592 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/263/2009 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta
2013 429 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Sędziszów
2013 174 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2013 151 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2013 150 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2013 149 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sędziszów
2013 148 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 122 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/190/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 121 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
2013 120 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2013 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2013 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów.
2012 4002 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 4003 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik
2012 3532 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XV/108/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3531 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji deklaracji podatkowych
2012 3530 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3529 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posieadania psów
2012 3528 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 3527 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2012 3363 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3193 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2930 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 2690 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2012 2689 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2012 2688 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sędziszów
2012 2661 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 2626 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenieGminy Sędziszów.
2012 2627 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2535 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Sędziszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2444 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 2176 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie
2012 2143 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1932 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1931 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XV/108/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1764 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1568 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1566 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XV/108/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1567 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1323 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów
2012 1314 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sędziszów oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów na lata 2012 - 2016
2012 1282 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1237 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 827 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok.
2012 632 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2012 rok.
2012 423 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.
2012 110 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk w Sędziszowie.
2012 62 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2012 30 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.
2011 3811 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów w zakresie terenów komunikacji kolejowej
2011 3812 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.
2011 3513 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 3512 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3511 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3516 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3515 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3514 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2938 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych,oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2939 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 2940 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/81/2011 z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów
2011 2666 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów.
2011 2665 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Sedziszów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 2667 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
2011 2669 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 2668 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr NrXII/83/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXI/221/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2011 2554 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Sędziszów.
2011 2117 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1905 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1871 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sędziszów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ttrybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1870 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Sędziszów oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 1872 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2011 1874 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1873 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1505 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Sędziszów.
2011 1504 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. zminiająca uchwałę własną w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Sędziszów.
2011 1507 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1506 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakłąd Usług Komunalnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2011 1299 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnień za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2011 1300 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1301 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę własną Nr III/41/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sędziszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 1054 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę własną NrLII/433/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1053 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/201 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Sędziszów
2011 1055 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1057 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1056 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów
2011 821 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 707 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w gminie Sędziszów na lata 2011 - 2015.
2011 681 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2011 665 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 367 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sędziszów w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 368 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 352 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 350 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 351 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2011 369 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2011 373 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zasad korzystania z boiska do piłki nożnej i placu zabaw w miejscowości Borszowice
2011 374 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta będących własnością Gminy Sędziszów.
2011 372 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie.
2011 370 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 371 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/405/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2011 105 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LII/429/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
2011 106 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 38 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3587 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/434/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3497 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/425/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta będących własnością Gminy Sędziszów.
2010 3496 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/424/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zasad korzystania z boiska do piłki nożnej i placu zabaw w miejscowości Borszowice.
2010 3499 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/428/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Sędziszów.
2010 3498 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/426/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3439 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 3438 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 3440 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXVII/343/2009 z dnia 30 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3437 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3441 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/433/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3269 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2967 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnień za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2010 2966 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/413/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 2968 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/416/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2970 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/419/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sędziszów.
2010 2969 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2432 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2010 2433 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/406/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnień za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2010 2434 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2317 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2318 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/403/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie i wyposażenia jej w majątek.
2010 2319 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu "Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie".
2010 2142 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2143 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2010 1967 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2010 1968 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1969 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1746 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1543 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 1544 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.
2010 1545 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1320 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sędziszów.
2010 1305 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1306 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1307 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2010 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.
2010 953 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 838 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/358/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziszów na 2010 rok
2010 612 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 613 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 325 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 99 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 4227 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXVII/341/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3972 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3976 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3973 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. uchylająca uchwałę własną Nr XXIV/234/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3974 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3975 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 3748 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3747 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2009 3481 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006 roku " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów."
2009 3480 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/272/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2009 3483 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3482 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3140 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3138 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę własną nr XXIV/237/2009 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3136 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3137 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3139 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 2996 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziszów.
2009 2995 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sędziszów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
2009 2777 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2266 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Sędziszów poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Sędziszowie
2009 2264 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2265 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/295/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Sędziszów
2009 2263 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr IV/38/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów „Zasłużony dla Gminy Sędziszów”, „Honorowy Obywatel Gminy Sędziszów”
2009 2262 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XII/132/2007 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia zasad przyznawania nieodpłatnie dożywiania dzieci w szkołach, zasad zwrotu i zwolnienia z odpłatności za dożywianie
2009 2261 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/289/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2260 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/288/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 1971 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1754 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2009 1753 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Sędziszów
2009 1757 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1756 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1755 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr VIII/84/2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1297 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1298 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez gminę Sędziszów
2009 1293 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1292 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Boruszowicach
2009 1294 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2009r. świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2009 1296 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1295 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2009 1022 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1023 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2009 rok
2009 964 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 965 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 963 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 665 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów
2009 335 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 336 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/08 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 332 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 333 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 334 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 10 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 11 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 12 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXIV/237/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso