Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 425

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4216 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 4217 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Połańcu
2019 4218 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 3866 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2019
2019 3865 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/433/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2019 3864 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3456 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3455 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Połańcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3454 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 3453 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3097 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2976 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/55/2019 Rady Miejskiej w Połańcu i ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Połaniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 2975 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2842 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2843 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/81/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2844 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Połaniec na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2498 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2497 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych, zmienionej Uchwałą Nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
2019 2495 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2496 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Połaniec na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2019 1973 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec, zmienionej Uchwałą Nr LXII/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 1972 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1971 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2019 1970 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 1908 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Połaniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1735 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 1252 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2019 1212 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2019
2019 904 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec
2019 903 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 427 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 398 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Połańcu
2019 145 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej
2019 144 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Połaniec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 143 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/419/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 142 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 - 2023
2019 141 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 139 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/12/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 4246 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im” na lata 2018-2019
2018 4245 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/8/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2018 4244 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/7/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3868 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Brzozowa I"
2018 3762 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVII/433/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2018 3761 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVII/432/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXV/422/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łęg -Zachód”
2018 3474 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/430/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec uprawnień w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2018 3473 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/429/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2018 3472 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/426/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2018 3471 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/425/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3147 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXV/418/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3082 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/419/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 2842 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/414/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/359/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2018
2018 2841 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/413/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 2541 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 2545 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/410/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2018 2544 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/409/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Połaniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2543 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/408/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2018 2542 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/407/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2018 2425 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2018 2089 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/298/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych
2018 2086 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2018 2085 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/388/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 2088 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/394/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 2087 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 1875 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/382/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 1874 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/381/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 1873 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/378/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 1872 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/376/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 1719 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIX/373/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 1244 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/370/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2018 1243 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2018 1242 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/366/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1241 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1240 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/363/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 831 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/359/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2018
2018 830 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/356/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 546 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LV/340/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2018 468 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/342/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 469 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/350/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2018 361 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr LV/339/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej
2018 360 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr LV/338/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4152 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/322/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2017 4100 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/326/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych przeciwko grypie" na lata 2018-2019
2017 4099 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/324/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 4101 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/327/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec” na lata 2018-2019
2017 4103 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/333/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
2017 4102 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LII/328/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im” na lata 2018-2019
2017 3992 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Połaniec – Lipowa”
2017 3695 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/317/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3694 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/315/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2017 3693 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/314/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 3328 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/305/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 3039 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie „Kraina Malucha” dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od opłat
2017 3038 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 3037 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
2017 3036 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 2657 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 2655 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszcza
2017 2654 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy
2017 2442 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 2443 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2017 2353 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2017 2352 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2015 Rady Miejskiejw Połańcu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia inkasenta opłaty targowej
2017 2351 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2350 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52//2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2017 2349 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1946 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2017
2017 1947 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2017
2017 1942 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1941 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2017 1940 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2017 1939 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1661 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/256/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1443 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1048 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1047 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 773 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 774 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2023
2017 528 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 529 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2017 530 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2016 4154 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 4153 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 września 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 4152 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec
2016 4151 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu
2016 4150 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
2016 4149 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 4148 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2016 4110 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4000 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu
2016 3978 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2016 3977 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 3759 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3758 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2016 3757 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3307 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 3306 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Połaniec
2016 3305 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 3113 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2852 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2016 2851 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2667 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2547 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec
2016 2360 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2175 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2174 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2173 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 2176 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2016 2179 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2016 2178 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2016 2177 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych
2016 1478 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połaniec na lata 2016-2032
2016 1477 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1333 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1165 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1003 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 764 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połaniec na lata 2016-2032
2016 726 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2016 725 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 724 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 471 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2016 470 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2015 4191 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2015 4159 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016-2017”
2015 4160 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2016-2017”
2015 4161 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2015 4157 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 4158 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2016-2017
2015 3854 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Połaniec
2015 3853 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 3720 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3602 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia inkasenta opłaty targowej
2015 3601 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3600 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2015 3599 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3101 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2877 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2514 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2216 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2031 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2032 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2015r. sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Stefana Czarnieckiego, działki o numerach 6405/1, 6405/2, 6405/3, 6405/4, 6405/5, 6405/6, 6405/7, 6405/12
2015 1578 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1577 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 1576 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 1141 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2015 1139 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec” .
2015 1142 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2015 1140 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec .
2015 1138 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 843 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)
2015 842 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2015 722 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 721 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów opłaty targowej
2015 720 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec oraz przyznania im określonej liczby punktów
2015 443 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2015 442 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2015 441 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2015 440 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2014 3624 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2014 3537 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 3292 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od opłat.
2014 3142 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/414/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2014 3141 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/413/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2881 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXV/408/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2014 2880 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXV/407/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2637 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/402/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2541 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr LXIII/398/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2467 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr LXII/394/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2350 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LXI/391/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic Osiedli Nr 1 i Nr 3 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy Połaniec i zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec oraz statutów jednostek pomocniczych
2014 2339 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr lXi/392/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2338 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LXI/390/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z obiektu muszli koncertowej
2014 2337 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LXI/389/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2196 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2014 2160 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/386/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
2014 2159 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/384/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2162 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/383/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2161 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr LX/387/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 1863 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/374/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2014 1862 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/373/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Połaniec i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1861 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/372/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 1498 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LVI/363/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 1071 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LV/358/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
2014 1070 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LV/355/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 850 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LIV/351/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2014 849 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2014 848 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LIV/346/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 560 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/343/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 559 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/342/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 558 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/341/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 557 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/340/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2013 4410 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2013 4371 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr L/332/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4370 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr L/331/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3941 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Połańcu.
2013 3940 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielonych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2014-2015"
2013 3939 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Poprawa jakości zycia u osób cierpiacych na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2015"
2013 3938 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2014-2015
2013 3937 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/319/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2013 3936 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3654 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3655 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
2013 3342 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3111 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 3110 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
2013 3109 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/297/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2013 3108 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 3107 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/295/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3106 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/294/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3105 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/293/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej objętości.
2013 3104 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/291/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 2635 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 2332 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1899 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/264/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1587 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/257/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1588 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/258/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2013 1589 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/259/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec na rok 2013.
2013 1237 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1236 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1239 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2013 1238 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2013 425 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
2013 424 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 281 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 280 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2013 161 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na 2013 rok.
2013 160 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok”
2013 159 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku”
2013 19 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2013 18 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2012 4011 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
2012 4010 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2012 4013 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2012 4012 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 164 poz. 1452 zm. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 253 poz. 2525).
2012 3853 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3852 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3851 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej objętości.
2012 3850 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3656 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 3410 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3409 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2012 3408 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2012 3407 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3218 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3056 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2012 2916 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2798 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2709 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Połańca.
2012 2603 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2445 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2304 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2230 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2218 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2012 2126 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.
2012 2125 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu
2012 1857 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2012 1856 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 1541 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów.
2012 1540 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 1543 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2012 1542 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2012 1370 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.
2012 1284 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 1281 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką kaucyjną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2012 1280 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2012 959 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2012 958 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 957 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 635 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 538 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/144/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Połańcu.
2012 392 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/138/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2012 319 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/135/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2012 143 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2012 84 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2011 3833 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 3485 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2011 3484 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3486 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2011 3488 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3487 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3220 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/112/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 3221 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brzozowa
2011 3222 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu
2011 3141 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.
2011 2948 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2949 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w Połańcu
2011 2950 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
2011 2822 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.
2011 2649 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 2648 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2651 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu
2011 2650 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2011 2516 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Stefana Czarnieckiego.
2011 2515 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2518 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2011 2517 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ulicy Krakowskiej.
2011 2273 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec".
2011 2071 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2072 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2073 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 1903 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec"
2011 1904 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec".
2011 1674 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2011 1673 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 1676 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii.
2011 1675 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu
2011 1522 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 1523 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
2011 1524 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2011 1415 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011 – 2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2011 1172 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 869 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 618 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 619 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 560 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2011 349 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 344 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2011 50 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 37 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 3944 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/373/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 3492 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/357/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 3493 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/361/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Połaniec, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2010 3494 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/363/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe.
2010 3158 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/358/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2010 3159 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3160 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/370/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
2010 2956 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/354/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2821 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/345/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki
2010 2820 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/342/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2823 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/353/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015
2010 2822 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2524 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/335/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2525 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/338/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2010 2366 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/336/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu.
2010 2367 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/337/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania.
2010 2348 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2010 2349 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LV/334/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2010 2270 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/319/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2271 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/333/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015
2010 1966 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/306/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1568 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/300/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1569 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/301/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego.
2010 1003 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1000 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/283/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1001 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2010 854 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 835 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Połańcu
2010 836 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 837 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2016
2010 522 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 521 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2010 298 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/262/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2010 297 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/259/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2010 90 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/261/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec
2009 4124 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2009 4123 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3665 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3608 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2009 3610 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 3609 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3590 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLII/242/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3083 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/240/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/188/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 57 poz. 783)
2009 3082 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/230/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/226/09 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 3081 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/229/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3030 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/228/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2908 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2909 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 2677 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2447 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2169 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2009r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2168 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 kwietnia 2009r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 1849 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 1451 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec uchwalonego dnia 12 lutego 2003 roku
2009 1452 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2009 1450 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1449 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 1424 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009r.
2009 909 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/176/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 910 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/178/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 911 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/180/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2009 908 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/175/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok
2009 783 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii
2009 211 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok
2009 212 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2009 9 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXIX/164/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych