Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 50

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4438 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
2019 4437 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 4436 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 4435 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2019 4434 2019-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 3970 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3969 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3527 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Pierzchnica
2019 3528 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3305 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3304 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2019 3303 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2676 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2374 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2375 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2019 2373 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 2372 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2371 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2370 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2247 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pierzchnica
2019 2246 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pierzchnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pierzchnica
2019 2245 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Wierzbie
2019 2244 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ujny
2019 2243 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Strojnów
2019 2242 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Straszniów Gumienicki
2019 2241 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Skrzelczyce
2019 2240 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podstoła
2019 2239 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podlesie
2019 2238 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnica
2019 2173 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnianka
2019 2172 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny
2019 2171 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/24/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maleszowa
2019 2170 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Holendry
2019 2169 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Gumienice
2019 2168 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/21/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Górki
2019 2167 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia Rządowa
2019 2166 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia
2019 2165 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brody
2019 2164 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2163 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2162 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1479 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/13/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pierzchnica
2019 1478 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/10/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 1477 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/9/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Pierzchnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 939 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2019 938 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 937 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2019 936 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 935 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Pierzchnica
2019 934 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2019r.