Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 463

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4757 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Pińczów instrumentem płatniczym
2019 4756 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich
2019 4755 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4754 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok
2019 4753 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 4752 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 4751 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4750 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 4749 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 4020 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu
2019 4022 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów
2019 4021 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 4019 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 3579 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa
2019 3578 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3577 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 3382 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3383 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3380 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 3381 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3384 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu
2019 3387 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pińczowie
2019 3388 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2019 3385 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 3386 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 2987 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2949 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2620 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów
2019 2619 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2618 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w  ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
2019 2617 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 2616 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku
2019 2615 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku
2019 2614 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku
2019 2613 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku
2019 2612 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 1968 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1943 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2019 1942 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019r.
2019 1941 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 1946 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1945 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1944 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 1357 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2019 1356 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 1205 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2018-2021
2019 1204 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 1203 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2019 1202 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1201 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi
2019 1200 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1199 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1198 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów”
2019 1197 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Pińczów
2019 1196 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 744 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 743 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2018-2021
2019 742 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 148 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów
2019 147 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 146 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 4305 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 4304 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok
2018 4303 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4302 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 4301 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4300 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4299 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 3590 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pińczów
2018 3592 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/439/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 3591 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/438/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów
2018 3589 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr L/435/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 3431 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta i Gminy Pińczów
2018 3430 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2018 3429 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/424/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 3060 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/423/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3059 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 2765 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/415/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 2766 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/418/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 2387 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/412/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów"
2018 2386 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów
2018 2385 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/408/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pińczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2384 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pińczów
2018 2383 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2018 roku
2018 2382 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w 2018 roku
2018 2381 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/404/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w 2018 roku
2018 2380 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2018 2379 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 2336 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXIX/333/2017 z 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok
2018 2013 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów w gminie Pińczów
2018 2007 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla seniorów pn. „Pińczowska Karta Seniora”
2018 2006 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2018 2005 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 1746 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 1747 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1087 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 1086 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2018 1085 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów"
2018 1084 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Pińczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1083 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pińczów przez inne niż Gmina Pińczów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1082 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 1081 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2018 1080 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/372/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli
2018 1079 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w  ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1078 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/370/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Pińczowie
2018 1077 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 791 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Pińczów
2018 790 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów
2018 745 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/363/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta i gminy Pińczów
2018 744 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 743 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/356/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 527 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2018 146 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 145 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pińczowie
2018 144 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Pińczów
2018 143 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 3703 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3702 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2017 3701 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok
2017 3700 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3699 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3698 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3697 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3696 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 3385 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 3151 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 3150 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 roku
2017 2583 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 2584 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 2372 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 roku
2017 2017 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 2016 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 2019 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminów korzystania z parków miejskich w Pińczowie
2017 2018 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony)
2017 1660 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
2017 1659 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 997 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów i  kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I  publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Pińczów
2017 998 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 995 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 996 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 1001 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa
2017 1002 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2017 999 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1000 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa
2017 638 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2017 637 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 114 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 64 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Pływalnia Miejska w Pińczowie
2017 65 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2017 62 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2017 63 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 66 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 69 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2017 70 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2017 68 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2016 3932 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 3931 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3930 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 3935 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3934 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2017-2021"
2016 3933 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3901 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3717 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok
2016 3716 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 3715 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3714 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 3713 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3712 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3230 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2016 3213 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów
2016 3212 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 3208 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2016 2794 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów
2016 2793 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 2429 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 2149 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 2150 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/495/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 2147 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 2148 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2016 2153 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2154 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi
2016 2151 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii
2016 2152 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
2016 1729 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 1473 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2016 1471 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
2016 1472 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2016 1470 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 1469 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 881 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 756 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 755 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego
2016 754 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 267 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 266 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
2016 97 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia ulicy Przemysłowej na terenie miasta Pińczowa
2016 96 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznej w Pińczowie
2016 95 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowej w Pińczowie
2016 94 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 93 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 4089 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/495/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 3964 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2016 – 2032
2015 3963 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Pińczów
2015 3962 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3961 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 3755 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok
2015 3754 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3753 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3752 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3751 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2015 3750 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3749 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3298 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 3035 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 2486 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2485 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 2250 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 2078 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2077 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pińczów
2015 2076 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 1343 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1342 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 1344 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1346 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2015 1345 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej
2015 1226 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2015 1149 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie
2015 794 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2015 795 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 793 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 792 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 430 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 431 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 432 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 184 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 183 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 149 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 148 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na ”Osobowość Roku Gminy Pińczów”
2014 3560 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2014 3262 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/495/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/320/13 z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 3227 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/483/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3170 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa
2014 3112 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/490/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok
2014 3111 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/489/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 3110 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/488/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3109 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/487/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty miejscowej
2014 3108 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/486/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3107 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/485/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2830 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LV/455/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów na lata 2014-2017”
2014 2802 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/482/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/468/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
2014 2801 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/478/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2638 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/466/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2639 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/468/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2640 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/477/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji
2014 2331 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LV/449/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2332 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LV/453/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2014 1988 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2014 1987 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LIII/431/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1615 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LII/420/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1287 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/418/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów
2014 1286 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/417/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2014 1285 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/414/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
2014 1284 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/410/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1244 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2014 884 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/384/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z Gminy Pińczów
2014 886 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLV/384/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z Gminy Pińczów
2014 885 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 284 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2014 rok
2014 191 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego dożywiania dzieci i młodzieży
2014 190 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 189 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/393/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 67 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4449 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4430 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
2013 4021 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/385/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4020 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/381/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
2013 4019 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/380/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 4018 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/379/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4017 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/378/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 4016 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/377/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4015 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/376/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4014 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/374/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3705 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/365/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3541 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/359/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3348 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/351/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów
2013 3347 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/350/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3346 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/342/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3351 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/358/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Pińczowie
2013 3350 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/355/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2013 3349 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/352/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3007 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/339/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2802 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2688 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pińczów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2274 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2221 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2013 2220 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2219 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2224 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 2223 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego
2013 2222 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
2013 1592 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1591 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1590 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1595 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2013 1594 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1593 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zwolnienia nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych sołectwa Skrzypiów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1272 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1007 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1008 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1009 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 759 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2013 rok
2013 594 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 593 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
2013 366 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/170/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 359 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 296 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 103 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3954 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3921 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pińczów.
2012 3888 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3769 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pińczów
2012 3768 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów
2012 3767 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2012 3556 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.
2012 3555 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3554 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3553 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3552 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 3551 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3550 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3234 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pińczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3077 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2939 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
2012 2761 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2012 rok
2012 2479 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielania lokali socjalnych.
2012 2373 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2201 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu gruntów pod garażami
2012 2037 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1782 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1506 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1383 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2012 1057 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2012 1056 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów.
2012 1055 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1054 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 835 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 661 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok
2012 466 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
2012 465 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 464 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Pińczów
2012 463 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 462 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.
2012 461 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2012 353 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2011 – 2015 z perspektywą do 2032r.
2012 352 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2012-2016”.
2012 351 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielenia lokali socjalnych
2012 349 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów.
2012 348 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2012 64 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 65 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UchwałyNr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.
2011 3914 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3913 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3912 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3915 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3918 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.
2011 3917 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3916 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 3885 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 3253 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2809 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2688 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2689 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2011 2424 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych
2011 2230 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych na terenie gminy Pińczów
2011 2229 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2232 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
2011 2231 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011r
2011 1833 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Pińczów
2011 1832 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 1834 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych
2011 1836 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrXXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej,będących przedmiotem najmu
2011 1835 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1460 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 1461 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1102 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 1101 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2011 rok
2011 1104 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pińczów”
2011 1103 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2011 602 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2011 rok
2011 340 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pińczów.
2011 339 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2011 341 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
2011 343 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2011 342 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 71 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2011 49 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3674 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 3268 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 3234 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3235 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3236 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 3157 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
2010 3080 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2955 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2870 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 2668 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pińczów oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2669 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich.
2010 2667 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2049 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2050 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2010 1567 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 1318 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1319 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych na terenie Gminy Pińczów
2010 998 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 999 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Pińczów
2010 830 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 668 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2010 rok
2010 536 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2010 483 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie
2010 485 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 482 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2010 484 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2010 309 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 302 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka
2010 308 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Pińczów
2010 305 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów
2010 307 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie miasta Pińczowa
2010 306 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
2010 291 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście
2010 230 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2010 231 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie poręczenia przez Gminę Pińczów kredytu obrotowego krótkoterminowego zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Kielcach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
2010 72 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 3851 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/370/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3852 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/371/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok
2009 3850 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/369/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 3849 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/368/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3848 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 3847 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/366/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3676 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów
2009 3675 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 3275 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2775 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pińczów oraz granic ich obwodów
2009 2776 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2774 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2773 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego
2009 2446 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2110 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVII/139/2000 z dnia 14 kwietnia 2000r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2108 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego
2009 2107 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2109 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1565 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 1235 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Pińczowa
2009 1236 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli
2009 1101 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1100 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 898 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2009 rok
2009 841 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX-/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 840 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 208 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 209 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2009 210 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2009 8 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso