Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3798 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 3797 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3796 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej ( gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2019 3795 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 3415 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 2917 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r.
2019 2848 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2018 r.
2019 2849 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 2850 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 2337 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 73 i 79 w miejscowości Słupia Gmina Pacanów
2019 2338 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 1925 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1924 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ( gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów
2019 1923 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/68/15 z dnia 18 września 2015r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 1922 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1921 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2019 1920 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 1705 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 1291 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 915 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 914 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 913 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2019 912 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 911 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 910 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 909 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019r.
2019 908 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 907 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 906 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019 905 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów
2019 559 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej Słupskiej w Pacanowie na ulicę Profesora Stanisława Pytko