Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 263

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4723 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2019 4722 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 4227 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3745 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3746 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3747 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3400 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3172 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3171 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/60/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3174 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
2019 3173 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2712 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 1992 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1991 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 1485 2019-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru znajdujących się na obszarze Gminy Osiek
2019 1484 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 1006 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2019
2019 1005 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 642 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 35 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 34 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 33 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Osiek na lata 2019-2023
2019 32 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 4351 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 4080 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 3655 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 3411 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/278/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Osiek
2018 3410 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 3004 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLI/270/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 3003 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 2489 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 2488 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 2084 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 1808 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 1445 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1444 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1443 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/87/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Osiek
2018 1442 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 1111 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na 2018 rok
2018 843 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Osiek
2018 842 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2018 841 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 108 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 69 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 3639 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2017 3638 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek
2017 3637 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 3303 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 3304 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2968 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 2969 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2582 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 2133 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXVIII/177/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na 2017 rok
2017 2132 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2131 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 1607 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 1389 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek
2017 1388 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1387 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 843 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 842 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 526 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Osiek publicznym przedszkolu
2017 527 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/158/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2019
2017 32 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/154/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2016 3858 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 3675 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2016 3361 2016-11-10 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 3277 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 2980 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/144/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Osiek
2016 2979 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 2694 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/137/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek
2016 2693 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/134/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 2108 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 1476 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 891 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2016 874 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 538 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2016 rok
2016 24 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/2003 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25-11-2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Osiek
2016 23 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 3906 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2015 3905 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/84/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 3824 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/87/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3629 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie okreśnienia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3628 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2015 3167 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 2861 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 2522 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2015 2521 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 1984 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 1788 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr X/49/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 1462 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1461 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2015 rok
2015 860 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/40/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 10 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 859 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 608 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 451 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 167 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/17/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2015 70 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2014 3526 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 3098 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/319/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek
2014 3097 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/317/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie regulaminów placu zabaw
2014 3096 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie regulaminu targowiska w Osieku
2014 3095 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/315/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2014 3094 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/313/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2729 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2014 rok
2014 2398 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2004 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2005 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Osiek publicznym przedszkolu
2014 1460 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Osiek oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1459 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 1430 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 935 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 934 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 932 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 933 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Osiek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 4199 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej podczas wprowadzania do edytora aktów prawnych uchwały Nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013 r.
2013 3964 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzjącycm jest Gmina Osiek, udostęnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzysatania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korztania z nich
2013 3963 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2013 3962 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek
2013 3961 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 3449 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 3220 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 3070 2013-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3069 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek
2013 2746 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2745 2013-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
2013 2677 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2029 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2028 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 1986 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Sworoń.
2013 1985 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 1465 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 1464 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 1467 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1466 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2013 507 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 297 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Osiek
2013 130 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2013 81 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 3919 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3918 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3463 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3462 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci
2012 3461 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2013.
2012 3460 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiących podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2013.
2012 2714 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2713 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek
2012 2634 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok
2012 2569 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 2537 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2012 2461 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok
2012 2247 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
2012 2035 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok
2012 1727 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 1646 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sworoń
2012 1645 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnik
2012 1644 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
2012 1643 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długołęka
2012 1642 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pliskowola
2012 1641 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchowola
2012 1640 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowa
2012 1639 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianka - Kolonia
2012 1638 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianka
2012 1637 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tursko Wielkie
2012 1636 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Matiaszów
2012 1635 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekurza
2012 1634 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szwagrów
2012 1633 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strużki
2012 1632 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekrasów
2012 1631 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mucharzew
2012 1630 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ossala
2012 1629 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 1027 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 889 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej
2012 862 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 - 2015
2012 861 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 631 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 425 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2012 118 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sworoń
2012 117 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Osiek
2012 116 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/100/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 3433 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.
2011 3432 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3435 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3434 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.
2011 3306 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 3307 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
2011 3308 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Osiek
2011 3176 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 3139 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 3140 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru , znajdujących się na obszarze Gminy 0siek
2011 2717 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 2718 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 2463 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 2464 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2465 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek
2011 1688 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 1687 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 1690 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Osiek
2011 1689 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2011 1556 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 1557 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .
2011 1558 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 1025 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 976 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 977 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych
2011 623 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 622 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok .
2011 461 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/274/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011.
2010 3920 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek.
2010 3922 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI/281/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek
2010 3495 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/273/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok.
2010 3199 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/274/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011.
2010 3200 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/275/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011.
2010 3233 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok
2010 2768 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/261/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2010 2767 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 2770 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2769 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji statutów jednostek pomocniczych z mieszkańcami gminy Osiek.
2010 2706 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XXXIII/225/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych
2010 2705 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XXXIII/220/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 2504 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2010 2503 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 2505 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1793 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 1582 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 2 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 1583 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok
2010 1132 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2010 719 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 19 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 18 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2010
2009 3856 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek
2009 3857 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie wmagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3855 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3854 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2009 3589 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3422 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3045 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
2009 3046 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2009 3044 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2840 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiek
2009 2839 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 2835 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2836 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2009 2837 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III(12)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2007r.
2009 2838 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2558 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2199 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2200 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2201 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Osiek
2009 1592 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1591 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1283 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 769 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/141/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 770 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok
2009 330 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 6 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 7 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek