Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4214 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/61/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2019 3728 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/62/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Opatowiec
2019 3729 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2019 3152 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2501 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/46/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Opatowiec oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Opatowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2474 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatowiec
2019 2460 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
2019 2461 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości
2019 2343 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2019 2344 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat na terenie Gminy Opatowiec
2019 1879 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2019 1878 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2019 roku
2019 607 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nazwy jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 606 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Opatowiec