Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3955 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 3956 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.
2019 3539 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie
2019 3538 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
2019 3537 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3536 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 2652 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 1648 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2019 1647 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/44/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn
2019 1219 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr II/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek rolny i podatek leśny
2019 1218 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr II/38/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1217 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr II/37/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 921 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr I/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2019 920 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr I/23/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 887 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/28/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
2019 886 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
2019 885 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/26/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 884 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/25/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie