Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 112

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4252 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie oraz nadania statutu
2019 4239 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dębska Wola
2019 4238 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/115/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Morawicy i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4237 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4240 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2019 4243 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/121/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Morawica
2019 4242 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
2019 4241 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3976 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze gminnej o nr 349007T
2019 3975 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3749 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0371T
2019 3748 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/99/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3751 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0382T
2019 3750 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0367T
2019 3306 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3308 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbrza
2019 3307 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3127 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3128 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia insygniów organu wykonawczego Miasta i Gminy Morawica: łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Morawica
2019 2708 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2709 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019
2019 2710 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 2597 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr x/68/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2019 2459 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr x/70/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 2363 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2077 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2076 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2079 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2078 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek i zwolnień tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1542 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2019
2019 1541 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Morawica na 2019 r.
2019 1540 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1545 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek i zwolnień tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1544 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 1543 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Piaseczna Górka
2019 1300 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Morawica
2019 1299 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 724 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na Terenie Miasta i Gminy Morawica
2019 723 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 722 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 721 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2019 rok
2019 371 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 369 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2019 370 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 373 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 372 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4057 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Morawica
2018 3829 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/508/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka
2018 3828 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/440/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Morawica
2018 3273 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/476/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3274 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/491/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3011 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaborze
2018 3012 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2021
2018 3013 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
2018 3010 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/325/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2785 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/474/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drochów Dolny
2018 2784 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2630 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLII/465/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Morawica oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Morawica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2629 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLII/463/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2018 2628 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLII/462/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2004 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLI/458/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2018 1833 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/450/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018
2018 1834 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/451/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności publicznej w Piasecznej Górce
2018 1832 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/446/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Morawica instrumentem płatniczym
2018 1831 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/445/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta i Gminy Morawica
2018 1830 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/444/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1448 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/443/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1447 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1446 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/434/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1056 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/430/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Morawica na 2018 r.
2018 1055 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Morawica
2018 1054 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/426/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2018 1053 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2018
2018 1052 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/423/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 781 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/417/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 782 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 623 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/409/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2018 rok
2018 590 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka
2018 589 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2018 255 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2018 224 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 4026 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/404/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny
2017 4025 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3387 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3386 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3389 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/395/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy
2017 3388 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/393/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/231/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamianza uiszczoną opłatę
2017 3102 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/375/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 3103 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3107 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/386/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radomice
2017 3104 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty
2017 3106 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/385/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kuby-Młyny
2017 3105 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kawczyn
2017 2679 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2681 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/373/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Morawicka
2017 2680 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2017 2020 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1498 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2017 rok
2017 1499 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1502 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2017 1507 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/339/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1506 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/338/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kawczyn
2017 1505 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morawica
2017 1500 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Morawica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1503 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXiX/332/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica na 2017 r.
2017 1501 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica
2017 1504 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/95/II Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom
2017 1508 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/340/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2017 636 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 405 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/304/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 404 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/302/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2017 rok
2017 406 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieleckie Młyny