Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 304

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5039 2019-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII.133.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 5033 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII.132.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2019 5032 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII.131.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
2019 5031 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII.130.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 5030 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII.129.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2019 4522 2019-11-25 Uchwała Uchwała nr XXI.126.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4254 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XX.123.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4223 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.119.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4222 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.118.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4224 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.120.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów
2019 4226 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.122.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów”
2019 4225 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.121.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4004 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX.113.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3998 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3898 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.109.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3861 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3565 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XVII.105.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3515 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.101.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3516 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 3479 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3478 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 3295 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV.92.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2922 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV.90.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2831 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2830 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 2829 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów
2019 2828 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2634 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XII.72. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2583 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2573 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII.84. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2572 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2500 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XII.76.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2142 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr XI.66.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1684 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2019 roku"
2019 1683 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1682 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1681 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2019 1680 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1167 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1166 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1165 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 1121 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII.37.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1120 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2019 rok
2019 845 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VII.33.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 490 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2019 491 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V.23.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2019 492 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI. 30. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
2018 4625 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4624 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr LXXX.452.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4515 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 4516 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 4363 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4362 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 4361 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 4360 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2018 4359 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2018 4056 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX.450.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4055 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXVIII.443.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4005 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXXVII.436.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3991 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXIX.446.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Janik
2018 3913 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIX.448.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018r.
2018 3511 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII.439.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII.360.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25.01.2018 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3409 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXVII .440.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów
2018 3408 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXVII .438.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kunów
2018 3407 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXVI.428.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3406 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXV.425.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 3210 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie
2018 2936 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXIV.424.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2627 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII.420.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2371 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII.413.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2370 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXI.403.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2206 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXXI.405.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2205 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXX.401.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2079 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXXI.408.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kunów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2078 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXXI.407.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów
2018 1844 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXIX.399.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1805 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXVIII.392.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1806 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.397.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2018 1807 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.398.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1757 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LXVII.390.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1673 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LXVI.388.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1546 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LXVI.387.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1544 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LXVI.384.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2018 roku"
2018 1545 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LXVI.386.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 955 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXV.381.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 893 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LXIV.379.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 888 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LXIV.378.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 478 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.367.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 476 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.362.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów
2018 475 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.361.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym
2018 474 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.360.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 477 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LXIII.366.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 385 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LXII/358/18 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 381 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2018 rok
2018 375 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr LXI/341/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2018 374 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr LX/339/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 4038 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr LIX/336/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3852 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/335/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2017 3851 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/334/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3850 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/333/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 3849 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/332/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2017 3848 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/331/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2017 3847 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/321/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3521 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/318/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3522 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/320/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Kunowie
2017 3327 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/316/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3305 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/ 310/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów
2017 3306 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/311/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3111 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/308/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 3035 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr LV/304/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Kunowie
2017 2994 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/307/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów
2017 2993 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LV/305/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów
2017 2800 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/296/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 2482 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr LIII/292/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 2278 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/287/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.
2017 2279 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/290/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1992 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr LI/274/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1903 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/282/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIX/228/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1902 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/280/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1901 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/278/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021
2017 1898 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"
2017 1900 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/277/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XLVII/263/17 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1899 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/276/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/261/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"
2017 1825 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr L/273/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 1726 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1655 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 1545 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1396 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1015 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 827 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/258/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/177/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 826 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/257/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i  wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 825 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/256/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 824 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLV/253/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021.
2017 682 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 618 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/216/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r w sprawie ustalenia stawek , zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2017 386 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/240/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 361 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/239/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów
2017 360 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/231/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2017 359 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/230/2016 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2017 rok
2017 306 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XL/237/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów
2016 4219 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 4126 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3996 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3814 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 3623 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek , zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2016 3622 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 3625 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3624 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 3439 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3310 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3309 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów
2016 3162 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3149 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3034 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej w Kunowie i pomieszczeń przynależnych do remizy
2016 2725 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2657 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2016 2658 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/174/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2659 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2016 2594 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 2468 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX / 176/ 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2293 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 178 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.
2016 2292 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 177/ 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2291 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 175 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2016 2290 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 174 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2289 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX / 172 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowiez dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Kunowie w latach 2012 – 2016.
2016 2015 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1820 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1798 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kunów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kunów lub przejętych do prowadzenia od Gminy Kunów
2016 1756 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/115/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne
2016 1621 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1320 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1259 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1260 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1169 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI / 151 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2016 roku"
2016 1167 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2016 rok
2016 1168 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI /146 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie
2016 1166 2016-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Kunów
2016 890 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/145/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2016 889 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kunów orasz dokumentw niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 646 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 645 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2016 647 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIX/110/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2016 193 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXI/120/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.11.2015r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku”
2015 4135 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/115/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne
2015 4109 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr NrXIX/111/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz danymi o nieruchomościach
2015 4080 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 87 / 15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2015 4081 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/103/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
2015 3999 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/110/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2015 3997 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2015 3998 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/109/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3996 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/107/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 3995 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2016 roku”
2015 3176 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 2943 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 2942 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2399 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
2015 2400 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1715 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 listopada 2004 r. nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
2015 1716 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 1255 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.02.2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału
2015 1228 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1227 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2015 roku"
2015 774 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kunów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 520 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 521 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 522 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów
2014 3523 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3250 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/398/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 3248 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3249 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/397/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3251 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/399/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.
2014 2936 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/391/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 2618 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/384/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.
2014 2316 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LVI/373/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym.
2014 2315 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LVI/372/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kościuszki w Kunowie
2014 1841 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/364/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów.
2014 1685 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr LII/359 /14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie osłonowym na lata 2014-2020 dla Miasta i Gminy Kunów” realizowanym na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r.
2014 1342 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/354/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2014 981 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr L/346/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów.
2014 375 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu osłonowego na lata 2014-2020 dla Miasta i Gminy Kunów” realizowanego na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 377 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
2014 376 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 365 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 182 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych.
2013 4357 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 4298 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. Uchylająca uchwałę Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011r., Nr 300, poz. 3539), Uchwałę Nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2012r., poz. 1622).
2013 4297 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.
2013 4296 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4295 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4294 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3851 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 3821 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2013 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2013 3254 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 3209 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/296/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2903 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.
2013 2881 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/297/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Kunów .
2013 2880 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/296/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2879 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 2425 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2424 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/286/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/278/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2366 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 2365 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 2279 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2267 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.
2013 2266 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2265 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty
2013 2264 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/2012 r. z dnia 23 luty 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym w Kunowie w latach 2012 – 2016
2013 1878 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Kunowie, z dnia 23.02.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1877 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 1879 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1881 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1880 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1846 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów
2013 1845 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1844 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa
2013 1843 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów
2013 1500 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 1486 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie, z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1354 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału .
2013 1173 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 829 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2013 rok
2013 727 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2013 646 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 645 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów.
2013 163 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 rok.
2012 3977 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3976 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3975 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/212/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3897 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3898 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3425 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2012 3424 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 3426 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 3428 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty
2012 3427 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.
2012 3346 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3185 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3184 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3183 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/177/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3182 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/176/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3181 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 2923 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 2895 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 2648 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały nr XXI/145/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie: Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kunowie przy ul. Laski., tj. Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kunowie przy ul. Laski.
2012 2584 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2008 r.
2012 2282 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów.
2012 2283 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia obniżek oraz ich wymiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.
2012 1935 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/123/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2012 1805 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
2012 1623 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Targowiska w gminie Kunów oraz nadania regulaminu targowiska
2012 1622 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1366 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2012 - 2016
2012 1349 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2012 rok
2012 1270 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1269 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1268 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXi/146/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw, zarządzanych przez Gminę Kunów.
2012 1267 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kunowie przy ul. Laski.
2012 1111 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2012 884 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 752 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/129/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 751 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/128/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach i ulgach podatkowych
2012 750 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/120/11 Rady miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2012 477 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu.
2012 337 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie