Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4219 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3770 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3557 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 3556 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2016 3029 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 5 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2757 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 271 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 rok
2016 270 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 121 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 3833 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3743 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 3605 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
2015 3604 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2016 rok
2015 3603 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku
2015 3137 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/64/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3138 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/66/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości: – Beszyce Dolne(część miejscowości) i Beszyce Górne (wieś) na BESZYCE – Świężyca (wieś) na ŚWIĘŻYCE - Zbigniewice- Kolonia (wieś) na ZBIGNIEWICE KOLONIA – Zbigniewice (wieś) na ZBIGNIEWICE WIEŚ
2015 3139 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2016 r.
2015 2815 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2555 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg na obszarze miasta Koprzywnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2523 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/57/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2411 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 2410 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2409 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1989 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1988 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/45/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Koprzywnica na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Koprzywnica, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz jej rozliczania
2015 1789 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/40/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1494 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr XI/37/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1421 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2015 1420 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 957 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IX/30/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2015r.
2015 913 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IX/24/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 914 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 711 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 696 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 695 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok
2015 38 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3611 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
2014 3610 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2015 rok
2014 3609 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015r.
2014 3608 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2991 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LII/252/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2874 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/247/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2015 rok
2014 2847 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LI/246/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2617 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr L/243/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2493 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 241/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 września 2014r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2014 2473 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2308 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/236/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014r. sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Koprzywnica.
2014 2307 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2189 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1955 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2014r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1491 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1124 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/224/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014r.
2014 1125 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2014 719 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 477 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 478 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/217/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 479 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 434 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2014 rok
2014 37 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2014 36 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4443 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/202/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia l zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica gm. Koprzywnica
2013 4048 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2014 rok.
2013 3916 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/205/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 3861 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
2013 3860 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2014 r.
2013 3859 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 206/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014roku
2013 3858 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/203/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3302 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3262 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3261 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
2013 2954 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2685 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 r. Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu
2013 2684 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu bibliotece publicznej
2013 2683 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2500 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2331 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
2013 2330 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1922 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1596 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1597 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r.
2013 1304 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 168/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1303 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1302 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 166 /2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu.
2013 1301 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 902 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 925 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2013 rok
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2013 rok.
2012 4019 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3868 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3498 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku
2012 3499 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2013 rok.
2012 3500 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
2012 3274 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3146 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/ 138/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2839 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2840 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2836 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2015”
2012 2495 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2307 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1948 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1877 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1733 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1515 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica .
2012 1514 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1517 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/117 /2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
2012 1516 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
2012 1356 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2012r.
2012 1345 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Koprzywnica.
2012 1344 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 1235 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 846 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
2012 437 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 301 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości „Koprzywnica” gm. Koprzywnica
2012 191 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.
2012 104 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 105 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2016
2012 106 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV /93 /2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Koprzywnica
2011 3534 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2012 roku.
2011 3533 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
2011 3536 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 3535 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3327 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3048 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 2963 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2964 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.
2011 2640 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2570 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2571 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/ 71/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy Koprzywnica
2011 2199 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1918 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1919 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2011 1920 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2011 1659 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1660 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/50 /2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 1661 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2011 1128 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1127 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2011 1126 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1129 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego
2011 1132 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest
2011 1131 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 1130 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2011 844 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2011 rok.
2011 706 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.
2011 311 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 101 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 47 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3833 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3834 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2011 r.
2010 3835 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3579 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/216/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3580 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 217/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów i osób do tego upoważnionych.
2010 3079 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2829 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2599 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2047 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2048 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/20 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1460 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII /196/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu.
2010 1459 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII/194/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1131 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/190/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1130 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/188/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2010 rok.
2010 994 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/191/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2010 660 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
2010 659 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 661 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2010 39 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/172/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2010 38 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3831 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2010 roku.
2009 3832 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 3433 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
2009 3432 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2927 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2702 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2230 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2238 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu
2009 1823 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
2009 1820 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1822 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2009 1821 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2009 1562 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/145/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2009r.
2009 1561 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej przez teren Gminy Koprzywnica
2009 1563 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/146/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1474 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2009 rok
2009 1050 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2009 768 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 420 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 421 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 202 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/115/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 152 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2009 rok