Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 505

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5089 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom w Sołectwie Koczwara
2019 5088 2019-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 4094 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4093 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3985 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej
2019 3986 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich
2019 3974 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej drogę powiatową – ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną na działce o nr ew. gr. 2294/10 włączoną do ul. Gimnazjalnej w Końskich
2019 3929 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3935 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3934 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2019 3933 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Końskie
2019 3932 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2019 3931 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 3930 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3664 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3420 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2019 3419 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3418 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie
2019 3417 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie
2019 3416 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
2019 3201 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2019 3202 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 3112 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3111 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok
2019 3110 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3113 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3116 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3115 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3114 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2891 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2019 2890 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 2893 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą powiatową – ul. Południową a drogą gminną – ul. Robotniczą w Końskich
2019 2892 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2287 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2288 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 2269 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 2268 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI / 36 / 2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków
2019 2270 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów
2019 1828 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1827 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie
2019 1826 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1825 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2019 roku
2019 1824 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskie
2019 1823 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 1822 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Końskie instrumentem płatniczym
2019 738 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2019 737 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/444/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2018 4288 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 4126 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/536/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2018 3962 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie
2018 3961 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3870 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/532/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3373 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI/525/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3193 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu w Końskich, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
2018 3192 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3040 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych
2018 2898 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2829 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LII/492/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej
2018 2743 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok
2018 2742 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2525 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2018 2524 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Końskich
2018 2523 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie
2018 2522 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie
2018 2521 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/499/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2427 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/471/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej
2018 2430 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/474/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2018 2429 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/473/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2018 2428 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/472/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego
2018 2426 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/470/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2018 2431 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/475/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2018 2203 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 2202 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy Końskie
2018 2201 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Jana Długosza, Wincentego Kadłubka oraz BiskupaAntoniego Pawłowskiego
2018 2157 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr L/460/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2018 2113 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wschodniej w Sierosławicach i Modliszewicach
2018 2112 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Metalurgów w Końskich oraz Kuźniczej i Przemysłowej w Kornicy i w Końskich
2018 2111 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg na terenie Gminy Końskie poprzez wyłączenie ich z użytkowania
2018 2110 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/482/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie
2018 2109 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/481/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2108 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/480/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 1881 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/466/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2018 1880 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/465/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie
2018 1879 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/464/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1878 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/463/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 1720 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/458/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 1721 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/459/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie
2018 1470 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1469 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku
2018 885 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/450/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2017-2020”
2018 884 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 883 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/448/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2018 882 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 509 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/443/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Końskie
2018 465 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 466 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/444/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 467 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Końskie
2018 427 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2018 426 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta
2018 115 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 105 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2018 38 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu
2018 37 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2017 4144 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 4145 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3853 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków
2017 3527 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 3411 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 3412 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/411/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3415 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/418/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie
2017 3414 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic: Warszawskiej, Stanisława Staszica i Armii Krajowej
2017 3413 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLII/416/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 2787 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2604 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Końskie
2017 2603 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Rogów, gmina Końskie
2017 2602 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2601 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie
2017 2461 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2260 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2259 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie”
2017 2258 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2261 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2017 2264 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Końskie
2017 2263 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Nieświń i Rogów, gmina Końskie
2017 2262 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 1974 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic: Warszawskiej, Starowarszawskiej i Wojska Polskiego
2017 1975 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1911 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1912 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie
2017 1777 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1594 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie
2017 1593 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2017 1596 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie
2017 1595 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2017 1551 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagradzania za pobór tej opłaty
2017 1550 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017 – 2021
2017 1549 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2017 1548 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1547 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 723 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Końskie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 722 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/305/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2017 721 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 269 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Końskie
2017 268 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017-2021
2017 271 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok
2017 270 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 267 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2017 266 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Końskie
2017 265 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2017 264 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 3882 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej
2016 3842 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego
2016 3356 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie
2016 3325 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 3324 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3323 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3322 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2016 3321 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2016 3320 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2016 3319 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2016 3318 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 2806 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 2613 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Ceramicznej w Końskich
2016 2612 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Gazowniczej w Końskich
2016 2611 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Odlewniczej w Końskich
2016 2610 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich
2016 2609 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 2245 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
2016 2244 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 2243 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 2242 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2241 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2240 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2239 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2016 2238 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze, powstałego w wyniku scalenia i podziału, osiedla w rejonie ul. Leśnej, Majora Hubala po ogrody działkowe
2016 2237 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Południowej w Końskich
2016 2236 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 2235 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie
2016 2234 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 1623 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 1306 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 1100 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/194/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2016 1101 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2016 1099 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/191/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 680 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gmint Końskie na 2016 r.
2016 392 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2016 391 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 394 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 393 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 214 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok
2016 213 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2016 212 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 211 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz)
2016 210 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Końskie
2016 209 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2016 208 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 207 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Końskie jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 206 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 205 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
2016 204 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie
2016 203 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 202 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 201 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi
2016 200 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 3807 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2015 3439 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie
2015 3349 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2015 3348 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2015 3347 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 3352 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
2015 3351 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich”
2015 3350 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagradzania za pobór tej opłaty
2015 3194 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz)
2015 3193 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie i sołectwa Kornica
2015 3192 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich
2015 3191 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2015 3190 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3189 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2015 3188 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 2960 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 2959 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Końskie
2015 2680 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2465 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 2210 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego
2015 2129 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2128 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2127 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu
2015 2126 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2015 2125 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 1876 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Końskie
2015 1875 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 1874 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o nr ew. gr. 482 w Paruchach
2015 1873 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ul. Miłej w Końskich oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Reja i Granicznej w Końskich poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 1872 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie
2015 1871 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1870 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2015 1869 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2015 1868 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1867 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1866 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIV/452/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2015 1865 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 1537 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 1233 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1232 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2015 1231 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie
2015 1230 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 609 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 612 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 610 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego
2015 613 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Końskie
2015 611 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich
2015 272 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 stycznia 2015r. zmnieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 197 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 r.
2015 198 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018”
2015 199 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok
2014 3103 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/456/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3102 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/452/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2014 3101 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Końskie
2014 3100 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie
2014 2914 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/443/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2835 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie
2014 2836 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/434/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2014 2837 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/441/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Końskich na odcinku od ronda do skrzyżowania ulic: Kazanowskiej i 3-go Maja
2014 2779 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/435/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Końskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2014 2777 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2780 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/439/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu w Końskich, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
2014 2778 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/433/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Końskie na drogach publicznych - drodze krajowej nr 42 i drodze wojewódzkiej nr 728
2014 2190 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLI/423/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2018 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/421/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022
2014 2017 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/420/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imienia Cezarego Chlebowskiego oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie
2014 2016 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie
2014 2015 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/413/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 1912 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2014 1648 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 1357 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1356 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Końskie
2014 1355 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2014 1354 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2014 1353 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych odnośnie zakazu ekspozycji pojazdów w celach handlowych lub reklamowych na parkingu gminnym przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. Kiepury w Końskich dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
2014 1352 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektem publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście i gminie Końskie
2014 1351 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2014 1350 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 351 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 349 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 350 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
2014 270 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 140 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 139 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 138 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2014 137 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 4341 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 4340 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie
2013 4339 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4338 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Końskie
2013 4184 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 4183 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2013 4028 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2013 3767 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/343/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2013 3768 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/346/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 3475 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3474 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2013 3473 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Mjr Hubala oraz ul. Piaskowej w Końskich
2013 3472 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Odludnej w Rogowie oraz ul. Łąkowej w Dyszowie
2013 3471 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 3074 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie  oraz części sołectwa Kornica
2013 2980 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2981 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania  z Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Końskich
2013 2964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2013 2906 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2013 2864 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2013 2840 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/315/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 2839 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania
2013 2838 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/312/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2837 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/311/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2013 2836 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2748 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica
2013 2747 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2013 2503 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2438 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2288 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2013 2287 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie
2013 2286 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 1805 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2013 1804 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2013 roku
2013 1803 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 1024 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1023 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 1022 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 844 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/241/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 843 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/240/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 842 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/239/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 841 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 840 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Końskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 839 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/236/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2013 702 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok
2013 701 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 441 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2013 131 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/244/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 3654 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/234/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 3629 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli
2012 3628 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
2012 3402 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/235/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2013 rok
2012 3228 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3098 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2945 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nieświń, gmina Końskie
2012 2874 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/213/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich
2012 2875 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Magazynowej w Końskich
2012 2834 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2355 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2276 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2277 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Końskie
2012 1944 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Sielpia, Gmina Końskie poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2012 1943 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2012– 2016”
2012 1942 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2012 1849 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 1408 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2012 roku
2012 1225 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1224 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 1227 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2012 1226 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/163/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2012 1115 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2012 642 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok
2012 501 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego lodowiska „Biały Orlik” w Końskich przy ul. Południowej
2012 500 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2012 92 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2012 91 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 rok
2011 3873 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienie w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2011 3872 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętych obowiązków
2011 3871 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/121/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 3876 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2011 3875 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie
2011 3874 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Końskie
2011 3251 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 rok
2011 3252 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2848 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/106/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Końskie oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 2847 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 2850 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie
2011 2849 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych
2011 2638 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 2639 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Końskie
2011 2444 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/101/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 2445 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2272 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1869 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno - wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia
2011 1787 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI /59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie
2011 1788 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2011 1785 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2011 1786 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1791 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2011 1792 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2011 1789 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2011 1790 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej
2011 1706 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej
2011 1362 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2011 1354 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/52/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1335 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej
2011 1069 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1068 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie
2011 1067 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1070 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2011 1073 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2011 1072 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie
2011 1071 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewice, gmina Końskie
2011 534 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok
2011 332 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Końskich
2011 331 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2011 334 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
2011 333 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich
2011 100 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2010 3488 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/483/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminę Końskie - w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 3489 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/484/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 3155 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2010 3156 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/473/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2979 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LX/430/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej
2010 2941 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/464/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie oraz w miejscowości Koczwara do kategorii dróg gminnych
2010 2940 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 2939 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/461/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
2010 2944 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/468/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Końskie lub jej jednostkom podległym
2010 2943 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/466/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 2942 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 2766 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LXIII/469/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu Koneckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
2010 2486 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/431/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.
2010 2383 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LX/436/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 2382 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LX/432/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.
2010 2046 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/421/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 1536 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/402/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 1537 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/406/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1534 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/400/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Kopaninach.
2010 1535 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/401/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie oraz granic ich obwodów.
2010 1538 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/407/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2010 1541 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie nadania nazw dla osiedla domków jednorodzinnych, ulicom i placu na terenie miasta Końskie
2010 1542 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/411/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Końskie do kategorii dróg gminnych.
2010 1539 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/408/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
2010 1540 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Końskie o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich
2010 1390 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LV/416/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1391 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LV/417/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1295 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2010 1296 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIV/387/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1297 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIV/388/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2010 991 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Końskie
2010 992 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.
2010 993 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/382/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 899 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LII/378/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2010 826 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LI/374/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/364/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Końskie osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 802 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.
2010 703 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/369/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2010 704 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/372/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Końskie
2010 705 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/373/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty
2010 702 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok
2010 667 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 512 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Końskie osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 511 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2010 313 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2010 314 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 318 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego
2010 319 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2010 316 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie
2010 317 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/327/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia10 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
2010 322 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/341/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2010 323 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat
2010 320 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową
2010 321 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dyszów, gmina Końskie
2010 315 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 4267 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2009 3889 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2009 3888 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty
2009 3886 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi
2009 3887 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3431 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2009 2871 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2870 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2009 2872 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych
2009 2868 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie” wraz z „Planem gospodarki odpadami”
2009 2493 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr Nr XL/280/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 maja 2009r. Uchwała Nr XL/280/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2009 2356 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r
2009 2355 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2009 2002 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 2001 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2009 2000 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/214/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2009 1327 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych
2009 1326 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 1325 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2009 1187 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 704 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 rok
2009 599 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 600 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych i bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 601 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 602 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 595 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/315/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/178/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Końskie
2009 596 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2009 598 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie
2009 597 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 418 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienie w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich