Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 110

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2814 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1004/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 594 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2017 roku
2010 1453 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1152/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 roku, w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz przepisów porządkowych.
2010 1116 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1124/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1115 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1123/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1117 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1135/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”
2010 1119 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1137/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce
2010 1118 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1136/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce
2010 950 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1104/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 951 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1122/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce
2010 947 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce
2010 949 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1095/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 948 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1094/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 744 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1084/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2010 742 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1077/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 743 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1078/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 672 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/1056/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce
2010 671 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 453 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1059/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 451 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1048/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 450 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1047/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 454 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1062/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
2010 17 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/1045/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”
2010 15 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej”
2010 14 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1031/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznania oraz wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym
2010 12 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1021/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 13 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1027/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010
2010 10 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1019/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 11 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1020/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3711 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/1023/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3712 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/1024/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3713 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2009 3686 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/999/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ustanowienia „Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Grabina - Dalnia”
2009 3685 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/990/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3687 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/1012/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - PSIE GÓRKI” na obszarze miasta Kielce
2009 3689 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/1014/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - SOLNA” na obszarze miasta Kielce
2009 3688 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/1013/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce
2009 3323 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/962/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce
2009 3322 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/921/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 3267 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3268 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/945/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3265 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/942/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Kielce
2009 3266 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/943/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3269 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/906/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce
2009 3272 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/954/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013”
2009 3273 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/959/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3270 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/946/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3271 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/951/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce
2009 2923 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/905/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 2924 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/918/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce
2009 2918 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/899/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2919 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/900/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2925 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/919/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie Miasta Kielce kategorii dróg gminnych
2009 2921 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/851/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce
2009 2922 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/852/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie Miasta Kielce kategorii dróg gminnych
2009 2926 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/920/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce
2009 2920 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/850/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce
2009 2585 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/897/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach
2009 2584 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/857/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2583 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/856/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r.
2009 2425 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/848/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”
2009 2426 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/853/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XX/211/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 25 maja 1987r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich
2009 2424 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/839/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2422 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/837/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2423 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/838/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2346 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/861/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym oraz rodzajów wyróżnień i nagród.
2009 2059 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/816/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2060 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/821/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce
2009 2058 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/815/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1974 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/813/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1554 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/792/2009. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1551 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/778/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1552 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/779/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1553 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/791/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce
2009 1453 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/795/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 roku, w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz przepisów porządkowych
2009 1361 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/752/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1362 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/754/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 1363 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/762/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 179/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 1186 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/832/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kielce obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1171 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/740/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1015 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/812/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu Dyplom szansą na przyszłość - stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2009 1012 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/783/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2009 1013 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/789/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1014 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/790/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2009 896 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 767 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2009 584 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/710/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 583 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/709/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 582 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/652/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1 - WARSZAWSKA - POLNA - RADIOWA”
2009 585 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/722/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013”
2009 588 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/730/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2009 587 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/729/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/652/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 03 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście - Obszar I.1 - Warszawska - Polna - Radiowa”
2009 586 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/723/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2009 282 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/689/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30
2009 281 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/683/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 280 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/682/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 285 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/696/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2009 284 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/695/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009
2009 283 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/691/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce”
2009 182 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2009 76 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/654/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 77 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/655/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 74 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód - Obszar 1” (rejon Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, przedłużenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-Mazur i Lubrzanki)
2009 75 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/653/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 81 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/674/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne
2009 82 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/705/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 04 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód - Obszar 1” (rejon Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, przedłużenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-Mazur i Lubrzanki)
2009 80 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/673/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 78 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/667/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Kielce
2009 79 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/672/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce wraz z Planem gospodarki odpadami stanowiącym jego część
2009 70 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/686/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce