Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 310

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4675 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/141/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Publicznym Żłobku Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej prowadzonym przez Gminę Kazimierza Wielka
2019 4674 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/140/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka oraz nadania mu statutu
2019 4673 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/138/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4672 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/137/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 4671 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/135/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 4170 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 4171 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Kazimierza Wielka instrumentem płatniczym
2019 4172 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3983 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3754 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3755 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3756 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2019 3540 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3256 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3090 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3034 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2019 2989 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”
2019 2988 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2845 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2545 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2364 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2317 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2315 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2019 2316 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2019 2314 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce
2019 2313 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2312 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2260 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2259 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1948 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 1950 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1949 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1424 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2019 roku.''
2019 1423 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2019 1422 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 1034 2019-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2019 550 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 549 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 306 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 305 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 4526 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4525 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2018 4524 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 4472 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4312 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3695 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3694 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/524/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gorzkowie, 28-500 Kazimierza Wielka
2018 3693 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/519/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kazimierza Wielka
2018 3692 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3502 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXIII/516/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3432 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXXII/511/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3221 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/494/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3223 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/497/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w 2018 roku
2018 3222 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/496/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”
2018 3227 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/502/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3226 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/501/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3228 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/503/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3225 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/500/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
2018 3224 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/499/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. Uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 3044 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXX/492/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2763 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVIII/491/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2685 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVI/487/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2018 2290 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXVII/488/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2241 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/475/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce
2018 2240 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/473/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazimierza Wielka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kazimierza Wielka
2018 2239 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/472/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2238 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/471/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2018 2237 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/470/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2236 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/467/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2011 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LXV/461/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2012 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LXV/463/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr LXII/450/2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kazimierza Wielka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2018 1926 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/458/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Kazimierzy Wielkiej
2018 1927 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/459/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Urszuli Kity Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury w Kazimierzy Wielkiej
2018 1842 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/452/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 1843 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/454/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Kazimierza Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1332 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/449/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1334 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/451/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/425/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka
2018 1331 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/448/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Kazimierza Wielka
2018 1333 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/450/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kazimierza Wielka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2018 1330 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/447/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 1060 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LXI/438/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 1061 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LXI/443/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2018 roku.''
2018 834 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2018 833 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gorzkowie, 28-500 Kazimierza Wielka
2018 832 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/426/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 491 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/425/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka
2018 490 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/424/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2018 489 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/423/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 260 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/408/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 249 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2018 248 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 247 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2017 4108 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LVII/406/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 3626 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/396/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 3625 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/395/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3624 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LVI/394/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2017 3190 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr LV/391/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 3154 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/357/2017 Rady Miejskiej Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 3155 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/390/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 3153 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/381/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 3152 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/380/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2682 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIII/373/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2449 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/369/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2450 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr LII/370/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIV /210/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016 r .w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kazimierza Wielka
2017 2363 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/362/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/314/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2017 r.”
2017 2364 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 2362 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/360/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2159 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr L/357/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 2158 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr L/352/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1969 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1881 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1882 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/313/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1883 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/452/2014 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka
2017 1718 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1014 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2017 roku.''
2017 1013 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1011 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1012 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 860 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 861 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka
2017 629 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 384 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 100 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/268/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2017 101 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/269/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2016 4201 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku nr 1, stanowiącym wykaz dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz określający ich przebieg, oraz w sprawie poprawy czytelności załączników graficznych ukazujących ich przebieg w Uchwale Nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4187 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2016 4169 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2016 4069 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3946 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 grudnia 2016r. w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3824 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3645 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3644 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2016 3643 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3642 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3252 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3147 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3070 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3032 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Kazimierza Wielka
2016 2950 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2660 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2661 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Gminy Kazimierza Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2549 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2339 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2231 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2095 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Kazimierza Wielka na rok 2016.
2016 1534 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 1184 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016r. zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 1185 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2016 roku.''
2016 1186 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2016 682 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 435 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 140 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 4174 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 4088 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2015 3871 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3820 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/136/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3661 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3657 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/132/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 3658 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX /133/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3659 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3213 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 3100 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2983 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2874 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2675 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2515 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda w Kazimierzy Wielkiej.
2015 2420 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 2070 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2069 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1928 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1851 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1603 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1331 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 958 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka''
2015 939 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 938 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 937 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 870 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 349 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 175 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 3591 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2014 3590 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok
2014 3428 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 3429 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3271 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/504/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka ,warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 3172 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/503/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2849 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/502/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2848 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII\497\2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 października 2014r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2014 2748 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LI/496/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2587 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2586 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/494/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
2014 2585 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/484/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w 2014 roku
2014 2584 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr L/481/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2290 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/476/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1907 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/463/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1683 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego korzystania ze zbiornika na rzece Małoszówce położonego na terenie Gminy Kazimierza Wielka.
2014 1682 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1497 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI /452/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka.
2014 1489 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/450/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1382 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLV/443/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1168 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka"
2014 1167 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/448/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Kazimierzy Wielkiej
2014 1166 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 938 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 764 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 718 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/438/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 717 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/437/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 716 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/436/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 715 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/422/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok
2014 503 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2014 107 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/411/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2014 108 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/414/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok
2014 109 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 4434 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/391/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 4435 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka.
2013 4436 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 4428 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4427 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3989 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
2013 3988 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2013 3987 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
2013 3986 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3713 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/388/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3712 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 3360 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 3359 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej
2013 3358 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
2013 2817 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2658 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2657 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2656 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej
2013 2655 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2374 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2322 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2047 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2013 2046 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka
2013 2048 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 2050 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2049 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1679 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 1678 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka”
2013 1677 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
2013 1284 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/286/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1283 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1282 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/282/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1281 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/279/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok.
2013 961 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka ,warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 960 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
2013 959 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
2013 958 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok.
2013 614 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 613 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 612 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 611 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 610 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2013 377 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/255//2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2013 155 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2012 2749 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2531 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej.
2012 2420 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2011 1502 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 1503 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach.
2010 2044 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 2045 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 1949 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 1948 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 1792 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LII/368/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2009.
2010 1634 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 1311 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1290 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.
2010 1105 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2010 989 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 990 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/357/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 739 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.
2010 587 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2010 588 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
2010 362 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/326/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2010 48 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 4135 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 3991 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok
2009 3990 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3993 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3992 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 3988 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3989 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2009 3822 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi w mieście Kazimierza Wielka
2009 3821 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 3823 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2009 3512 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 3013 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2876 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2869 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kazimierskiego Ośrodka Kultury
2009 2417 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2222 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia straży miejskiej i nadania jej regulaminu
2009 2221 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2220 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2008
2009 1352 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/237/2009 z dnia 14 stycznia 2009r. Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2009 1350 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2009r. Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1351 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 1181 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 765 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 764 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 766 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 433 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2009 297 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 299 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2009 298 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kazimierskiego Ośrodka Kultury
2009 200 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 151 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008