Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4185 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/133/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4184 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/132/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4187 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/136/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 19 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4186 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2019 3996 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 3590 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3591 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Jędrzejów Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 3010 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2721 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2019 2724 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2722 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2510 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2511 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa
2019 2192 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta i gminy Jędrzejów w rejonie ul. Jasionka oraz obwodnicy wschodniej miasta Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S-7
2019 2054 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2019 1861 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1801 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1743 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 1749 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1747 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1750 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych
2019 1748 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016 - 2026
2019 1746 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2019 roku
2019 1745 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1744 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 84/2019 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
2019 1081 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 770 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2019 rok
2019 685 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2019 686 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 163 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2018 4715 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Jędrzejów
2018 4714 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 4291 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2018 4290 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019
2018 4289 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3696 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/476/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 3464 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/458/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”
2018 3462 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/454/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3463 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/457/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 3461 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/453/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jędrzejów
2018 3465 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/460/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3468 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/465/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 3469 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/466/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2018 3466 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/463/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku
2018 3467 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/464/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Jędrzejów w miejscowości Jędrzejów
2018 3154 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/452/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2018 2653 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok
2018 2331 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jędrzejów
2018 2328 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/431/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2018 2329 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/433/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026
2018 2333 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017 - 2021”
2018 2334 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2332 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2330 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany: Uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów
2018 1971 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1491 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2018 1492 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 1490 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/2018 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów instrumentem płatniczym
2018 1488 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1489 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1496 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku
2018 1497 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1495 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017 - 2021”
2018 1493 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 1494 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 496 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok
2018 470 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/401/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4155 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/386/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2017 4138 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/390/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów
2017 4137 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/389/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2017 4140 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/393/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 4139 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLI/391/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jędrzejów
2017 3584 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/380/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu ich pobierania oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych
2017 3583 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/361/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3582 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/360/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci
2017 3581 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/359/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku
2017 3580 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3579 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/356/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2017 3578 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/353/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018
2017 3577 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/352/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3228 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Dr Ignacego Kwarty w Jędrzejowie
2017 3227 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3226 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3225 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jędrzejów oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu
2017 3224 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2017 2576 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 262/2017 Burmistrza Miasta
2017 2577 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów
2017 2150 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
2017 2149 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2016 rok
2017 1442 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2017 roku.
2017 1336 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1337 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2017 965 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2017 523 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2017 522 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2017 rok
2017 525 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: wygaśnięcia uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Jędrzejowa
2017 524 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021”
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2016 3590 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017-2021.
2016 3548 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3547 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2017
2016 3546 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3076 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 280/2016 Burmistrza Miasta
2016 3075 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów
2016 3077 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3079 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów
2016 3078 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XVIII/150/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2796 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2395 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie i utworzenia Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
2016 2262 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016
2016 2261 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016- 2026
2016 2260 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jędrzejów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 2259 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1237 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2016 1073 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/176/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2016 1072 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1071 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1070 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku
2016 1069 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 500 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2016 rok
2016 134 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów
2016 133 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 132 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 131 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
2015 4056 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/144/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3942 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 3941 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3940 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3939 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3938 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3937 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 3703 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3706 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3705 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2016
2015 3704 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3081 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 2671 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2015 2304 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa
2015 2301 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2015 2300 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
2015 2303 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012-2016"
2015 2302 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w granicach obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2015 2281 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejowa
2015 2282 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 i nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów – Południe”
2015 1936 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2015 1927 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2015 1164 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 1163 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów
2015 1162 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2015 1167 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2015 roku
2015 1166 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 60/2015 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
2015 1165 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2015 460 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 462 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/36/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 08 miasta Jędrzejowa
2015 461 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/32/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „park” oraz wydania przepisów porządkowych
2015 37 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/20/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 36 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3106 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXI/507/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 listopada 2014r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO W ROKU 2015
2014 3105 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXI/506/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 listopada 2014r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK
2014 3104 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXI/505/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2931 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/494/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2014 2930 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/490/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów.
2014 2932 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/501/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 2934 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LX/504/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad udzielenia "Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa"
2014 2933 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/502/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2523 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2522 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/478/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przdszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2014 2521 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/475/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2014 1873 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LIII/457/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2013 rok
2014 1874 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LIII/458/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2013 rok
2014 1875 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LIII/462/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2014 1613 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr LII/455/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1227 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr L/446/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 1184 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/445/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2014 1182 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/441/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2014 1183 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/444/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2014 roku
2014 1185 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/447/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 759 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/432/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2014 rok.
2014 634 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2014 632 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/433/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 7/14 Burmistrza Miasta.
2014 633 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/434/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 181 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/428/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 180 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2014 179 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/426/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 178 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/425/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 4037 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2012 rok
2013 4036 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2012 rok
2013 3862 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/408/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2013 3855 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów
2013 3773 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/391/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa
2013 3774 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jędrzejów.
2013 3772 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/390/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Jędrzejów"
2013 3770 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2013 3771 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3775 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/396/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2013 3779 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3780 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/404/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
2013 3778 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3776 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/400/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały NR III/21/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3777 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/401/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3500 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/384/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3499 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/380/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 238/13 Burmistrza Miasta
2013 3498 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/379/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3497 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/378/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2013 3496 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego
2013 3495 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/376/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce
2013 3132 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2013 3131 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Jędrzejów o nazwie „Składowisko Odpadów Komunalnych”.
2013 3130 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.
2013 3129 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu STATUTU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Potoku Małym.
2013 3128 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2013 3127 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji
2013 2781 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2780 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych
2013 2779 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów
2013 2778 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym ”
2013 2777 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów o nazwie „Składowisko Odpadów Komunlanych”
2013 2776 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci w Potoku Małym
2013 2258 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa
2013 2257 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2013 2260 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2259 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania, odpłatności za pobyt oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
2013 1823 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów
2013 1822 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
2013 1821 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Książe Skroniów
2013 1820 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1294 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie
2013 1127 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/279/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2013 rok
2013 1128 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
2013 1021 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 540 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 539 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 538 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów
2013 543 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 542 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie
2013 541 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2013 306 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2013 305 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 216 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2013 215 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów o nazwie „Wysypisko Śmieci”.
2013 214 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci w Potoku Małym.
2013 213 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym ”.
2012 3775 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3698 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2012 3504 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3505 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2012 3506 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK
2012 3422 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2012 3368 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3367 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 2480 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 2481 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 2259 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2012 1956 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.
2012 1955 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie
2012 1954 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2012 1387 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/169/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
2012 1334 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/153/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych.
2012 1145 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVI/157/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 marca 2012r. sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2012 669 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2012 560 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.
2012 230 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa
2012 231 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/129/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2012 232 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2012 34 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa
2011 3627 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 124 /11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2011 3626 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 123 /11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2012 ROK
2011 3629 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 126 / 11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2011 3628 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2902 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2903 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2011 2904 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2011 2675 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
2011 2676 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów
2011 2488 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów .
2011 2489 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2011 2228 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2011 1296 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1297 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa.
2011 1298 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2011 839 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.
2011 838 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie
2011 837 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
2011 840 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2011 843 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 842 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Jędrzejów
2011 841 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2010 3942 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3943 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3486 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 3487 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/450/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce.
2010 3232 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/459/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2010 3153 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/457/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK
2010 3154 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/458/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ZMIANY UCHWAŁY Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2010 2733 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LXIII/447/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.
2010 2312 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/428/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku trwałego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2010 2313 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/430/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury
2010 2314 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/431/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury
2010 1813 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LVII/417/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2010 1423 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LV/408/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 07 miasta Jędrzejowa.
2010 1424 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LV/409/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1352 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LVII/415/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania.
2010 1353 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LVII/416/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.
2010 799 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/398/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2010 rok
2010 798 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/397/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
2010 801 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/402/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2010 800 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2010 176 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr LI/383/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2009 4159 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów
2009 4160 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - odcinka ulicy Kieleckiej
2009 3907 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/385/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3908 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/386/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3909 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/387/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3387 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 3389 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki bliczaniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2009 3388 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa
2009 2669 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/338/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
2009 2478 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2009 2184 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2009 2185 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2009 2022 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/318/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Feliksa Przypkowskiego
2009 1710 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1711 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/305/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa
2009 1708 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2009 1709 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2009 1462 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 1249 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 rok
2009 1250 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2009 1251 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1077 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2009 594 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 432 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr /XXXVI/283/2009 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009 415 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2009 150 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych
2009 95 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2009 94 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2009 96 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata