Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 322

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4967 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 4966 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 4965 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020
2019 4964 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 4963 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 4962 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4961 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne
2019 4511 2019-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/149/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 4273 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3950 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3780 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3593 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2019 3592 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3477 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 3476 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2019 3475 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2019 3474 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3238 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3054 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju gminy Daleszyce na lata 2012-2020”
2019 3053 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3056 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Daleszyce
2019 3055 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2019 2855 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 2706 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2633 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 2632 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce
2019 2631 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 2630 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2398 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2037 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2038 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
2019 1723 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 1728 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2019 roku
2019 1727 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 1726 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Daleszyce”
2019 1725 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1724 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2019 1379 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 1380 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1248 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 1247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 1250 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 1249 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 810 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2019 677 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/89/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2019 429 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 245 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 246 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Daleszyce
2019 225 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 224 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2019 226 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 228 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w załącznikach do uchwały Nr XLIV/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce
2019 227 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 4527 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 4269 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4268 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4267 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 4272 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2018 4271 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2018 4270 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne.
2018 3916 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/89/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3917 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/97/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3915 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/88/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3914 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/86/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2018 3884 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/95/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2018 3883 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/93/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 3597 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/60/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2018 3448 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/90/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SŁONECZNA” w miejscowości SUKÓW
2018 3447 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/84/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
2018 3446 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/81/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, 14 z terenu Gminy Daleszyce
2018 3445 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/78/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 3106 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/57/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3107 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/58/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce
2018 3109 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/59/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2018 3000 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/77/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 2999 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/74/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 2670 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/68/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 2669 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/66/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Daleszyce
2018 2672 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/72/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku Borków
2018 2671 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/70/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne
2018 2606 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/67/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju gminy Daleszyce na lata 2012-2020”
2018 2594 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2018 2592 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/63/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2593 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/64/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Daleszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2280 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/50/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 2042 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLV/45/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 1907 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/19/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2018 1905 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 1887 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/44/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce
2018 1886 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/38/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2018 1885 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/37/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1883 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/33/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 1884 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/36/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2018 1308 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/10/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 1140 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/32/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1139 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/31/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1138 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/29/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2018 roku
2018 1137 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/28/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce
2018 1136 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/27/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Daleszyce
2018 1135 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2018 1134 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/15/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Daleszyce dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 946 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce - fragment
2018 552 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/9/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 551 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/8/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Daleszycach
2018 550 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/5/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2018 549 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/1/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 548 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/111/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2018 169 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/106/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 168 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/104/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 4058 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2017 4057 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/75/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2017 4054 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XL/102/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 4032 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2017 3793 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/91/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2017 3792 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/90/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3791 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/87/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 3458 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 3119 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/67/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 3120 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3108 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/57/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2017 2948 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/65/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2729 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/59/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2580 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/51/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 2581 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/55/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2017 2553 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/60/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań włączanego gimnazjum
2017 2215 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2017 2214 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/48/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2017 2213 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/42/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na rok 2017
2017 2165 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/37/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2017 1908 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/35/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 1909 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/38/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/21/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2017 1748 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/29/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 1687 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/33/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2017 1242 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/28/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i  spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1241 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/27/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2017 roku
2017 1240 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/25/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2017 1239 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/24/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 1238 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1237 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/22/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1236 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/18/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 717 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/16/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 716 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/14/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 463 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/6/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2017 464 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/11/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2017 465 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/12/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2017 462 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2016 4214 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/104/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2017 rok
2016 4213 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/102/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 4215 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 4217 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII /19/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25.02.2013r. dot. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2016 4216 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Daleszyce
2016 3593 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/86/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 3526 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/88/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3527 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/89/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3528 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/90/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 3074 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/81/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 3073 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/76/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2816 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/73/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2651 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/64/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2652 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/71/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2016 2653 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/72/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVII/24/2016 z dnia 29.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2016 roku
2016 2588 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/63/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 2587 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/60 /2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 2372 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/56/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 2233 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2058 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/55/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 2057 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/54/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 2056 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/48/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach
2016 2055 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/44/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 1532 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/40/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym, jak również niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, prowadzonym przez stowarzyszenia, inne osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 1531 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/37/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XVI/7/2016 z dnia 29.01.2016 r.
2016 1530 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 1119 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi
2016 1120 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/20/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
2016 1121 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/24/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2016 roku
2016 1116 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/11/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 1117 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/16/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1118 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym, jak również niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, prowadzonym przez stowarzyszenia, inne osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 1125 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/28/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1126 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/29/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1127 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2016 1122 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 1123 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Daleszyce
2016 1124 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 490 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody jałowca pospolitego w miejscowości Sieraków Gmina Daleszyce
2016 489 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVI/1/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 36 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 2 na terenie gminy Daleszyce
2015 4212 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 4213 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2016 rok
2015 3810 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów - "tereny lasów" na terenie gminy Daleszyce
2015 3644 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3516 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 3517 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i gminy Daleszyce
2015 3490 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3489 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3488 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3182 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2015 3181 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2882 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2556 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2557 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze pracy
2015 2558 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/47/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2015 2443 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW IA część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 2382 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 2315 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2190 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2189 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym, jak również niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, prowadzonym przez stowarzyszenia, inne osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2015 2192 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę NR VI/14/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2191 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 2188 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1827 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1787 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2015 1593 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2015 1516 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1517 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 1518 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2015 1242 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/11/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1243 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1244 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 906 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 468 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/1/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 470 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/14/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 469 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/5/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2015 141 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 140 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2015 rok
2015 139 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 3562 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 3561 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3305 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów Część "A" na terenie gminy Daleszyce
2014 3217 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 2743 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/60/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 2744 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/64/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 6
2014 2745 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/65/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce.
2014 2666 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2014 2501 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLI/48/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 2302 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/43/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2014 2264 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/44/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce
2014 2147 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/47/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/49/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce .
2014 2146 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/38/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1844 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/33/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
2014 1564 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/28/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1289 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/27/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1288 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/20/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1268 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/13/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2014 1267 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/12/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2014 1266 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
2014 1242 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 969 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/10/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Daleszyce.
2014 953 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/6/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 283 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/3/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
2014 282 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 281 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/1/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 212 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/97/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2014 214 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/104/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2014 rok
2014 213 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/103/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia.
2013 4404 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/88/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 4299 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/90/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3808 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/84/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/14/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3807 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 3665 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/70/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów na terenie gminy Daleszyce
2013 3527 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/67/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 3526 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/65/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 3456 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/64/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 3454 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/63/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2013 3452 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/62/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2013 3214 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/52/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 3066 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce .
2013 2959 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/46/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 2958 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/45/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 2962 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/48/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce
2013 2960 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2013 2794 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/49/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/31/ 2013r z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2013 2793 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/43/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2792 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/41/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 2431 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 2429 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 2194 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/38/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 2193 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 2051 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/21/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 2052 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/26/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/99/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
2013 2038 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2013 1875 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/24/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach.
2013 1876 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/31/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII /19/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.
2013 1332 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.
2013 1331 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/16/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania.
2013 1330 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/15/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1329 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/14/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1328 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1327 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/12/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty
2013 1326 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 916 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
2013 917 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/102/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 754 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/97/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2013 752 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 750 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 749 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2013 342 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr xxv/90/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2013 303 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/87/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Daleszyce.
2013 302 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2013 301 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2013
2012 3953 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/77/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 3923 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/88/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Daleszyce.
2012 3819 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/89/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3352 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/72/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2012 3265 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/68/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 3047 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/60/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
2012 3048 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/62/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce.
2012 2943 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/67/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce
2012 2919 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/58/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 2460 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012r.
2012 2073 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/36/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 1757 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/25/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 1758 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2012
2012 1358 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/21/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
2012 1357 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/20/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 1360 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/24/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1359 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2012 1271 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 906 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/1/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok
2012 831 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2012 594 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2012 184 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych