Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 444

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4034 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 4033 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2019 4032 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik
2019 4031 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019- 2023
2019 3826 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 3827 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2019 3828 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3530 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3531 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3532 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3496 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2019 3497 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 3494 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2019 3495 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2019 3500 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkaso oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3501 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3498 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3499 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2019 2764 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2637 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 2638 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2539 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody ożywionej z gatunku dąb szypułkowy
2019 2538 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Chmielniku
2019 2537 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
2019 2536 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2535 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2534 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów
2019 1906 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1905 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1784 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2019-2025
2019 1481 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 1480 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Piotrkowice
2019 1195 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 1194 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1161 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 1160 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1159 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny Nowe
2019 1158 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny
2019 1157 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1156 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 796 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku
2019 795 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 794 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 793 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 792 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019- 2023
2019 791 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 790 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 789 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
2019 788 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 582 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok
2019 581 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2019 580 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 4308 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4307 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4306 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2018 3786 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr L/473/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018
2018 3536 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2018 3535 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3538 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/470/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 3537 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 8 października 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Chmielnik
2018 3119 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2018 3118 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/449/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3117 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/448/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
2018 3120 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2018 3123 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 3122 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3121 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Chmielnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2656 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2633 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 2083 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/436/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 2053 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/424/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2018 1761 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 1760 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2018 1759 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1664 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Małe
2018 1663 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Duże
2018 1662 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Chałupczańskie
2018 1661 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Śladków Mały
2018 1660 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/411/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Śladków Duży
2018 1659 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szyszczyce
2018 1658 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suskrajowice
2018 1657 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suliszów
2018 1656 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suchowola
2018 1655 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sędziejowice
2018 1654 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwu Przededworze
2018 1653 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piotrkowice
2018 1652 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Minostowice
2018 1651 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ługi
2018 1650 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łagiewniki
2018 1649 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lubania
2018 1648 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lipy
2018 1647 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/398/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kotlice
2018 1646 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jasień
2018 1645 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Holendry
2018 1644 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabowiec
2018 1643 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ciecierze
2018 1642 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chomentówek
2018 1641 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzykowa
2018 1513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej w Chmielniku, w obrębie ulic Żeromskiego, Parkowa i Dygasińskiego w brzmieniu: Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 1512 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka
2018 1511 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1514 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kraśnik w miejscowości Piotrkowice
2018 1517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów
2018 1516 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015  r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1515 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 1004 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" część "A" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik
2018 730 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 725 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2018 726 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok
2018 706 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu obiektu sportowego dzierżawionego przez Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zenit” Chmielnik
2018 705 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
2018 707 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 709 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 708 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015  r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów
2018 142 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2018 roku
2018 141 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/364/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 140 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 139 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2018 138 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 137 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2018 136 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Celiny
2018 135 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 3504 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/349/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 3503 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/348/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3502 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3501 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2017 3240 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chmielnik dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2017 3239 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podziału sołectwa Celiny i utworzenia sołectwa Celiny Nowe
2017 3241 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku
2017 3243 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 3242 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik
2017 2867 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 2868 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2674 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2673 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2672 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2671 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy "ulica 13 Stycznia" w Chmielniku
2017 2512 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2511 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2510 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2513 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2516 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2515 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 2514 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 2092 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2017 2091 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy, terenu zajętego pod budownictwo wielorodzinne „Osiedle 22 Lipca” znajdującego się w obrębie miasta Chmielnik
2017 2090 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy „ulica Krasickiego” w obrębie wsi Piotrkowice
2017 1918 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2017 1832 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1833 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1072 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014 r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1071 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 954 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw osiedlom, ulicom, placom, drogom wewnętrznym, skwerom innym obiektom publicznym znajdującym się w obrębie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 587 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
2017 586 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym
2017 585 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2017 584 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2017 rok
2017 583 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 582 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 581 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 580 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2017 37 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
2017 36 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2017 roku
2017 35 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 września 2007 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
2017 38 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3413 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3412 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3379 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016r. w sprawie włączenia działki nr ewidencyjny 79 w ciąg ulicy Wolności w Piotrkowicach
2016 3160 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik
2016 2945 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2785 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2784 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2016 2783 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2016 2782 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych położonych w Śladkowie Małym
2016 2781 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Piotrkowicach
2016 2780 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2779 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2078 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2077 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2080 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej
2016 2079 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XX/183/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1884 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Chmielnik osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1859 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2016 1860 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2016 1861 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1302 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok
2016 1301 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2016 1300 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2016 1305 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 1304 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 1303 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 1106 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2016 1107 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 915 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku
2016 916 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym
2016 698 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2016 roku
2016 697 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014 r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2016 696 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym
2016 20 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Szkolnej 7 w Chmielniku
2016 19 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XL/371/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik
2015 4236 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/128/2015 z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4203 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku
2015 3449 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3447 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3452 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3451 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3450 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3448 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3446 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
2015 3445 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Chmielnik
2015 3444 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2015 3265 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2015 3264 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2015 3235 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3234 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku i nadania jej statutu
2015 3233 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3232 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3231 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3228 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3227 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3226 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 3230 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 3229 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 2678 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok
2015 2506 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2015 2505 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku
2015 2504 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku
2015 2503 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/296/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku
2015 2502 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2015 2501 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2500 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2236 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014 r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2015 2200 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 2198 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 2199 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1973 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 1975 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2015 1974 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2015 1257 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/337/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku
2015 1256 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Chmielnik
2015 1259 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1258 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
2015 635 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2015r.
2015 628 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 627 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 193 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chmielnik na lata 2014-2032"
2015 192 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2015 195 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2015 194 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA DOFINANASOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY CHMIELNIK
2014 3049 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 r.
2014 3050 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 3015 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3016 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3017 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2713 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2712 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 2711 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 2710 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XL/371/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik
2014 2579 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Kościółkiem”
2014 2346 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 2345 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XL/378/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 2344 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 2074 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/371/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik
2014 1708 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie nadania nazw dla osiedla i ulic położonych w miejscowości Śladków Mały
2014 1709 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
2014 1710 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 1276 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 1275 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1274 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/356/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik
2014 1273 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2014 1272 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2014-2018”
2014 1271 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowicach
2014 1270 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/347/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2014 1269 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 688 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 687 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej
2014 686 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
2014 685 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej
2014 684 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku
2014 683 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 682 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 681 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 488 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2014 444 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/2013 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych z dnia 23 maja 2013 r.
2014 443 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 442 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2014 rok
2014 441 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2014 440 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik
2013 4442 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
2013 4061 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 4060 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 4059 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 4067 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264 /2013 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów, i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych z dnia 23 maja 2013 r
2013 4066 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 4065 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4064 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4063 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4062 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2014r.
2013 3234 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3233 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 3232 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3231 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3230 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 2620 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2358 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych
2013 2328 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2327 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1923 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom znajdującym się w obrębie osiedla „Za Kościółkiem” w Chmielniku i Przededworzu
2013 1347 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2013 1348 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2013 1349 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 942 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok
2013 906 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok
2013 534 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
2013 533 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 532 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 531 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2013 530 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 529 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik
2013 269 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2013r.
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Chmielnickiego Centrum Kultury
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik
2012 3748 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3635 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3634 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3288 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3287 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3289 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3291 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 3290 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3268 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 3267 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 3004 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2577 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2012 2576 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2012 2465 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2464 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2463 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2329 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku
2012 2263 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2012 2262 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych – w miejscowościach Sędziejowice i Chmielnik
2012 2261 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chmielniku
2012 2203 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2012 2146 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 2087 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2086 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2085 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 1868 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2012 1668 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Piotrkowicach
2012 1386 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Chmielniku
2012 1308 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 1307 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Chmielnik przez inne niż Gmina Chmielnik osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Chmielnik osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1306 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 653 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
2012 654 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2012 rok
2012 592 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
2012 469 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/275/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik.
2012 398 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 1999 roku
2012 46 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
2011 3857 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik
2011 3858 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3745 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3744 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3747 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3746 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3429 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3430 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3431 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3241 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3242 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3240 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok.
2011 3238 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok
2011 3239 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/ 17 /2010 Rady Miajskiej w Chmielniku  z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  Chmielnik na 2011 rok
2011 3243 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3247 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3248 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3246 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty stanowiącego załącznik do uchwały nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  Zespół Obsługi Oświaty zmienionej uchwałą nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 lutego 2007r..
2011 3244 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3245 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2010 rok
2011 2486 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 2487 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2011 2367 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2011 2368 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 2320 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice
2011 1531 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik
2011 1195 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chmielnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1194 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku
2011 1197 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2011 1196 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 768 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: wzniesienia Krzyża Katyńskiego
2010 3572 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/378/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Chmielnik w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3573 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 3574 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok
2010 3571 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/377/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3253 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/374/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chmielniku
2010 3230 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3231 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3057 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2765 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLI/373/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2010r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chmielniku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
2010 2595 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/ 368 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 2596 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/370/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2442 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku za 2009 rok.
2010 2102 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szyszczycach - Filii Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku.
2010 2099 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 325 / 2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2010 rok
2010 2100 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 326/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: emisji obligacji
2010 2101 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach - Filii Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku.
2010 2103 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 336 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2106 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2107 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 364 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2104 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 345 / 2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2105 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 352 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2078 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Chmielniku
2010 2077 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2010 2079 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 2081 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 351 / 2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisów granic okręgów wyborczych
2010 2080 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 728 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku.
2010 729 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku.
2010 730 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik.
2010 452 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/314 /2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 57 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/306/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 56 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/290/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 24 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII /307/2009 z dnia 25 listopada 2009roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3802 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości
2009 3801 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3429 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice
2009 3281 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 3280 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2009 3260 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wydłużenia przebiegu drogi gminnej „Ciecierze przez wieś"
2009 3261 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2009 3258 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 1507018 Zrecze Duże – Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Brzozowskie na odcinku pokrywającym się z drogą powiatową nr 0023T Chmielnik-Ruda w m. Zrecze Chałupczańskie
2009 3259 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 000505T relacji Zrecze Duże-Zrecze Małe -Szyszczyce-Śladków Mały zaliczonej do kategorii gminnych uchwałą nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 18 lipca 1986 roku poprzez wyłączenie z użytkowania.
2009 3262 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/281/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/274/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2009 3257 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej o numerze 1507016 „Lipy- Chmielnik" na odcinku pokrywającym się z drogą powiatową nr 0022T Chmielnik-Życiny
2009 1204 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Chmielnik oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2009 1205 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009r.
2009 1203 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2009 rok
2009 1185 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.
2009 1076 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r.
2009 593 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.
2009 296 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/191/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.