Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 460

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4157 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 128/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy i Miasta Chęciny oraz zasad jego stosowania
2019 4156 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4159 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 137/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę 439/LXVIII/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2019 4158 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 131/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2019 4154 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 123XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 4155 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 4006 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr 121/XV/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3924 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/ 19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3628 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3627 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 96/XII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3571 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 110/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Pomnika przyrody "Stokóweczka"
2019 3570 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 109/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Chęciny na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych celem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Chęciny
2019 3569 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2019 2865 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 90/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 2864 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych
2019 2863 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 85/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2862 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 82/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Pomnika przyrody o nazwie „Czerwona”
2019 2861 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 81/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie „Piekło”
2019 2860 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 80/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 2859 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 79/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2019 2858 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Chęciny
2019 2819 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2608 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 67/X/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2258 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 63/IX/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2190 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 58/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chęciny, w obrębie 0003 Korzecko, na działkach ewidencyjnych numer: 356 i 382
2019 1951 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 1916 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 1799 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 1800 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 59/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1798 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2019
2019 1797 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2019 r.
2019 991 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 961 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 962 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 42/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 963 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2019 964 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2019 965 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2019 880 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 349 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 23/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2019 rok
2019 29 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 31/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 28 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 30/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego gminy Chęciny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 27/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 26 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 26/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Chęciny, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 25 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 25/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2019 24 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 16/IV/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 4502 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Chęciny
2018 4480 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 14/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 4350 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4346 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 9/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4345 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 7/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4344 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 6/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4276 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 3/II/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3943 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 442 /LXIX/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3760 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 439/LXVIII/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2018 3759 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 436/LXVIII/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Chęcinach oraz uchwalenia jego statutu
2018 3758 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 431/LXVIII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3194 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr 427/LXVII/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3166 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 430/LXVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 3165 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 429/LXVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej i sprostowania błędu pisarskiego w adresie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2018 3064 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 422 / LXVI / 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3017 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 426/LXVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chęciny
2018 3016 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 425/LXVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chęciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2745 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 418/LXV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 2614 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 415/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Wolicy
2018 2613 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 414/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2018 2612 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 413/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Chęciny jest organem prowadzącym
2018 2611 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 412/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2018 2610 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2018 2609 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 410/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach
2018 2608 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 406/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2018 r.
2018 2607 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 404/LXIV/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 2147 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 403/LXIII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 2128 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 396/LXIII/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1896 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr 394 /LXII/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1821 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 390/LXI/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1710 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 387/LX/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1611 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 382/LIX/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1610 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 378 /LIX/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1613 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 386/LIX/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Chęciny na rok 2018
2018 1612 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 383/LIX/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 934 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 375/LVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 425 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr 367/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 409 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 372/LVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 408 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 368 /LVI/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 410 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 373/LVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chęciny
2018 112 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 364/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2018 rok
2018 96 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 357/LV/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2018 97 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 362/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2017 3772 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 337/LIV/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3727 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 346/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2017 3726 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 344/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2017 3725 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 342/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Chęciny instrumentem płatniczym
2017 3724 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 341/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3723 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 340/LIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3620 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 336 /LIII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3416 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 332/LII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 3194 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 322 /LI/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2975 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 320/L/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2806 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 315/XLIX/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2499 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 308/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2500 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 312/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2017 2234 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 301/XLVII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok
2017 2064 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 296/XLVI/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1916 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 290/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1917 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 294/XLV/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1762 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 264/XLII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1763 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr 280/XLIII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1468 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 268/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1467 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 267/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2017 1466 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 266/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1471 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2017 1470 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2017
2017 1469 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2017 1333 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 261/XLI/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 856 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 252/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 747 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 260/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2017 745 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach
2017 746 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 257/XL/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 662 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 304 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 232/XXXVIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2017 305 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2017 rok
2016 4207 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu
2016 4206 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2016 4071 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4070 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr 221/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 3937 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3936 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3939 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3938 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3537 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 3326 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 3043 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2944 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2” na terenie gminy Chęciny
2016 2724 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2682 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 191/XXXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2404 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 190/XXX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 lipca 2016r. sprawie zmiany  uchwały Nr 179/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2402 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 179/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2403 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 2072 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 2071 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2070 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 178/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2016 2069 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2068 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 176/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2067 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 175/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2066 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 174/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 2065 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2016 2064 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 170/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1793 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 165/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1691 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 162/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1613 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 152/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1143 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny obr. 01
2016 1138 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1139 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach
2016 1140 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 142/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2016
2016 1142 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny, liczby punktów za każde kryterium, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1141 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 143/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 972 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 783 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 420 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2016 418 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 419 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działających na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 396 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2016 rok
2016 386 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 115/XIX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2016 387 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 125/XX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 4153 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr 124/XIX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2015r. sprawie zmiany uchwały Nr 108/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3945 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2015 3944 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 100/XVIII/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 3815 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3715 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 405/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych do stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2015 3714 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2015 3713 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3712 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 104/XVIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3127 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3125 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 83/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 3126 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 91/XVII/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2948 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2947 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2946 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 87/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 4 na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2945 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2944 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 85/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2015 2701 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 82/XV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2624 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2385 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 75/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaźwica” część „B” na terenie miasta i gminy Chęciny
2015 2384 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr 71/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
2015 2217 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 59/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2218 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2203 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 76/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 2202 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 69/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1943 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 57/XI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1753 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr 43/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
2015 1491 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 54/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1490 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
2015 1489 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1372 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 29/VII/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1180 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 27/V/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 1184 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2015 1183 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2015 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Chęciny oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1182 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2015
2015 1181 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 892 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/IV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny
2015 511 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 05/II / 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2015 512 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2015 513 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 17/IV/ 15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 179 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2014r. uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2015 rok
2014 3269 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 538/LXXV/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3268 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 533/LXXIV/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3267 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 528/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
2014 3235 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 517/LXXII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3236 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 519/LXXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3181 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 527/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 2998 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 531/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2997 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 530/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2996 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 529/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2803 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 516/LXXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej  Gminy Chęciny pod nazwą Zamek Królewski w Chęcinach
2014 2785 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 513/LXXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2784 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 496/LXX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2610 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 511/LXX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie połączenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach oraz Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy
2014 2609 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 508/LXX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2608 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 505/LXX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jaskinia Piekło”
2014 2503 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 484/LXVIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2504 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 490/LXIX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 2 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2319 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr 489/LXVIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 02
2014 2133 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 474/LXVII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2092 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 477/LXVII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2091 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 476/LXVII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2014 1991 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 457/LXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1941 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 468/LXVI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2014 1925 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 461/LXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1926 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 462/LXV/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1914 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 450/LXII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1913 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 439/LXI/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 1519 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 444/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2014
2014 1281 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 448/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 255/XXXV/12 z dnia 29 października 2012roku w sprawie podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1280 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 447/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 301/XL/13 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1279 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 446/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 1278 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 445/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1277 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 443/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 960 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 425/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 946 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 438/LX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 marca 2014r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2014 840 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 417/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2014 rok
2014 542 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 432/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.
2014 541 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 431/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 543 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 433/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 545 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 435/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 544 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 434/LIX/2014 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2010-2015
2014 473 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 415/LVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2014 474 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 416/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2014 285 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 423/LVIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2014 39 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 422/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 4393 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 405/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych do stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2013 4392 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 404/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 4216 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 413/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 338/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4215 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 411/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Chęciny
2013 4214 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 409/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 4213 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 408/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4212 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 407/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4211 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 406/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4101 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 396/LIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 3865 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 402/LIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 3764 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 388/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego na północ od drogi wojewódzkiej Kielce – Małogoszcz pomiędzy drogą gminną Chęciny – Zelejowa i drogą gminną w kierunku wsi Skiby, miasta Chęciny
2013 3584 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 393/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3512 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 382/LII /13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 3253 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 379/LI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 2852 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 377/L/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2851 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 374/L/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2013 2795 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 368/XLIX/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2537 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 2449 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 363/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
2013 2350 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 364/XLVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2200 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 355/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta w Chęcinach
2013 2201 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 356/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2013 2202 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 361/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 1990 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
2013 1924 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 350/XLV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 1740 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 347/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1739 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 342/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1738 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 341/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1737 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 340/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1736 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 339/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1735 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 338/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1734 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 337/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 1670 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 332/XLIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 1254 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 330/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 1253 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 329/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1252 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2013 1152 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr 318/XLI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01.
2013 1151 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr 306/XLI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 926 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 296/XL/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 927 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 301/XL/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 928 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 302/XL/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. dot. podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 872 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2013 rok
2013 838 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 837 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 836 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 835 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 834 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 833 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2013 832 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 280/XXXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 628 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach" i nadania statutu "Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach"
2013 388 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 273/XXXVIII/2012 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012r.
2012 3493 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 3270 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 270/XXXVII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 3174 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 3173 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 255/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3031 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29.06.2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2012 3017 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 265/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3016 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 264/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3015 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 263/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3014 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 262/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 3013 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 261/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2941 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2931 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2747 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chęciny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2012 2746 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 243/XXXII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2299 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 237/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy
2012 2298 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
2012 2297 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2012 2296 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1872 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1818 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 214/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1817 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 213/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1816 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 212/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Chęciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1681 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1503 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok
2012 1502 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 194/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chęcinach
2012 1494 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 191/XXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1493 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXIV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1230 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 976 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2012 rok
2012 967 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 175/XXII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 966 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 173/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 716 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 717 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 151/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny.
2012 703 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 159/XX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 702 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 171/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 133/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w obrębie wsi Skiby na obszarze gminy Chęciny
2012 701 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w obrębie wsi Skiby na obszarze gminy Chęciny.
2012 327 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 234 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 3896 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 3897 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 457/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chęciny
2011 3898 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chęciny lub jej jednostkom organizacyjnym  oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2011 3763 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 158/XX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr 155/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3505 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 153/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/III/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3504 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 152/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3506 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 154/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3508 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 156/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3507 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3193 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 3047 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr 107/XV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2992 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 2777 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr 99/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2778 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr 104/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych
2011 2629 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 106/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 2525 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 75/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 1 przy ulicy Szkolnej w Chęcinach, stanowiących własność Gminy Chęciny
2011 2524 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 74/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wolica obr. 18.
2011 2523 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 71/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2528 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2527 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 85/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2526 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 79/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2157 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr 66/XI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1963 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 54/IX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1731 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 63/X /11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1520 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1521 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 463/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1113 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2011 743 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 744 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 33/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 431/LXVIII/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2011 745 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 705 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2011 rok
2011 568 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 567 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 7/I/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 570 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 26/V/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 569 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 25/IV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3832 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 480/LXXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3831 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 462/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3703 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 10/I/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 465/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010 r.
2010 3570 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 478/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.
2010 3569 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 476/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chęciny w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3424 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 463/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3425 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 464/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2010 3426 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 465/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 3106 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 453/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny
2010 3108 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 458/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3107 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 457/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chęciny
2010 2995 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr 456/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w 2010r.
2010 2799 2010-10-13 uchwala Uchwala nr 445/LXXI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wolica obr. 18.
2010 2801 2010-10-13 uchwala Uchwala nr 449/LXXII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2800 2010-10-13 uchwala Uchwala nr 448/LXXI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2594 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr 439/LXX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2485 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr 431/LXVIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2010 2400 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr 437/LXIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2344 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 424/LXVII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2345 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 426/LXVIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2124 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 418/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2123 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 415/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Chęcinach
2010 2125 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 420/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2126 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 423/LXVI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 1522 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 398/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2010 1523 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 408/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 1510 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 393/LXII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
2010 1509 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 391/LXII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2010-2015".
2010 1511 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 397/LXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
2010 1308 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 405/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania
2010 1309 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 406/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 338/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie podziału miasta i gminy Chęciny na okręgi wyborcze
2010 1310 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 407/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1203 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 385/LXI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
2010 944 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 377/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 942 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 372/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunlnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
2010 943 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 376/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 62 położonym w Starochęcinach, stanowiących własność Gminy Chęciny
2010 946 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 382/LX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 945 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 379/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 685 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr 360/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2010 rok
2010 611 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 370/LVIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 grudnia 2009r. wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r
2010 387 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 367/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2009
2010 388 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 369/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego
2010 386 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 366/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2010 385 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr 343/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego
2010 246 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr 358/LVI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2009r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2010 202 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 349/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2009 3905 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 347/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 3904 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 346/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2009 3906 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 348/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 220/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 01 grudnia 2008 r.
2009 3903 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 345/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3829 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 338/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chęciny
2009 3830 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 342/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2009 3660 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 333/LIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 3570 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 322/LII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chęciny
2009 3571 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 328/LII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 3285 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 319/LI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 3286 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 320/LI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach miasta Chęciny
2009 3188 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 309/L/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r
2009 2779 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 306/XLIX/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2778 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 299/XLIX/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach gminy i miasta Chęciny
2009 2629 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr 296/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2628 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr 295/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Chęciny
2009 2531 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr 289/XLVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2276 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 287/XLVI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2268 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 284/XLV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny.
2009 2267 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 282/XLV/05 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2270 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 286/XLV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2009 2269 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 285/XLV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny.
2009 1973 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 277/XLIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1758 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 274/XLIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 marca 2009r. Uchwała
2009 1747 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 272/XLIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2009 1589 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 261/XLII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1477 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1175 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 254/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
2009 1174 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 252/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1176 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 257/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach
2009 1075 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 269/XLIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w 2009r.
2009 1059 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 745 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2009r.
2009 739 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 732 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Chęciny na lata 2008-2011
2009 682 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Dobrzączka na obszarze miasta Chęciny
2009 592 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na Osiedlu Sosnówka i przy ulicy Czerwona Góra w Chęcinach stanowiących własność Gminy Chęciny i udzielenia bonifikat
2009 591 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 411 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 197 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 90 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.