Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 562

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4078 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek A i B) wraz z wyodrębnioną częścią usługową, na działkach o nr ewid. gr. 243/4 i 253 położonych w obrębie 12 przy ul. Młyńskiej i ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju
2019 4062 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/165/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 4061 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 4060 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3645 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój
2019 3644 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3647 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
2019 3646 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3406 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3052 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/144/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3045 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/145/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2019 2755 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 2754 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2019 2753 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/132/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 2393 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/126/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał
2019 2392 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/125/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2019 2391 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/122/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2019 2390 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój
2019 2389 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/451/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2388 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/119/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2019 2387 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/116/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/570/2018 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2019 2386 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/108/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2385 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2384 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2383 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2382 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2381 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 1938 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/99/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2019 1937 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym
2019 1936 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2019 1935 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2019 1934 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1933 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 1932 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 1317 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2019 1316 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/72/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok"
2019 1315 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 706 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 707 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 704 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2019 705 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój
2019 708 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 711 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/61/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowościach Dobrowoda, Młyny, Wełecz i Kostki Małe
2019 712 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2019 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój
2019 709 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
2019 710 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 101 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2019 rok
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby i rodziny bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2019 – 2023
2019 106 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 4257 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2018 4256 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój
2018 4255 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4254 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 4253 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 3599 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV/592/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 3600 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV/596/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2018 3230 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/584/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3229 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/580/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 3231 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/586/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2018 3233 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/589/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju
2018 3232 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/588/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego w Radzanowie położonego w gminie Busko-Zdrój
2018 3201 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/590/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2474 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/575/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2473 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/574/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2018 2472 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/573/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
2018 2471 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/570/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2018 2470 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/565/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2018 2469 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/563/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 2036 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2018 2035 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/555/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2018 2034 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/554/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2018 2033 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/553/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2018 2032 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/552/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 1748 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/542/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 1749 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/547/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1157 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/536/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ptasia na ulicę Konwaliową w sołectwie Łagiewniki
2018 1156 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/531/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 1159 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/539/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2018 1158 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/538/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
2018 771 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój
2018 765 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/518/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2018 764 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2018 763 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 762 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 767 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/529/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2018 766 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/522/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2018 264 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/509/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2018 111 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/491/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2018 rok
2018 91 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/504/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/498/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXIV/455/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki
2018 89 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/489/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2018 92 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
2018 95 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/511/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 94 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/510/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 93 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/508/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju
2018 58 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/512/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2018 57 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/494/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2018 56 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/493/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2017 3766 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/486/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2017 3681 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/484/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3680 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/479/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2017 3679 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/478/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3678 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/477/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok
2017 3677 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/476/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 3293 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/452/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku–Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku–Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju
2017 3294 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/453/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 3292 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/451/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3290 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/449/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 3291 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 3295 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/454/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3299 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/458/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zbludowicach
2017 3300 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/470/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2017 3298 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/457/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2017 3296 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki
2017 3297 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/456/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju
2017 2792 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/437/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2017 2791 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 2793 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/444/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby lub rodziny bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2456 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/431/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 2173 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/421/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju
2017 2172 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/416/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2017 2171 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/415/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 2176 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/427/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu
2017 2175 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/426/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie
2017 2174 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/425/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach
2017 1886 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 1868 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego w Radzanowie, położonego w gminie Busko-Zdrój
2017 1867 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo-Rekreacyjnego zwanego potocznie - "Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego
2017 1866 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/407/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Rekreacyjnego - "Staw Niemiecki", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego
2017 1865 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/402/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Busko-Zdrój
2017 1864 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2017 1863 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 1862 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego
2017 1861 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/396/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju
2017 1860 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju
2017 1859 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/394/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju
2017 1657 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2017 1656 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 1059 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania
2017 1058 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/372/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2017 1057 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/371/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 1062 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/380/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1061 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/379/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 1060 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/378/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 838 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020
2017 837 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2017 836 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2005r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2017 835 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2017 834 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Busko-Zdrój na lata 2017 – 2021.
2017 788 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 787 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 786 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/355/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2017 785 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 784 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017rok
2017 107 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 106 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/329/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2017 108 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/335/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2017 110 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 109 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/344/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju
2016 3916 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/326/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2016 3917 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2016 3504 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
2016 3503 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/325/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2016 3502 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2016 3501 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/320/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2016 3500 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/319/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok
2016 3499 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/318/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3498 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/317/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3497 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/315/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 3176 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/298/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 3178 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/307/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3177 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 2905 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 2904 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 2908 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/293/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój”
2016 2907 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/292/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2906 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/291/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek
2016 2903 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/285/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 2902 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/282/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Busko-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 2901 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/279/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 2635 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/276/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/265/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie
2016 2634 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/275/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/264/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach
2016 2633 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/272/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2016 2632 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/271/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 2009 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/265/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie
2016 2008 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/264/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach
2016 1992 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/260/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji przystanków komunikacyjnych oraz w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 1991 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/259/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 1990 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/256/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
2016 1961 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko-Zdrój
2016 1963 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/255/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1962 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/254/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 1960 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/252/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1959 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/251/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1958 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/250/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1957 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1671 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2016 1670 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1673 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/243/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2016 1672 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1410 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/226/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 1409 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/225/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 1408 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1411 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/227/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 1414 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/234/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1413 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju
2016 1412 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/228/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 1008 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2016 1007 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/211/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2016 1006 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1009 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/213/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 1012 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1011 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/220/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2016 1010 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 587 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/208/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 583 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/196/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 584 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2016 585 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/201/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2016 588 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/209/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 586 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XV/205/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju
2016 29 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2016 35 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/180/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
2016 34 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 33 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.
2016 32 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2016 31 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 30 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 28 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2016 rok
2016 27 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 3835 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2015 3834 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 3563 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2015 3562 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2015 3561 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2015 3560 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/149/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2015 3559 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3558 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3557 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3556 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 3555 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3084 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Busku-Zdroju
2015 3050 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój
2015 3051 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3049 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/135/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2015 3048 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2015 3047 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 3038 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/129/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2015 2733 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne, ulic położonych na terenie miasta Busko-Zdrój
2015 2730 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 2731 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2732 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 2735 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2015 2734 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2261 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 2262 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2015 2263 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2026 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 2027 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2015 2028 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/101/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2015 1806 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 1572 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2015 1569 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a
2015 1567 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 1568 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2015 1570 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 1
2015 1574 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/87/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 1573 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/85/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 1571 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/81/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2015 1094 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1093 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2015 1092 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1091 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2015 1090 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.
2015 1089 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 653 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 651 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 652 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 434 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2015 433 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 435 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul. Batorego w Busku-Zdroju
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 41 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 40 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 3519 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 3494 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2014 3493 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2014 3492 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3385 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 3384 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2851 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/541/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2014 2850 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/534/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 2601 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/516/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 2567 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/526/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój
2014 2568 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/528/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2014 2558 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/530/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2557 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/531/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2556 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/529/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2014 2555 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/521/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2014 2554 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/520/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2014 2553 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/519/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju.
2014 2552 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/518/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2014 1982 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/508/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju.
2014 1981 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/502/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1656 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego – niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju
2014 1655 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1451 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1253 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2014 1155 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/483/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1154 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/482/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2014 1153 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/481/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1152 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2014 1151 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 800 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy ul.Stawowej w Busku-Zdroju .
2014 799 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/449/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok
2014 331 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2014 330 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2014- 2020.
2014 329 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok
2014 127 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/425/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2014 rok
2014 126 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/423/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2014 125 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/422/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2014 130 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu "Zimne Wody"
2014 129 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/431/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój
2014 128 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/426/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2013 3901 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2013 3902 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2013 3840 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/418/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3839 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/416/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2013 3838 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/413/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2013 3837 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/412/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2013 3836 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju
2013 3835 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/406/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2013 3834 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/405/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 3833 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2013 3832 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/402/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 3831 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/400/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 3830 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/399/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 3550 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej.
2013 3227 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXX/393/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.
2013 3226 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/387/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 2924 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/385/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 2923 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2922 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2757 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Busko-Zdrój
2013 2651 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2013 2650 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 2234 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2233 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój
2013 2232 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1983 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 1538 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/344/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2013 1537 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/343/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2013 1536 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1535 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 1084 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/328/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
2013 1083 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 537 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2013 rok
2013 524 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 523 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2013 252 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2013 253 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 254 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/307/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 3723 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/291/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Busko - Zdrój
2012 3722 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3721 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3711 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania.
2012 3710 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 3709 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/293/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 3307 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2012 3306 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 3302 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3301 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3300 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/281/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 3305 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/286/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3304 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII//285/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2012 3303 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2867 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/273/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2012 2868 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/275/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Busko – Zdrój.
2012 2718 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2717 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2012 2716 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/274/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 2655 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 2344 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/261/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2012 2345 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/262/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 2249 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2012 2136 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/251/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju”.
2012 2135 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2012 2052 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2012 2051 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 1972 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2012 1825 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2012 1794 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 1554 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2012 1317 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1316 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/199/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie targowisk miejskich i pasażu uzdrowiskowego.
2012 1301 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2012 1296 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2012 1295 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 1294 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2012 1293 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2012 1292 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 1291 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko - Zdrój
2012 985 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/179/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
2012 984 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/178/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2012 785 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania.
2012 786 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2012 rok
2012 640 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 497 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 496 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego
2012 495 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2012 70 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 27 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia punktów sprzedaży w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Busko-Zdrój.
2012 26 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/142/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 25 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 3273 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/135/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3272 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 3271 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/133/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 3276 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2011 3275 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2011 3274 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2926 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/123/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 2925 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/122/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2924 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/121/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Busko-Zdrój
2011 2929 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2011 2928 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/128/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko - Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2927 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/125/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2586 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/116/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2011 2440 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/112/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania.
2011 2441 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2108 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2109 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku leśnego
2011 2106 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 2107 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2110 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
2011 2113 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2011 2114 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2032.
2011 2111 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju
2011 2112 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój
2011 2056 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 2057 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska
2011 1623 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1624 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju
2011 1625 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 1251 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/62/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2011 1250 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/59/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1249 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/58/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 1254 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2011 1253 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/67/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2011 1252 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/65/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój.
2011 998 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 999 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/54/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko – Zdrój
2011 1000 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/55/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/334/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania ,,Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój".
2011 766 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/46/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik - 2012"
2011 767 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/47/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska „Biały Orlik” w Busku-Zdroju.
2011 397 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/20/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/486/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 396 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego
2011 394 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr I/14/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 398 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/21/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2011 395 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/17/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2011 399 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/23/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok.
2011 400 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/24/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2010 3566 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/490/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/425/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2010 3565 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/485/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/402/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko - Zdrój
2010 3568 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/493/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Owczarach, Zbludowicach i w Busku-Zdroju.
2010 3567 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 3186 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3187 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/487/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3188 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/488/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
2010 2825 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 2826 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLII/474/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką na 2011 rok.
2010 2827 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLII/480/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/398/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku, podjętej dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 2763 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2764 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2097 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/452/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 2098 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/454/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko – Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2040 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLI/449/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/2002 z dnia 25.06.2002 r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2010 1736 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/431/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015
2010 1735 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015
2010 1737 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/405/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1739 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 1738 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój
2010 1458 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania.
2010 1285 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/423/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 1284 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 1283 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów
2010 1288 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/293/09z dnia 26.03.2009 roku.
2010 1287 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/425/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
2010 1286 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/424/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2010 790 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/401/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.
2010 789 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: „Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”
2010 795 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/408/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2010 791 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Busko - Zdrój
2010 794 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/405/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 793 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko – Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 792 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok