Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 235

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5029 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
2019 5028 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 4053 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 4054 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Zawichost Nr IX/59/19 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019-2024
2019 3834 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/67/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3623 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3624 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2019 3144 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3145 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019 - 2024
2019 2765 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 2595 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 2543 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawichost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1881 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1457 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2019
2019 1456 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 1347 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 1153 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/ 24/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost
2019 1152 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/23/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 1027 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1028 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1026 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Zawichoście
2019 244 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2019 127 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior+ w  Czyżowie Szlacheckim
2019 122 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 121 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2019 120 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost
2018 3918 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3919 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost
2018 3921 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Zawichoście
2018 3920 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawichost”
2018 3922 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 3626 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3167 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3168 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 2884 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawichost
2018 2885 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2883 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zawichost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2595 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/202/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 2435 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/206/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - klubach seniora
2018 2434 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/205/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2433 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
2018 2029 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 1498 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 1415 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
2018 1294 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1293 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 814 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez Gminę Zawichost publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 464 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 432 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 314 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 301 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2018 72 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
2018 73 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3989 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3990 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3265 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3229 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3131 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 3050 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost
2017 3051 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście nadanym Uchwałą nr XIII/69/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016 r
2017 2552 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 1995 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 1775 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 1049 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 993 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2017 992 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 841 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 840 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2017 839 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2017 645 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 626 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 286 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 285 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 3852 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 3853 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gm. Zawichost
2016 3854 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII /102/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 .
2016 3672 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3670 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3669 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 3422 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2885 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/91/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2628 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016
2016 2599 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2453 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2308 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2307 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2306 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2016 2305 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2109 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 2110 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 1847 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1619 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XV/72/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 1402 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 1174 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 1175 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawichoście
2016 363 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 362 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 3832 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 3831 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 3642 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3524 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3525 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3526 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3301 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 2349 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 2208 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2071 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 1812 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1811 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1810 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 1152 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 1153 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 679 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 678 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2015 238 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok
2015 21 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Zawichost
2015 20 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 2941 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 2942 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2897 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2014r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”
2014 2396 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2362 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 1979 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 1978 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 1343 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014r. zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 1060 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1019 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście
2014 336 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 335 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2014 4 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2014 3 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2014 6 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 5 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2013 4057 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawichost
2013 4056 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4055 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 4054 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 3544 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zawichost.
2013 3040 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 r. Nr VIII/47/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3034 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia czasu w którym przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawichost, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2013 3033 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 2603 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 2602 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 2508 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2034 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zawichoście.
2013 1658 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 1320 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost
2013 1319 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1318 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1317 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1179 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 1050 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2013 781 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2013 581 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 582 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 579 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
2013 580 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 585 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 586 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 583 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 584 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2012 4000 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 3128 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego  na 2013 rok
2012 3129 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2847 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2817 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu.
2012 2198 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawichost
2012 2108 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2107 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 2067 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2066 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2065 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 1791 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2012 1376 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2012 roku.
2012 1299 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 1065 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/77/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1063 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 1062 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 448 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 447 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 446 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 445 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 444 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 443 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 442 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 441 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok
2011 3355 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 3354 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3356 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2011 3358 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3357 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2941 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 2882 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 2200 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2058 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Zawichost
2011 1807 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV /212 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 1808 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI /217 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 1809 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2011 1207 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1206 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 1208 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1210 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2011 1209 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/137/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2011 404 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 354 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3592 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 2907 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XL/196/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
2010 2908 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XL/199/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2909 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLI /202/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2911 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIII/209/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2910 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLII/207/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1888 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /191 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1887 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1027 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI /184 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 692 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok
2010 490 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV /174 / 2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 188 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 190 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 187 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/ 2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 189 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 4281 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zawichost oraz określenia granic ich obwodów
2009 4280 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2009 3913 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3134 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2765 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie w sprawie przekazania drogi gminnej przez Gminę Zawichost na rzecz Gminy Dwikozy
2009 2398 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2009 2397 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2009 2189 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost
2009 2190 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawichost
2009 2191 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2009 2186 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2009 2187 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Zawichost.
2009 2188 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2009 1417 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2009 rok