Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4059 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/85/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 4023 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr xvi/82/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3504 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/75/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2019 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”
2019 3505 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/77/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3506 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/79/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3503 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2019 3129 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 2889 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 2286 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/56/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 1721 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 1720 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1719 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”
2019 883 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 38/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 882 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 37/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 881 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 36/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 604 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2019 551 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica
2019 553 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 552 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/07 z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectw Gminy Oleśnica